What's New?  Uudised

Praost Leevi Reinaru külastus

Veebruar 2016 - Airi Vaga

Praost Leevi Reinaru on praostiks Eestis Lääne praostkonnas. Oma jutluses viitas ta kiriku altaripoolsel seinal olevale maalile, kus kunstnik Endel Kõks kujutab eesti rahva kannatuste teed, põgenemist, uutele maadele saabumist, Siberisse küüditamist, rahva vangipõlve, kuid palju kannatava eesti rahva toeks on olnud ja on Jeesus Kristus, rõhutas kõneleja. Praost Reinaru teadis hästi, millistest kannatuste aastatest eesti rahvas on läbi käinud. Ta mainis, et võõra okupatsiooni tagajärgi on ikka näha rahva seas.      

Kohvilaua ajal rääkis praost Reinaru temale südame lähedal olevast tööst Eesti Misjoni keskuses, kus tema saab teenida uute õpetajate koolitamisega misjoni väljadele. Eesti misjonärid tegutsevad Jumala sõna levitamisel mitmel pool maailmas. Välismisjonärid on need kristlased, kes on tundnud kutset minna Jumala sõna viima kaugemale oma kodukohast, teistesse riikidesse, teistsuguse kultuuri keskele. Misjoniidee jõudis Eestisse Vennastekoguduse kaudu 1700 aastate alguses. Herrnhuti vendade misjonitöö uudised laiast maailmast äratasid maarahvas huvi teiste maade ja rahvaste vastu. 1806. a läks misjonitööle Aafrikasse esimene eestimaalane Gustav Reinhold Nyländer. 1921.a peeti Rakveres esimene kümnepäevane misjonikursus, mille sihiks oli luteri kiriku usutunnistuse põhimõtete ja misjonitöö tutvustamine. 1940. aastal misjonitöö keelati. Kui taastati Eesti Vabariigi iseseisvus, taastati ka EELK Misjonikeskuse töö. 1994 peeti Haapsalus taas EELK misjonikonverents. 1997 asutati EELK Misjonikeskus. 

Teate lehekesel, milliseid Reinarud jätsid meie koguduse liikmetele lugeda, antakse Misjoni-keskuse aadress, kuhu ka meie koguduse liikmed võivad saata oma toetusi. Praost Reinaru kirjutab: “Meie ülesanne on kogudusi toetada.” Eestis ilmub neli korda aastas noorte ajakiri “Pluss”, mis on suurepärane kingitus ka meie koguduse liikmete Eestis elavatele noortele sugulastele.  

Lisainformatsiooni keskuse tegevuse kohta saab misjonikeskuse koduleheküljelt aadressil:   http://misjonikeskus.eelk.ee/

Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2023 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Designed with ‌

Offline Website Builder