Home

Calendar

Sermons

Videos

Articles

About Us

History

Photos

Directions

Contact 

   Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Avaleht
Home
Kalender
Calendar
Jutlused
Sermons
Videod
Videos
Kirjutised
Articles
Teejuhis
Directions
Kontakt
Contact


Õpetaja:  
Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: 
Heino Nurmberg

Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  
Uve Sillat

Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 

 

 


MA TÕUSEN ÜLES !

Koguduse Teated - mai, 2019, Nr. 3

Käesoleva aasta aprilli keskpaiku aset leidnud suur tulekahju Pariisi Jumalaema kirikus, mida olen võinud mitmel korral ka ise seal viibides imetleda, tõi mulle meelde kaks lugu ajaloost.

 

Foto üleval vasakul:  By LeLaisserPasserA38 - File:Incendie Notre Dame de Paris.jpg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78291544

Foto üleval paremal:  By Wandrille de Préville - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78085901

Foto paremal:  By LEVRIER Guillaume(conversion into JPEG by Habitator terrae) - Flèche en feu - Spire on Fire.png, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78125545

 

Esimene neist on 1666. aasta septembri alguspäevil toimunud suur Londoni põlemine, mille tulemusena hävis peaaegu 14000 hoonet, sealhulgas ligi 100 kirikut, nende seas ka ajalooline Püha Pauluse katedraal – Old St. Paul’s, nagu seda enamasti nimetatakse.

Kui katedraali hakati uuesti rajama, sai selle nurgakiviks üks juhuslikult vana kiriku varemetest leitud kivi, millel oli ladinakeelne sõna resurgam – "ma tõusen üles". Uus katedraal pühitseti 1697 aastal ja püsib tänapäevani.

Teine mulle seoses Pariisi Jumalaema kiriku põlemisega meenunud lugu on veelgi varasemast ajast. 1251. aastal pühitseti Vana-Pärnus toomkirik, mis sai koos linnaga püsida vaid tosin aastat.  Aastal 1263 purustasid ja põletasid selle rüüsteretkel olevad leedulased, kes ühtlasi hävitasid pea kogu tollase Pärnu linna.

Pärnu ehitati uuesti üles teisele poole jõge. Uue Pärnu linna vapiks sai taevast sirutuv käsi suure ristiga. Selle kauni sümboliga kujutati Vana-Pärnu toomkiriku varemetest leitud ning rüüstamise käigus mustaks põlenud võidukaareristi, mis on praeguseks küll teadmata kaduma läinud, aga mida säilitati mitu sajandit ning mis sai mitte ainult kirikule, vaid kogu hävitatud linna rahvale uue lootuse ja uue alguse märgiks.

Suure Nädala esmaspäeval aset leidnud Pariisi Jumalaema kiriku põlemise kohta on avaldatud mitmesuguseid arvamusi. On neid, kes kahtlustavad süütamist, samal ajal kui enamus on kindel, et tegemist oli õnnetusega.

On ka neid, kes ütlevad, et selle tragöödia üle peaksid kristlastest rohkemgi kurvastama ateistid, kuna nende jaoks on tegemist taastamatu ajaloo- ja kultuuriväärtusega, mis on jäädavalt hävinud, samal ajal kui kristlaste jaoks on see vaid hoone – küll oluline ja sümboolse tähendusega, aga siiski vaid midagi välist, samal ajal kui kristlik usk ja Jumala Vaim ei ela mitte kätega tehtud hooneis, vaid inimeste südameis. Ütleb ju Jeesus isegi, et "tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes Teda nõnda kummardavad – Jumal on Vaim ja kes Teda kummardavad, peavad Teda vaimus ja tões kummardama".

Päris Johannese evangeeliumi alguses kõneleb Jeesus oma ihust kui pühakojast, üteldes: "Lammutage see tempel, ja ma püstitan selle kolme päevaga uuesti!" – evangelist lisab siinkohal selgituseks, et Jeesus "mõtles templi all oma ihu" ja et "kui Ta oli üles tõusnud surnuist, tuli Ta jüngritele meelde, et Ta seda oli öelnud".

Siiski on ka kirikuhooned olulised, ja mitte ainult kristlaste kooskäimise kohana või jutluse ütlemise paigana, vaid märgina meie usu kesksest tõest – sellest, et "Sõna sai lihaks ja elas meie keskel" (võiksime kreeka keelest sõnasõnalt tõlkides ütelda ka: "ja püstitas oma telgi meie keskele""ja me nägime Tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde".

Jumala igavene Sõna on saanud lihaks. Jumal, kes on puhas Vaim, on võtnud omaks inimihu, et meid, inimesi, nõnda oma jumalikkuse osaliseks teha.

Inimeste poolt Jumala auks püstitatud pühakojad on selle usutõe sümbolid. Ning nende häving – eriti, kui see leiab aset inimeste tahtel ja käte läbi – viitab otseselt ja väga selgelt sellele, milline oli inimeseks saanud Jumala osa meie, inimeste maailmas: Ta võeti kinni, Teda teotati ja piinati, Ta löödi risti, Ta surmati, Ta oli peaaegu kõigist hüljatud. Sellisena kehastas Ta ühtlasi kõiki neid inimesi läbi kõigi aegade, kellele on saanud või veel saab osaks samasugune saatus.

