Tere Tulemast !

Meil on siiralt hea meel, et külastate meie koguduse kodulehekülge.  Jumalateenistused toimuvad Lakewood Pühavaimu Kirikus iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval algusega kell 10:00 e.l.  Teenistused peetakse eesti ja inglise keeles. 


Welcome!

We are pleased to welcome you to the web pages of The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   Services are held every second and fourth Sunday of the month at 10:00 a.m.  All services will be in Estonian and English.

EESTI TEATED

Koguduse õpetaja:  
Thomas Vaga piiskop electus thomasvaga@verizon.net

Telefon - mobiil:  732-581-2951
Telefon - kodus:  732-363-0532

Kantselei telefon:
732-370-8317

Koguduse esimees:  
Kenneth Ling
Telefon - kodus:  732-363-2458

 

LIIKMEMAKSUD

 

Palun tooge oma annetus ümbrikud jumalateenistusele, või saatke see kogudusele adresseeritud ümbrikus.

Palun hoolitsege ka selle eest, et teie liikmemaks on tasutud:  $75.

Täname hea osavõtu ja panuse eest kogudusele.  Palume õnnistust annetajaile!

 

Palun pidage kogudust ja kirikut meeles oma testamendis.

Kogudusel on vaja luua küllalt suur tagavarafond, mille protsentide sissetulekust saame katta puudujääke mis on tulemas.  10% suurune admine kogu pärandusest on tänuväärt annetus kogudusele ja kirikule.

  

Jõulukiriku altar 2014.

 

Piiskop electus Thomas Vaga jutlustamas.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 

 

Koguduse elust

Koguduse kauaaegne esimees Valter Must nimetati New Jersey Supreme kohtu Ocean County kohtunikuks ja oli sellega sunnitud lahkuma koguduse esimehe kohalt.

Uueks esimeheks lubas tulla põline Lakewoodlane Kenneth Ling, kes on nn. "vanaeestlaste" poeg.  Ta vanemad Meta ja Martin Ling emigreerusid Ühendriikidesse enne Teist maailmasõda.  Kenneth koos abikaasa Amyga jätkab vanemate poolt muretsetud õunafarmi Route 88 ääres.  Oleme eriti tänulikud Jumalale, kes andis kogudusele kohe uue tahtelise esimehe, kelle vanemate panus oli aitamas ka meie kiriku ehitamisel.

Uue esimehe tervitus kogudusele:

 

Get to know the new president of our 
Church Council - 
Kenneth Ling.

Our former president Valter Must was named to the New Jersey Supreme Court Ocean County as a judge and had to resign.  The congregation thanks Valter for his many years of service.  

We sincerely greet our new president Kenneth and his wife Amy.  Ken's parents emigrated to the United States before the Second World War and before the Soviet occupation of Estonia.  Father Martin and mother Meta were well known to Estonian refugees when they arrived here and helped in the Estonian community to welcome the new Estonians to Lakewood as well as giving a helping hand in the building of our Estonian church here in Lakewood.  Ken and Amy have an apple farm on Rt. 88.

 

My Dear Fellow Church Members, 

I ask you to please try to attend the church services to show your support for our wonderful pastor and the Church.  Thank you and God bless you all.  ~ Ken

 

 

Amy writes:

October 30th, 2017

Greetings in the name of our Lord Jesus Christ

Hi, my name is Amy Ling.  I am the wife of the newly elected President of the Church Council, Kenneth Ling.  My husband is a full-blooded Estonian and I am his American wife - a melting pot of culture.  

Kenneth is the only child of elderly parents.  Our first few years of marriage were spent taking care of them till they passed.  I learned much about the Estonian culture and the Lutheran Church from my in-laws.  I even travelled to Estonia with my then fiancé and his father.  I was fascinated to see Estonia and learn of its culture which goes back much further than in the USA.  The tours we took gave us a rich history of the country that my husband's parents were born in.  Did you know that 95% of Estonians are Lutheran?  Well they are.  I tried to learn the language but my tongue always got in the way.

Reverand Thomas Vaga Bishop came to the Estonian Lutheran Church of Lakewood in August of 1987.  He has been pastor here ever since.  He realized sometime after his arrival that many Estonians in the community had American spouses who did not speak the Estonian language.  He began to have services in English the third Sunday of every month.  He wanted the spouses to attend the church and learn its rich history.  I was one who attended this service with my husband at my side.

I tell you all of this because as the years went by, attendance at both the Estonian and English services grew less and less.  I realize this was due in part to members getting old and not being able to drive, sickness and death.  But unlike me, I feel many had children and grandchildren and that these children and grandchildren would be blessed to learn of their rich culture and religion if they would only attend services.  The services are now only twice a month - the second and fourth Sunday of every month.  They are about an hour long and are spoken in both Estonian and English.  That is not a lot of time to give and visit the Lord in His house when He is with you every day and all day long.

