What's New?  Uudised

Au Jumalale kõrges
New Yorgi Segakoori jõulukontsert Lakewoodi Pühavaimu kirikus - 2015

Detsember 2015 - Airi Vaga

New Yorgi koorid, Naiskoor ja Meeskoor, koos on moodustanud uue koori, New Yorgi Eesti Segakoori, mille juhatajaks on hästi tuntud koorijuht, pianist ja muusik Maaja Roos, andeka helilooja Helen Tobias Duesbergi tütar. Entusiastliku muusiku Maaja Roosi koorijuhiks asumine hooaja alguses andis segakoorile uut jõudu ja laulmise rõõmu. 

Koor saabus Lakewoodi eesti kirikusse varakult. Koguduse poolt oli kooriliikmeid ootamas hommikusöök ja soe kirik.  

New York segakoor

Jumalateenistusele järgnes ilus jõulukontsert, mille programmis oli ka kolm laulu koorijuhi ema poolt, kes sai juba mitme aasta eest kutse Issanda igavestesse majadesse, kes aga – usun - sai taevatähena või koos inglitega kontserdil osaleda. 

Kontsert algas E. Steini lauluga “Helisega jõulukellad”, mis sai kirikulised jõulumeeleolusse. Rõõm oli kuulda kontserddi kestel helilooja Helen Tobias Duesbergi kolme jõulaulu: “Jõuluööl”, pühalik “Sanctus” ja “Petlemmas”. Kalju Raidilt, kes ka juba Issanda igavikkus, olid: “Jõuluvalgus” ja “Jõuluööl” ning Torontos praegugi aktiivselt tegutsevalt Charles Kipperilt ilus “Gloria” Jumala austuseks. Kontserdi lõpul kuuldi prantsuse jõululaulu “Karjased, oh öelge meile” ning südamekeeled helisema panev ja pisaraid silmadesse toov härdalt esitatud “Püha öö, õnnistud öö”, mida kuulates saame kaasa elada ettekujutuses koos Maarja ja Joosepiga  jõululapse sünnile Petlemmas. Oivaliselt juhatas koori ja saatis klaveril eriti talentikas, rõõmus Maaja Roos. Vahepalana kuulis kirikurahvas naiskvartetti poolt ilusti esitatud “Oh sa röömustav, oh sa önnistv”. Kvartettis laulsid: Mai-Liis Metslak, Elsa Dial, Liisi Vanaselja ja Leila Roos. Ilus jõulukontsert teenis kirikuliste südamlikku aplausi.

Kontsert algas E. Steini lauluga “Helisega jõulukellad”, mis sai kirikulised jõulumeeleolusse. Rõõm oli kuulda kontserddi kestel helilooja Helen Tobias Duesbergi kolme jõulaulu: “Jõuluööl”, pühalik “Sanctus” ja “Petlemmas”. Kalju Raidilt, kes ka juba Issanda igavikkus, olid: “Jõuluvalgus” ja “Jõuluööl” ning Torontos praegugi aktiivselt tegutsevalt Charles Kipperilt ilus “Gloria” Jumala austuseks. Kontserdi lõpul kuuldi prantsuse jõululaulu “Karjased, oh öelge meile” ning südamekeeled helisema panev ja pisaraid silmadesse toov härdalt esitatud “Püha öö, õnnistud öö”, mida kuulates saame kaasa elada ettekujutuses koos Maarja ja Joosepiga  jõululapse sünnile Petlemmas. Oivaliselt juhatas koori ja saatis klaveril eriti talentikas, rõõmus Maaja Roos. Vahepalana kuulis kirikurahvas naiskvartetti poolt ilusti esitatud “Oh sa röömustav, oh sa önnistv”. Kvartettis laulsid: Mai-Liis Metslak, Elsa Dial, Liisi Vanaselja ja Leila Roos. Ilus jõulukontsert teenis kirikuliste südamlikku aplausi.

Jumalateenistuse esimese advendipüha kirikulaulud kõlasid kooriliikmete kaasalaulmisega tugevalt. Koguduse õpetaja, piiskop Thomas Vaga, luges epistlitekstiks apostel Pauluse kirjast filiplastele esimesest peatükist salmid 3 kuni 11 ning evangeeliumi tekstiks Luuka evangeeliumist peatükk 3 salmid 1-6. Jutluse teemaks oli “Hüüdja hääl kõrbes”, mida õpetaja sõnutsi kasutatakse kahes tähenduses: piibellikus, mis on Jumala hääl Ristija Johannese vahendusel, ja teise tähendusena üldiselt kasutatud hüüdlauset, et kellegi sõnum on jäänud “hüüdja hääleks kõrbes”, mida keegi ei kuule ega kuulda võtta. Jõulude sõnum võib olla kui Ristija Johannese sõnum Issanda tulekust inimkonna keskele, mida ühed kuulavad ja tõsiselt võttavad, või selle sõnumi kuulutus võib jääda “hüüdja hääleks kõrbes”, mida kuuldakse aga ei võeta kuulda. Jõululaulud ja nende esitajad, ka täna meie keskel, on nagu Ristija Johannese sõnumi kuulutajad ja meie selle kuuljad. Kristlastena me kuuleme ja kuulutame Issanda tulemist inimeste keskele erilisel viisil pühal jõuluajal.Jumalateenistusele järgnes jõululõuna, mille valmistasid Erik ja Valter Must abikaasadega. Kohvilauale annetasid ja küpsetasid Ingrid Kangur, Helgi Tarmo jt.

Tänusõnad segakoorile ja selle andekale juhatajale, kvartetti liikmetele ja kõigile abilistele saatsid kontsertteenistusel osalenud ja kuulajad koduteedele jõulude tulekut ootama.    

Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2023 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Made with ‌

HTML Editor