What's New?  Uudised

Noorte leeripüha Lakewoodis

 2016 - Airi Vaga

confirmation

Noored altari ees koos õpetajaga. Vasakult: Linnea Anu Tõõtsov, Tia Mai Puskar, Lilly Olivia Aasmaa, Markus Truumees ja Aleksander Ilmar Aasmaa. Foto: Ulla Vinkman  

Ilus noorte leeripüha, laupäev 21. oktoober, oli ilmade poolest vihmane ja külmalt tuuline. Kuid ilmade valikut meist keegi ei saa teha. Rõõmsad noored olid vara kohal ilusas eesti kirikus, kus toimus viie noore usutunnistamine, ja konfirmatsioon eesti koguduste liikmete ees. Koguduse õpetaja, piiskop electus Thomas Vaga oli peaaegu aasta aega andnud leeritunde kirjalikult ja nädal aega leerilaagris Long Islandi Eesti Kodus. Orelil teenis Lakewoodi Pühavaimu koguduse organist Maria Star-Zumpano ja leeripäeva fotograafina Ulla Vinkman. Kiriku altar, altari esine, leerinoorte pinkide otsad ja kirikutrepid olid rikkalikult kaunistatud leerinoorte vanemate poolt muretsetud lilledega. 

Jumalateenistus algas võimsa koraaliga “Jehoova, Sulle tahan laulda”. Pärast algussalme kogunesid leerinoored: Tia Mai Puskar, Lilly Olivia Aasmaa, Linnea Ann Tõõtsov, Aleksander Ilmar Aasmaa ja Markus Truumees altari ette. Oma kõnes leerinoortele rõhutas õpetaja Püha ristiusu tähtsust igaühe eluteel ja Jeesuse Kristuse vastuvõtmist juhatajaks eluteedel. Veenvalt tunnistasid noored oma usku Jumalasse, Tema Pojasse, Jeesusesse Kristusesse ja Jumala Püha Vaimusse. Pärast seda keeras õpetaja noored vaatama koguduse poole ning tutvustas noori ja manitses kogudust pidama meeles uusi eesti koguduste liikmeid oma eestpalvetes. Pärast Issanda Püha Õhtusöömaajast osasaamist siirdusid noored koos oma perekonna ja külalistega koosviibimisele Lakewoodi Eesti Majja. 

Õhtu pidustusi juhatas Aino Liis Tõõtsov. Palvuse pidas õpetaja Thomas Vaga. Leerinoorte nimel tänasid Linnea Ann Tõõtsov ja Aleksander Ilmar Aasmaa südamlikult oma leeriõpetajat, leerilaagris abiks olnuid, oma vanemaid ja neid õnnitlema tulnud külalisi. Ilus ja õnnistatud leeripäev tuletas mitmetele meelde nende oma leeripüha. Sel leeripäeval õnnistatud noored lisasid oma mälestuste mosaiiki mitmeid ilusaid mälestustükikesi. Leeripäeva programmis oli lugeda ristivanemate mälestusi oma ristilastest ja häid õnne- ja õnnistusesoove noortele kristlastele. 

confirmation party

Leerinoored pidulauas Lakewoodi Eesti Majas. Vasakult: Linnea Ann Tõõtsov, Aleksander ilmar Aasmaa, Lilly Olivia Aasmaa, Markus Truumees ja Tia Mai Puskar. Ees leerinoortele kingitud õnnitluslilli. Foto: Ulla Vinkman  

Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2022 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Made with ‌

HTML Builder