Home

Calendar

Sermons

Videos

Articles

About Us

History

Photos

Directions

Contact 

   Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Avaleht
Home
Kalender
Calendar
Jutlused
Sermons
Videod
Videos
Kirjutised
Articles
Teejuhis
Directions
Kontakt
Contact


Õpetaja:  
Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: 
Heino Nurmberg

Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  
Uve Sillat

Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 

 

 


VAATA, MA TEEN KÕIK UUEKS!

Koguduse Teated - veebruar, 2019, Nr. 1

Kristus tegi oma esimese imeteo pulmapeol. Kui pulmarahval hakkas vein otsa lõppema – sest pulmi ei peetud mitte üks päev, vaid tihtipeale lausa terve nädal –, läks Maarja oma Poja juurde ning ütles Talle: "Neil ei ole veini!"

Jeesuse vastus oli üsna tõrjuv: "Mis sul minuga asja, naine? Minu aeg ei ole veel tulnud!"  See ei tähendanud aga mitte ema palve tagasilükkamist, vaid Maarjale meelde tuletamist, et tema Poeg on ühtlasi Jumala Poeg, kes on tulnud selleks, et täita oma Isa tahtmist ning Tema töö siin maailmas – inimkonna lunastamise ja uuendamise töö – lõpule viia.

Maarja taipas meeldetuletust, kuna ta ei jätkanud mitte oma tahte ega isegi inimeste vajaduste rõhutamisega, vaid ütles Jeesusele osutades majasulastele: "Mis Tema teile iganes ütleb, seda tehke!"

Nagu öeldud, ei lükanud Jeesus Maarja palvet tagasi. Vastupidi, Ta täitis selle ülevoolavalt, lastes täita kuus suurt anumat ning neist veiniks muudetud vett ammutada – nagu on välja arvestatud, umbkaudu tuhande tavapärase veinipudeli jagu.

Selle imeteo – või õigemal viisil väljendudes: tunnustähe – sümboolika on väga rikkalik. See sündis "kolmandal päeval", mis, arvestades Johannese evangeeliumi alguses toodud päevade loetelu, vastas Jeesuse avaliku tegevuse seitsmendale või kaheksandale päevale, olles nõnda otseseks paralleeliks Piibli alguses seisvale seitsmepäevasele loomisloole.

Jeesus mitte ei loo siin veini eimillestki, vaid muudab vee veiniks, see tähendab uuendab Jumala imelise loodu veelgi imelisemal viisil. Et tegemist on vee ja veiniga, see viitab otseselt ka sellele, kuidas too loodu ja inimese uuendamine aset leiab: Jeesuse ristiveres, millest saame osa ristimise läbi ning mis meid jätkuvalt kosutab ja uuendab pühimas armulauasakramendis.

Aga tähtsusetu pole seegi, et tegemist oli just pulmapeoga. Jumal lõi inimese alguses meheks ja naiseks, ning paraku teostus ka inimese langemine mehe ja naise ühenduse kontekstis. Ka pattulanguse tagajärjed tulevad Pühakirja järgi kõige teravamalt esile justnimelt mehe ja naise kooselus, see tähendab abielu- ja perekonnasuhetes. Jumal ütleb Tema käsust üle astunud naisele:

"Sinule ma saadan väga palju valu, kui sa käima peal oled: sa pead valuga lapsi ilmale tooma! Sa himustad küll oma meest, aga tema valitseb su üle!" Ja mehele: "Et sa kuulsid oma naise sõna ja sõid puust, millest mina sind keelasin, üteldes, et sa ei tohi sellest süüa, siis olgu maapind neetud sinu üleastumise pärast! Vaevaga pead sa sellest sööma kogu eluaja! Ta peab sulle kasvatama kibuvitsu ja ohakaid, ja põllutaimed olgu sulle toiduks! Oma palge higis pead sa leiba sööma, kuni sa jälle mullaks saad, sest sellest sa oled võetud! Tõesti, sa oled põrm ja pead jälle põrmuks saama!"

Me näeme, et tegelikult saab kõik vaev ja viletsus – nii inimsuhetes kui leivatöös – alguse sellest, et midagi läheb valesti mehe ja naise omavahelistes suhetes ning suhtes Jumalaga. Ja ka teistpidi: eriti peagi järgnenud Kaini ja Aabeli verine lugu näitab meile, kuidas inimeste vahele pugenud ning neid üksteisest lahutav ja samal ajal üksteise vastu ässitav rivaalitsemine ja kurjus hävitab üha enam ka kõige lähemaid perekonnasuhteid, kuni vennatapuni välja.

Inimese tervendamine, inimkonna lunastamine ja uuendamine algab perekonnast. Juba sellega, et jumalik Lunastaja ei ilmu mitte ei-tea-kust, vaid sünnib väliselt täiesti tavalisse inimperekonda. Küllap seegi, et Kristuse esimene teadaolev imetegu sünnib justnimelt pulmapeol, on samasuguse tähendusega: nii, nagu pulm ja abielu on Piiblis sagedasti korduv lunastuslooline pilt tulevasest õndsusest ja inimese ühekssaamisest Jumalaga, on abielu ja perekond Jumala poolt spetsiifiliselt ette nähtud koht, kust võrsub nii üksikisiku kui kogu inimühiskonna uus algus ja paranemine.

