What's New?  Uudised

Õpetaja tänab - Thank you for Prayers

 2019 - Airi Vaga

Õpetaja tänab eestpalvete eest - Ta sai Jumala abiga üle raskest südameoperatsioonist.

Mitmed koguduse liikmed teavad, et õpetaja süda oli nõrkemas ja arst andis väga vähe lootust kosumiseks ning tegi ettepaneku võtta vastu võrdlemisi uus leiutis ehk südame vereringvoolu ergutav pump. Õpetajale ja mitmetele palvetajale vastuseks oli tõsiasi, et tema teenendusi on veel vaja meie eesti kogudustele siin võõrsil. Nii ta otsustas jätta ennast Jumala kätte ja Tema abiga võtta vastu väga raske operatsioon, mis toimus 22. veebruaril New Jerseys, Neptunis, Jersey Shore ülikooli haiglas. Opereeriv arst oli dr. Simsir ja praegu jätkab järelravi drs. Almendrol ja Kayser. 

Operatsioon on tuntud nimega LVAD, mis on lühend ingliskeelsest nimetusest “Left ventricular assist device” (LVAD). Lõikus oli õpetaja-ealisele (81) inimesele riskantne, kuid õpetaja jättis oma elu ja paranemise Jumala otsustada. Jumal võttis õpetaja eest hoolt, nii et ta on praegu paranemise teel. Vereringvoolu abistav pump töötab elektriga. Päeval kannab õpetaja endaga patareisid ja ööseks lülitatakse pump maja elektrisse. Pattareid ja monitor, mida peab ka kaasas kandma, kaaluvad kokku umbes 7 naela, kuid lootust annab see seik, et arendamisel on asendada need rasked pattareid väiksemate ja kergematega. Õpetajal on eriline liiv taskudega, millesse ta paigutab nii kontroll-masina kui ka pattareid. 

SUUR tänu teile teie eestpalvete ja palvetoetuse eest.
Au ja kiitus Jumalale!

Pastor Thomas Vaga's Thanks for your Prayers

Pastor Vaga has overcome a very difficult and demanding open heart surgery in Jersey Shore University hospital in Neptune, NJ. His heart was giving up and was not able to circulate his blood. His cardiologist did not give Pastor very much hope to survive any more than some few months, and suggested a fairly new procedure known as LVAD.

LVAD, “Left ventricular assist device”, is an implantable device that provides mechanical support to patients whose hearts are too weak to pump blood effectively. These small mechanical pumps take over the function of the left ventricle and ensure proper blood flow through the body. Since they became available 15 years ago, LVADs have undergone many advances and improvements, and are now smaller, quieter, and more comfortable than the first generation devices. Pastor hopes that the batteries, which are in use daytime and carried by him, will become smaller and lighter. Pastor thanks you for your prayers and support during his long illness. 

God is good and His goodness lasts forever. Jesus did not promise an easy journey with Him here but He promised to be with us every moment. No matter what difficulties we may encounter along the way and we know that each step we take brings us closer to our goal - our heavenly home.

Kalju Ets Thomas Vaga
Thomas Vaga hospital

Kalmistupüha teenistus Woodlawn kalmistul Lakewoodis. Õpetaja teenis seal koos diakon Kalju Etsiga. Kalju oli suureks abiks jumalateenistuste läbiviimisel õpetaja haiguse ajal. Jutlused koostas õpetaja oma haigevoodis haiglas ja taastusravi ajal ja seda ta tegi Jumala abiga ja teie eestpalvete toetusel. 


Palve haige eest ja meie oma haigestumisel:

Kallis Päästja, me teame, et Sina hoolid inimesest, tema ihust ja hingest. Sina tegid haiged terveks, tegid pimedad nägijaiks ja kurdid kuuljaiks ja äratasid isegi surnuid ellu. Me palume, et Sa õnnistaks neid, kes meie hulgas on haiged ja tunnevad valu. Kui oleme, haiged, oleme nõrgad ja armetud ning vajame Su abi. Me vajame ka teiste ligimeste abi ja hoolitsust ja heatahtlikkust. Lase meil olla Su teenrid abistamaks neid, kes abi vajavad, teadmises, et Sina oled suurim arst ja abistaja. Ole ka minu voodi ligi, kui minu tervis kõigub. Olen tänulik kõikide nende päevade eest, mil olen saanud olla terve, käia teenistustel ja teenida Sind.Aga nüüd kui olen haige, saan aru, kui kergesti võin oma tervise kaotada selles maailmas Õnnista neid, kes minu eest hoolt võtavad, õnnista mu arste ja koduabilisi, halastaja õdesid ja kõiki,kes mind abistavad ja kui on Sinu tahtmine, anna mulle mu tervis tagasi.   Aamen. 

The Cemetery service in Woodlawn cemetery Lakewood on end of June this year after pastor’s open heart surgery. With God’s help pastor was able to serve and is getting better day by day. 

Right:  Pastor Vaga in the hospital (March 2019)


Prayer for sick:

Risen Savior, my heart is glad and my voice rejoices in your Easter victory. When you walked out of the grave on that first Easter morning, everything changed. You proved yourself to be true God and all your promises to be true. Your heavenly Father accepted your sacrifice for my sin and all sins completely and fully. Because you rose from the grave, I know that I will rise too. With resurrection power and confidence, help me stand firm in my faith and life, knowing that this victory over death and the grave is also my victory as well. And on first Pentecost you equipped the disciples with extraordinary gifts to proclaim the gospel to a variety of different cultures. Help me approach each day with confidence of Pentecost as you equip and encourage me in the service of your kingdom. Remind me that you continue to strengthen and sustain the faith in me through the hearing of your Word.   Amen. 

Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2022 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Built with ‌

Website Software