Home

Calendar

Sermons

Videos

Articles

About Us

History

Photos

Directions

Contact 

   Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Avaleht
Home
Kalender
Calendar
Jutlused
Sermons
Videod
Videos
Kirjutised
Articles
Teejuhis
Directions
Kontakt
Contact


Õpetaja:  
Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: 
Heino Nurmberg

Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  
Uve Sillat

Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 

 

 


Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku 2018 Sinod
Koguduse Teated - Juuli 2018, Nr. 4

 

 

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku 2018. aasta sinod toimus 28. aprillil Ocean Grove’is New Jerseys.

Piiskop electus Thomas Vaga juhatas sinodikoosoleku sisse palvusega ning andis ülevaate kohal olevatest koguduste esindajatest. Los Angelese kogudust esindas õpetaja Enn Auksmann üksinda, koguduse esimehel Heino Nurmbergil ei olnud õnnestunud sinodile saabuda probleemide tõttu lennuühendusega. Osaleda ei saanud ka teine Los Angelese koguduse esindaja Kuno Lill, kes on ühtlasi sinodi laekur.

Thomas Vaga andis ülevaate nii iseenda kui koguduste tegevusest möödunud aasta jooksul, sealhulgas olid kõne all suhted Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga, kelle sügisesel kirikukogu istungil loodab piiskop electus osaleda, et astuda samme kirikute vahelise lepingu sõlmimiseks. Sõna võtsid kohalolevad koguduste esindajad. Samal ajal, kui paljudes kogudustes on liikmetearv kahanemas, oli ka rõõmsamaid sõnumeid, näiteks aasta jooksul toimetatud ristimistest paaris koguduses.

Kõige aktiivsem on koguduse elu Toronto Vana Andrese koguduses, kus peeti aasta jooksul 38 jumalateenistust, hoolitseti Ehatares ja Soome kodus elavate kaasmaalaste vaimuliku teenimise eest ning toimetati ka 13 matusetalitust. Kõigis teistes kogudustes on vastavad näitajad märksa väiksemad, Vana Andrese koguduse kõrval on aktiivsemad Chicago, Connecticuti, Lakewoodi ja Los Angelese kogudus.

Kõne all olid ka liturgilised erinevused Ameerikas ja kodumaal asuvate koguduste vahel, samuti võrreldes Ameerikas tegutsevate teiste luteriusu kirikutega. Siinsete Eesti koguduse jaoks on olnud oluline enne II Maailmasõda Eestis kehtinud liturgilise korra säilitamine, samuti seaks liturgia uuendamine ülejõu käivad nõuded siinsetele vähestele kirikumuusikutele.

Diakon Gilda Karu Chicagost pidas äärmiselt huvitava ettekande teenistuskoerte kasutamisest hingehoiutöös, millega ta on kokku puutunud organisatsiooni Lutheran Church Charities kaudu. Hingehoiukoerad annavad suurepärase võimaluse leida kontakti inimestega, kellega see muidu oleks märksa keerulisem. Näiteks külastab Gilda Karu Downi sündroomiga inimesi, hooldekodusid, veterane ja teisi abivajajaid.

Teoloogilise ettekande pidas õpetaja William Ilves, kes juhtis sinodil osalejate tähelepanu sellele, et evangeeliumi ehk rõõmusõnumit Kristusest sisaldavad ka teised Piibli osad, mitte ainult need neli, mida oleme harjunud tavaliselt evangeeliumideks nimetama. Teoloogilise ettekande pealkirjaks oligi “Piibli neljas ja viies Evangeelium”.

Laekuri puudumise tõttu ei olnud võimalik anda ülevaadet Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku majandusolukorrast. Lepiti kokku, et seda tehakse hiljem kirja teel.

Kuna oli saabunud sõnum piiskop Andres Tauli surmast, otsustas sinod paluda piiskop electus Thomas Vagal osaleda Andres Tauli matusel ning avaldada Ameerikas asuvate Eesti koguduste pool kaastunnet tema lähedastele.

Sinodikoosolek toimus tõsiselt töises, samal ajal aga südamlikult perekondlikus õhkkonnas ning oli osalejatele kinnituseks nende teenimisel Issanda viinamäel.

 

Watch on YouTube here 49:01 min.

 2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on July 19, 2018 10:08 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

Vaata salvestatud lugemistArticles

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

Salvestatud jutlusedSermons

 Video Sermons

 Church Events

 English Constitution
& Bylaws

 E.E.L.K.
Facebook

 Resource Links

 

 

KOGUDUSE TEATED

 

2021

2021-aprill-nr.2

2021-veebruar-nr.1

 

2020

2020-märts-nr.2

2020-veebruar-nr.1


2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                            

© 2011-2021 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg  
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.