What's New?  Uudised

E.E.L.K. USA Praostkondade Sinodi Jumalateenistus  
E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu kirikus 

E.E.L.K. USA Deaneries - First & Chicago Joint Synod Church Service
held at The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church

Lakewood, May 15th, 2011 - Tiiu Roiser

Jumalateenistusel teenisid praostid, abipraostid, praostkondade õpetajad  ja lugeja diakon Kalju Ets. Orelil Maria Star Zumpano.  Jutlustas õpetaja Markus Vaga.  

Laululehelt:  Nüüd rõõmupäev on meile tulnud, mil Sinu heldust kõrgeks kiidame, et Sina, Issand, kaitsjaks olnud, me pühakoda ikka hoidnud veel.  Nii mitmeid aastaid olid temaga.  Oh anna, et veel kaua seisaks ta!   Lauluraamatust 196: 1 

Palveid juhatas praost Uudo Tari ja õnnistas praost Thomas Vaga. Mälestati ka praostkonna kogudusi teeninud praoste ning igavikku lahkunud E.E.L.K. peapiiskoppe.

Jumalateenistusel teenisid vasakult: Jüri Pallo abipraost, Uudo Tari USA Chicago praostkonna praost, Thomas Vaga USA esimese praostkonna praost, õp. Markus Vaga, diakon Kalju Ets.


Participating in the service were deans, assistant deans, deanery ministers and deacon Kalju Ets. Organist Maria Star Zumpano.   The sermon "A Living Stone" was delivered by Pastor Markus Vaga.  Read the Sermon in English here.  

Prayers were led by Dean Uudo Tari and the blessing was given by Dean Thomas Vaga including memorial remembrances of Deans and E.E.L.K. Archbishops.

Participating at the service were: Assistant-Dean Jüri Pallo, Dean Uudo Tari of the USA Chicago Deanery,  Dean Thomas Vaga of the First Synod of the Estonian Evangelical Lutheran Church in America, Rev. Markus Vaga, and Deacon Kalju Ets. 

Jumalateenistusele järgnes praostkonna poolt saadikutele ja külalistele pakkutud lõunasöök,  mille oli valmistanud Ülle Saluri abikaasa Peep'i abiga.   All: Lõunasöögi lõpus oli aega arutada uue EELKL'i veebilehe struktuuri. Vasakult: Praost Thomas Vaga, Tiiu Roiser ja Praost uudo Tari. Foto: Abipraost Jüri Pallo. 

The service was followed by a luncheon provided by the Deanery  prepared by Ülle Saluri with the assistance of her husband Peep.   Below:  After the luncheon, an opportunity arose at which to discuss the new EELCL Web Page.  From the left: Dean Thomas Vaga, Tiiu Roiser, and Dean Uudo Tari. Photo: Assistant-Dean Jüri Pallo.

Thomas Vaga Uudo Tari Tiiu Roiser
Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2022 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Made with ‌

Website Builder Software