Kirjutised

Sõnum
Kristus on ka väike suur

E.E.L.K. Piiskop electus Thomas Vaga - 2019

Issandas armsad eestlased!

Kes suutis arvata, et Eesti Vabariik on kord 101 aastat vana, vaba ja iseseisev riik. Kes suutis arvata eriti aastate 1945 ja 1989 vahel, et Eesti Vabriik saab uuesti iseseisvaks riigiks, ja Eesti pind saab puhtaks Nõukogude Venemaa punasest sõjaväest kui katkust ja julgeoleku ehk KGB kägistavast haardest? Vastus on üks ja sama: Seda uskusid inimesed, kellel oli kustumatu usk õigusse ja vabadusse, mis valitseb üle iga inimliku valitsuse ja sõjaväe ja poliitilise politsei.

Ligi viiskümmend aastat oli usklikele kristlastele lootuse kindluseks olnud Jeesuse Kristuse kutse ja lubadus: “Tulge minu juure kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise.” Viiskümmend aastat tundsime eestlastena väetimatust maailma, eriti, suurjõudude poliitika tarkade ja mõistlike meelest,-- aga mitte ilma vabaduse lootuseta Kristuses. Meid peeti lõputult kadunuks Nõukogude Venemaa valitsemise alla. Ka mõned eestlased olid sama meelt.

Mäletan kuidas mind kuulutati lihtsaks Ameerika üliõpilaseks, ega peetud enam Eesti Ülliõpilaste Seltsi stipendiaadiks, kellena olin saadetud Soome. See juhtus Soome presidendi Kekkoneni ja tema valitsuse otsuse pärast lõpetada kõik ametlikud kontaktid pagulaseestlastega ja suunata kontakti pidamine Nõukogude Eesti organisatsioonide poole kui jäädava seisukorra poole.

cross

Näen paralleeli Eesti rahvusliku olukorra ja uskliku kristlase igapäevase seisukorra vahel. Nagu Kristus oli meie anastajate poolt kütkestatud ja Eestis elavad usklikud ateistliku ikke all, nii tunneme meie usklike kristlastena maailma survet ja halvustamist Kristuse pärast. Püha Vaim kinnitab meid apostel Pauluse kaudu: “Kui me ühes temaga (Jeesusega) kannatame, siis meid ühes temaga ka austakse.” (Ro. 8:7d) Jeesuse juures maksab väheste ja nõrkade seadus, mitte võimu meelevalla seadus. Nii ajalugu kui meie kogemused usus – tähendab absoluutses usalduses – Jeesusesse Kristusesse tunnistavad seda. 


Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2023 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Built with ‌

Landing Page Builder