Seda, kui tähtis on perekond – tõeline, vankumatult truu, püsiv perekond ja abielu –, on inimesed mõistnud ka Kristusest midagi teadmata. Näiteks leiame Homerose ligi kolme aastatuhande eest kirja pandud "Odüsseiast" võrratu kirjelduse, mis sõna-sõnalt kõneleb küll vaid Odüsseuse ja Penelope abieluvoodist (mille detailide loetlemine veenab Penelopet, et pärast pikki eksirännakuid koju tagasi jõudnud Odüsseus on tõesti see, kelle ta ütleb end olevat), ent laiemalt on tegemist suurepärase ja äärmiselt ilmeka võrdpildiga selle kohta, mida kujutab endast tõeline abielu, pere ja kodu:

"Pikalehtne oliivipuu siin kord kasvas me aias,
õitsev ja lopsakas, suur. Tüvi tal oli sirge kui sammas.
Selle ümber siis just, tihedalt kive liites, ma müüri
valmistin ning tegin puhkusekambri, ta laegagi katsin
ning panin ette tal uksed, mis kindlad ja liituvad hästi.
Ladva ma raiusin siis sel pikalehtsel oliivil,
kuid tüvest juurele jäävast ma lõikava pronksiga täpselt
voolisin palgi ja hööveldin, nööriga kõik ise mõõtes.
Sängisambaks ta jätsin ja puurisin augud ta sisse
ning tema külge ma siis tegin sängi nii terveni valmis.
Ehtisin selle ma kuld-, hõbe- ning elavandiluu-ehteil
ning üle tõmbasin rihmad, mis värvitud purpurikarva.
Needap on tunnused sängil sel, naine. Ent ei seda tea ma,
kas samal paigal ta veel üha seisab või paigale muule
keegi on tõstnud ta – siis oliivipuu raiund ta enne."

Homerose sümboolikat kasutades tuleb kurvastusega tõdeda, et nii paljud on oliivipuu raiunud ning selle külge kinnitatud ja sellest valmistatud sängi mujale tõstnud. Seda nii inimestevahelistes suhetes kui veelgi enam suhtes Jumalaga, millele kui ainsale tõeliselt kindlale tugisambale peaks rajanema kogu meie elu.

Jumal on alati ustav. Just seetõttu ongi Ta saatnud oma Poja, meie Õnnistegija, kes on tulnud,et taastada katkenud armastussidemed mitte ainult inimeste vahel isekeskis, vaid ka Jumala, oma taevase Isa, või – teist sagedast ja väga kõnekat piibellikku pilti kasutades – oma taevase Peigmehega.

Küllap just sellepärast tegi ka Kristus oma esimese avaliku imeteo pulmapeol, uue loomise seitsmendal või kaheksandal päeval, meile vankumatult kinnitades, et Ta on tulnud, et kõik uuendada ja tervendada, nii et see uus, mille Ta meile oma armu läbi kingib, on mõõtmatult imelisem sellest, mille inimene on oma isekuses ja rumaluses kaotada osanud.

Õpetaja Enn Auksmann

Image courtesy of ChristiansUnite.com

 

 


JUTLUSTE KOGUMIK


2020 - Kaevul

 

2019 - Sina, Petlemm Efrata

2019 - Suurpõgenemise Aastapäev

2019 - Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma Tõusen Üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks

 

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää - praost Enn Auksmann

2017 - Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees - praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus - meie ainus lootus - praost Enn Auksmann

2017 - Kristliku jumalateenistuse juured - praost Enn Auksmann

2017 - Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017 - Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

 

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - "Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut" - praost Enn Auksmann

2016 - "Meie kodupaik asub taevas" - praost Enn Auksmann

2016 - "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann

 

2015 - "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 - "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 - "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 - "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 - "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014 - Jõulutervitused - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - Jaanipäevaks ja Võidupühaks - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud" - praost Enn Auksmann

 

2013 - "Üks Jumala Rahvas Me Oleme" - õp. Allan Taruste - detsember 2013

2013 - "Puhastage usku oma südames" - Enn Auksmann - oktoober 2013

2013 - "Üks Laul" - õp. Jüri Pallo viimane lahkumise jutlus 18 juunil, 2013.

2013 - Vaikne Nädal - Koguduse Teated Nr. 2

 

2012 - Head Uut Aastat 2013

2012 - Päikesetõus - Koguduse Teated - mai 2012 - nr. 3

 

2011 - Jõulu Jutlus ja Tervitus - Koguduse Teated Nr.6

2011 - Surnute Püha Jutlus - Koguduse Teated Nr. 5

2011 - Jutlus Tulevasest Aust - Koguduse Teated Nr. 4

 

 

This page was last edited on February 11, 2019 12:27 PM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

Vaata salvestatud lugemistArticles

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

Salvestatud jutlusedSermons

 Video Sermons

 Church Events

 English Constitution
& Bylaws

 E.E.L.K.
Facebook

 Resource Links

 

 

KOGUDUSE TEATED

 

2021

2021-aprill-nr.2

2021-veebruar-nr.1

 

2020

2020-märts-nr.2

2020-veebruar-nr.1


2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                            

© 2011-2021 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg  
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.