Aga samamoodi tähistab kirikute – eriti purustatud kirikute – ülesehitamine seda, mis järgnes Kristuse surmale ja arvatavale lüüasaamisele: Tema ülestõusmist surnuist ja meile kõigile tõotatud igavest elu. Nii oli see Londoni Püha Pauluse katedraali puhul, mille uueks nurgakiviks sai kivi kirjaga "Resurgam!" – "Ma tõusen üles!"  Nii oli see ka pärast hävingut uuesti üles ehitatud Pärnu linnaga, mille vapisümboliks on siiamaani too kirikurusude keskelt leitud mustaks põlenud võidukaare rist, nüüdseks küll linnavapil musta asemel kuldsena.

See kõik ei puuduta mitte ainult ajalugu ja mitte ainult Pärnut, Londonit või Pariisi. Mõtleme siinkohal Ülestõusmispüha hommikustele terrorirünnakutele Sri Lanka kirikutes, aga mitte ainult neile, vaid sellele, mis toimub tegelikult pidevalt, kuigi avalikkuse eest – kas tahtmatult või tahtlikult – üsna varjatult.

Üks meie koguduseliige saatis mulle päev enne Pariisi Jumalaema kiriku põlemist ilmunud artikli, mille pealkirjaks on: "Euroopa kirikud: igapäevaselt rüüstatud, rüvetatud ja põletatud". Selles artiklis tuuakse välja mitmed hirmutavad faktid, näiteks et Saksamaal rüüstati ja põletati käesoleva aasta märtsikuu jooksul neli kirikut, samuti purustati traditsioonilisi mäetippudele paigaldatud riste, teede ääres seisvaid pühakujusid ja surnuaiamonumente. 2017. aasta lõpust on taolisi rünnakuid ainuüksi Baierimaal teada umbes kakssada.

Prantsusmaal rüvetatakse keskmiselt kahte kirikut päevas. 2018. aastal registreeriti üle tuhande kiriku ründamise, mis on 17 protsenti rohkem kui aasta varem. Nende rünnakute käigus pandi toime nii kirikute rüüstamist ja rüvetamist – näiteks väljaheidetega – kui ka süütamist.

Tegemist ei ole lihtsalt suvalise huligaansusega, vaid tegelikult väljakuulutamata sõjaga kristluse vastu. Ja see tähendab ka: Kristuse vastu!

Millega kristlased peaksid vastama? Vastus on tegelikult äärmiselt lihtne: nii oma kirikute kui kogu oma elu uuesti üles ehitamisega – sellesamaga, millega vastas Kristus neile, kes üritasid Temast lahti saada: "Ma tõusen üles!"

Kristus on üles tõusnud ning ükski viha, vaen ega vägivald ei suuda Teda murda. Just nii peame elama meiegi, nii väliselt kui seesmiselt. Ka siis, kui meid ei ründa mitte mingid väljastpoolt tulevad vaenulikud jõud, vaid kõikvõimalikud – kasvõi igapäevased – eluraskused või meie enda puudused ja patud.

Ükskõik, kui maatasa tehtuna me ennast teinekord ühel või teisel põhjusel tunda võime – meie kohal on Issanda tõotus: "Vaata, ma teen kõik uueks!"  Ning meile kõigile on mõeldud apostel Pauluse üleskutse: "Ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist, siis särab sulle Kristus!"

Ja mis peaasi: ükskõik, mis meist saab siin elus – meie tõeline elu on taevas ja seda ei saa meilt mitte keegi ära võtta, sest "ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas"

õpetaja Enn Auksmann.

 


JUTLUSTE KOGUMIK


2020 - Kaevul

 

2019 - Sina, Petlemm Efrata

2019 - Suurpõgenemise Aastapäev

2019 - Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma Tõusen Üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks

 

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää - praost Enn Auksmann

2017 - Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees - praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus - meie ainus lootus - praost Enn Auksmann

2017 - Kristliku jumalateenistuse juured - praost Enn Auksmann

2017 - Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017 - Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

 

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - "Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut" - praost Enn Auksmann

2016 - "Meie kodupaik asub taevas" - praost Enn Auksmann

2016 - "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann

 

2015 - "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 - "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 - "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 - "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 - "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014 - Jõulutervitused - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - Jaanipäevaks ja Võidupühaks - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud" - praost Enn Auksmann

 

2013 - "Üks Jumala Rahvas Me Oleme" - õp. Allan Taruste - detsember 2013

2013 - "Puhastage usku oma südames" - Enn Auksmann - oktoober 2013

2013 - "Üks Laul" - õp. Jüri Pallo viimane lahkumise jutlus 18 juunil, 2013.

2013 - Vaikne Nädal - Koguduse Teated Nr. 2

 

2012 - Head Uut Aastat 2013

2012 - Päikesetõus - Koguduse Teated - mai 2012 - nr. 3

 

2011 - Jõulu Jutlus ja Tervitus - Koguduse Teated Nr.6

2011 - Surnute Püha Jutlus - Koguduse Teated Nr. 5

2011 - Jutlus Tulevasest Aust - Koguduse Teated Nr. 4

 

 

This page was last edited on July 08, 2019 10:20 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

Vaata salvestatud lugemistArticles

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

Salvestatud jutlusedSermons

 Video Sermons

 Church Events

 English Constitution
& Bylaws

 E.E.L.K.
Facebook

 Resource Links

 

 

KOGUDUSE TEATED

 

2021

2021-aprill-nr.2

2021-veebruar-nr.1

 

2020

2020-märts-nr.2

2020-veebruar-nr.1


2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                            

© 2011-2021 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg  
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.