What's New?  Uudised

Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja
Siimon Haamer külastus

Mai 2015 - Airi Vaga

Maikuu esimesel pühapäeval oli kogudusel võimalus kuulata Tartu Teoloogia Akadeemia juhatajat Siimon Haamerit jutlustamas. Diakon Siimon Haamer on paljudele pagulastele tuntud õpetaja Harri Haameri pojapoeg. Samal pühapäeval toimus ka koguduse juhatuse ja nõukogu õnnistamine ja pildistamine.

Koguduse õpetaja praost Thomas Vaga tervitas kirikulisi ja kutsus alustama teenistust alguslauluga 273. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku jumalateenistuse liturgia on haarav. Selles sisaldub Jumala suuruse ja kõikvõimsuse austamine, pattude ülestunnistamine, Jeesuse ristisurmaga antud lunastuse kinnitamine, usutunnistamine nii Jumala ees kui ka kaaskristlaste ees. Sel pühapäeval oli ka Püha armulaud, kus oldi osaduses Issanda pidulikul ühisel leivamurdmisel.

Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja diakon Siimon Haamer juhtis jumalateenistujate silmad tuttavale Endel Kõksi seinasuurusele altarimaalile, milles toodu kajastas just tema jutluse peateemat, armastust. Altarimaalilt saab lugeda nii hirmu kui ka armastust, ahastust vangitrellide taha suletud nägudest ja teekonnast kaugele Siberi lagendikele või hoopis Jeesuse armastuse juurest ärakõndimist. Kõige keskel on Jeesuse Kristuse armastusest laotatud käed.

Jeesus aitab hädalisi, trööstib ahastuses olijaid, julgustab kartjaid ja lohutab kõiki. Jeesuse armastus inimese vastu on meiega igal pool ja igal sammul meie eluteel, kinnitas Siimon Haamer oma jutluses. (Tema jutlust saab lugeda siit.) Pastor Haamer külastas eelmisel päeval ka E.E.L.K. New Yorgi Pauluse koguduse Schenectady-Albany pihtkonda ja jutlustas sinna kogunenuile.

Jumalateenistusele järgnenud kohvilaua ajal tutvustas Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja selle õppeasutuse mitmekülgset tööd ja selle juures ka Akadeemia õpilaste koolitust mitmesuguseks hingehoiuliseks tegevuseks. Selle koolituse jaoks kinkis praost Vaga oma raamatukogust seeria ingliskeelseid hingehoiu raamatuid mitmelt alalt. Need saadeti Tartu Teoloogia Akadeemiale posti teel.

Lakewood kogudus juhatus

Lakewoodi koguduse juhatus ja nõukogu - 2015

Isikus pildil (vasakust paremale, esimesest reast): Airi Vaga, Irene Verder, Valter Must (koguduse esimees) õp. Thomas Vaga, Eda Treumuth (koguduse abiesimees), Luule Prima (koguduse laekur).    Teine rida: Helgi Tarmo, Imbi Sepp, Ilve Must, Anita Pallop, Uno Taps. Kolmas rida: Andres Simonson (koguduse sekretär), Raivo Reinup ja Tõnis Vaga.

Koguduse juhatuse ja nõukogu õnnistamisel luges praost Thomas Vaga agendast vastavaid lugemisi ja sai koguduse poolt selleks tööks valitud isikutelt tõotuse teenida kogudust ustavalt. Koguduse esimees on advokaat Valter Must, kelle abi kogudusele ja kogu Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikule on hindamatu. Esimest korda paguluse kestel on Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik registreeritud NJ osariigi juures ja palved saada kirikule ka tunnustust USA föderaalvalitsuse ja IRS-i juures. Koguduse aseesimees on Eda Treumuth, laekur Luule Prima, raamatupidaja Harry Tuul ja kirjatoimetajad Andres Simonson, Ilve Must ja Ingrid Kangur. Koguduse õpetaja õnnistusega saadeti koguduse juhatus ja nõukogu oma ülesandeid täitma.

Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2022 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Made with ‌

HTML Website Builder