Pastor Vaga is a good shepherd and it would encourage him greatly to find he had a larger flock.  It says in Hebrews 10:25 "Let us not neglect our church meetings (services) as some people do but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near."  NIV translation.

I pray the Lord will encourage you to return to your roots with your children and grandchildren.  You will find yourself and your family truly blessed by the Estonian culture and the Lutheran religion when you do come.

In God's love, I remain,
Sincerely,
Amy Ling.

 

Kenneth and Amy Ling - 2017

 

 

500 aastat usupuhastuse algusest

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik on usupuhastuse kirik.  Kogudus tähistas Usupuhastuse 500-ndat juubelit pühapäeval, 29. oktoobril erilise koosviibimisega, kus peakaal oli usupuhastusel ja selle vajaduse tekimisel.  Õpetaja pidas valgustava loengu usuphuastusest.  Loeng peeti sujuvalt nii eesti kui ka inglise keeles.  Eestikeelne loeng on praegugi saadaval, kui selleks soovi on.  Samuti on saadaval lühike synopsis ettekandest inglise keeles.

Klaveril teenis koguduse organist Luule Prima.  Altari eesti hoolitses Imbi Sepp, kes oli paigutanud altarile punased ja valged lilled ning punased altari katted, milliseid kasutatakse altarikatetena suurte ususangarite austamise puhul Kristuse ülestõusmispüha ja jõulupühade puhul on altaril valged altarikatted.  Kandelaabrid olid süüdatud kiriku suure juubeli puhul.  Martin Lutheri foto on paigutatud kiriku seinale.  Õpetaja oli valinud lauludeks võimsa:  "Kül kannab kindel kalju Issanda kogudust..." ja loomulikult Martin Lutheri tuntud koraal "Üks kindel linn ja varjupaik..."

 

500 Years of Reformation

Our Estonian Evangelical Lutheran Church is a reformation church.  It has served Estonians for decades.  When Estonia was occupied by atheistic Soviet union, many Estonians fled to Sweden, Germany, England and other countries.  Some Estonian Evangelical Lutheran Church leaders were able to flee and brought the church with them.  Wherever Estonian Lutherans had arrived, they established Lutheran congregations and followed the traditions of the church.  The pastors of Estonian Evangelical Lutheran Church in excile use the same black robes as the Lutheran pastors do in Germanyh with white peffins.  The Lakewood Estonian Lutheran Church celebrated the 500 years of reformation with a special service at church.  Our Pastor gave us a wonderful lecture about Martin Luther and the Reformation in Estonian and English.  The hymns were accompanied by our church organist Luule Prima.  The altar had red altar covers and the beatiful candelabras were lit for the occasion of 500 years of reformation by Imbi Sepp.  A beautiful and festive celebration!

 

 

 

Õpetaja sõnum jõuludeks

Jõulud on Jumala ja inimeste andmise ja saamise pühad.  Me anname ja saame kingitusi.  

Jumal on meid loonud andma oma ligimestele, teistele inimestele ja Jumalale.  Andmine on jumaliku iseloomu joon, mis on pandud juba loomingus meie meelde ja südamesse.  

Jumal on kõige suurem andja, kinkija.  Jumal näitab oma armastuse suurust andmise kaudu.  Jumal andis oma Poja, Jõululapse Jeesuse Kristuse siia maailma, sest Jumal armastab inimkonda, Sind ja mind, nii palju, et Tema on andnud oma Poja tulla inimse näol meie ligi ja meie ellu, et meie saaksime osa Tema jumalikkusest.  Võtame vastu Jumala jõulukingituse, Jeesuse.  Jeesusest teatasid inglid karjastele jõuluööl ja seda kuulutab meile meie kogudus ja kirik jumalateenistustel ja ristimise talitusel ning armulaua näol.  Jumala jõulukingitus on meile rõõmuks igal päeval siin elus ja igavikus.  Eriti positiivseks elamuseks saab see meile, kui ka meie anname Jõululapse tundmise rõõmu edasi teistele inimestele.  

Oleme siis kristlastena tänulikud saajad ja andjad jõulude ajal ja uuel Issand aastal 2018.

 

 

 

This page was last edited on November 07, 2017 09:11 PM

 

 

ENGLISH NOTICES

Pastor:  Thomas Vaga  thomasvaga@verizon.net

Cell phone:  732-581-2951
Home phone:  732-363-0532

Office phone: 732-370-8317

Congregation President: 
Kenneth Ling
Telephone:  732-363-2458


Please support your congregation with your donations so that we are able to continue the work among Estonians and their descendants and families, among them our American spouses and relatives.

Invite your family, friends and neighbors to our service to introduce them to the Estonian Evangelical Lutheran Church in Lakewood.

Remember the work of the congregation with your donations. We ask for a minimum member donation of $75.00 a year.

You are invited to come and celebrate with us as we together grow through worship and faith in Jesus Christ to God.

 

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES


2018

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.