What's New?  Uudised

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik - USA Esimene Praostkond & USA Chicago Praostkond
Ühis-Sinodi Päevad 

First and Chicago Synod Estonian Evangelical Lutheran Church in America Joint Synod 

Ocean Grove, New Jersey's - May 14-15, 2011 - Tiiu Roiser

Juba kolmandat korda kogunesid Ühendriikide Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku praostkondade koguduste esindajad ühisele sinodipäevale. Sel aastal korraldajaks oli USA Esimene praostkond eesotsas praost Thomas Vaga. Toimumiskohaks oli praost valinud ühe kahesaja aastase metodisti-kristliku traditsiooniga ja moraaliga linnakese, Ocean Grove, kuulsal New Jersey rannarajoonil.

This was the third time that members of the two Estonian Evangelical Lutheran Church Deaneries gathered together for joint Synod meetings. This year's organizer was Dean Thomas Vaga of the First Synod Estonian Evangelical Lutheran Church in America. The location chosen was the 200-year-old Methodist town of Ocean Grove located at the famous New Jersey shore.

Majestic hotel
2011 Sinod

Kõik Sinodi osavõtjad. Everyone attending the Synod including guests

Praost Thomas Vaga koos USA Chicago praostkonna praosti Uudo Tariga juhatas ühist koosolekut. Alustati palvega ja tervitustega ning peapiiskop Udo Petersoo mälestamisega, kelle surma-aastapäev langes sinodi avapäevale.

Dean Thomas Vaga, together with Dean Uudo Tari led the joint meeting which began with a prayer and greetings. Archbishop Udo Petersoo was remembered - it was exactly five years from the date of his passing.

Koosolekule järgnes õhtune teenistus armulauaga kus teenisid praostid Vaga ja Tari.   Saturday's meetings concluded with an evening Communion Service led by Deans Vaga and Tari.

Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2023 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Made with ‌

HTML Editor