Kirjutised

Jõulu Sõnum

E.E.L.K. Piiskop electus Thomas Vaga - 2016

christmas candles

Issand, keset kogudust ma tahan kiita Sind! Psalm 22:23

“Oh kui iga päev oleks jõulud!” on soov, mis on  mitmel meist, lapsel ja täiskasvanul. Lapsed soovivad, et neil oleks kingitusi, maiustusi ja mänge iga päev; täiskasvanud soovivad rõõmu ja mugavust kodus ja seltskonnas, sõprade ja sugulaste seltsis. Mida soovime meie ristiinimestena ehk kristlastena? Ka kristlastena me soovime, et jõulud oleks iga päev. Me soovime jõulude püha ja puhta kojas või kodus palves. 

Jumalateenistusel avanevad meie süda ja suu  laulude läbi. Meie süda ja suu avanevad laulma palveid ja tänu Jumalale. Süda ja suu avanevad laulma meie usust Jumalasse ja Jeesusesse Kristusesse meie Õnnistegijasse. Usupuhastus, mille alguse 500. aastat me pühitseme tänasest peale, tõi kogudusse ja kirikusse ristiusu tunnistamise laulude läbi. Võtke ja lugege kiriku lauluraamatust koraalide sõnu. Laulge tuttavaid koraale, mis igal on meelde jäänud jumalateenistustelt ja matustelt – kas või üht ainust. Mõtelge südame ja mõistusega sellele mida ütlevad usuhastaja Martin Lutheri kirjutatud “Ma tulen taevast ülevalt” lihtsad, südamlikud ja tõetruud sõnad. Mõtelge südame ja mõistusega teiste koraalide sõnadele: “Oh sa õnnistav”, “Oh rõõmu jätkumist läbi aasta, sest jõulud tähistavad ja pühitsevad seda, et Jumal on tulnud meie keskele Õnnistegijana.

Õnnistegija on jumalikult ja pühalt rõõmsaks tegija. Kuigi meie ei saa täita igat päeva kingituste, maiustuste ja mängudega ega ka mugavusega, me saame siiski täita iga päeva jumaliku rõõmuga, ja eriti iga pühapäeva. See on võimalik igale kellele on kristlik soov võtta enesesse jumalikku rõõmu.

Tunneme jõulupüha kristlikku rõõmu igal jumalateenistusel kogudusena püha-Jeesus, sinu valu” kuus salmi, “Kalla, kallis Isa käsi”, “Ma kummardan Sind, Armuvägi”, “Jumal, mu süda igatseb Sind”, ja “Võta nüüd Issandat, vägevat kuningat kiita”. Need koraalid katavad peaaegu kogu kristliku kirikuaasta sõnumi Jumalalt meile ja meilt Jumalale.

Kui teie pole harjunud laulma, siis lugege. Koraalid on suurepärased lühijutlused. Nad on palved ning tänu ja kiituse avaldused. Nad on Jumalasse ja Jeesusesse Kristusesse usu tunnistused. Need toovad meisse jõulude püha jumaliku meele kirikus ja kodus. Nende läbi oleme ühendatud kõigi koguduse ja kiriku liikmetega üheks kiitvaks jumalateenistust pühitsevaks kristlaste koguks, ja meil on jõulupühad, mis ei lõpe päevade ega aastate jooksul. 


Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2023 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Made with ‌

No Code Website Builder