Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-775-9160
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  626-476-6394
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


EESTI KIRIKU SEINAKALENDER


Kogudus oli eelarveliselt otsus- anud toetada ajalehe “EESTI KIRIK” seinakalendri väljaandmist $500 summaga. 

2018 aasta kalendrisse on kogutud Eestimaal 17. sajandil tegut- senud puunikerdaja Christian Ackermanni looming meie pühakodades. Nii on saanud oma lehekülje järgmised kirikud: Tallinna toomkirik, Hageri, Simuna, Järva- Madise, Türi, Koeru, Kullamaa, Rapla, Martna, Vigala, Juuru ja Rootsi- Mihkli. 

Kalendri hinnaks on $5.00 ja on saadaval Aili Rebaselt. tel. (949) 709-5292. 

Samuti soovitab juhatus teha ajaleht “Eesti Kirik” tellimusi, mille maksumus on € 90.00 aastas. Ajaleht ilmub kord nädalas ja saadetakse välismaale kahe nädala kaupa. 

Tellimuste vormis- tamisega saab abistada koguduse laekur.

 

 

Foto Album - Photo Album

 

Eesti koguduse ja täienduskooli jõulupuu
Koguduse Teated - veebruar 2018, Nr. 1

 

2017. aasta detsembri teisel pühapäeval pidasid Los Angelese Eesti kogudus ja täienduskool Eesti Majas juba traditsiooniks kujunenud ühist jõulupuud.

Alustati jõululaulude ja õpetaja Enn Auksmanni vaimuliku mõtisklusega, millele lisandus väike jõulujutustus Õnnistegijast, kes tuleb tundmatuna maailma ning keda vastu võttes saavad inimesed mõõtmatul määral tagasi sellesama armastuse, mida nad on valmis Talle ja teistele inimlastele jagama. 

Jõuluevangeeliumi lugesid täienduskooli õpilased, kes esinesid ka mitme laulu, muusikapala ja luuletusega. Loomulikult ei jäänud tulemata jõuluvana, kes jagas rohkelt kingitusi,ning seejärel saadi osa pidulikust jõululauast.

Südamlik tänu kõigile, kes aitasid jõulupuud ette valmistada ja läbi viia, nii perenaistele kui täienduskooli õpetajatele, iseäranis Milvi ja Mati Laanele.

 

 

 

 

Koguduse nõukogu peale ametisse õnnistamist 21. mail 2017.
Istuvad, vasakult:  Aili Rebane, esimees Heino nurmberg, õpetaja Enn Auksmann, Uve Sillat.
Teine rida:  Maarja Pallo, Malle Tael, Tiia Mikkelsaar, Heljo Kaskla, Kaie Pallo.  
Kolmas rida:  Tõnis Rebane, Johannes Nukk, Luige Lill, Kuno Lill, Uno Anderson, Raivo Neggo.  Foto:  Mirje Auksmann

 

 

Jõulud 2016

 

 

Südamlikud õnnesoovid noorpaarile uue kodu loomisel !

 

11. aprillil 2015 laulatati õpetaja Jack Loo poolt meie koguduse liige, Kaia Kristi Rebane ja John Martin Garrett III.

Laulatus ja pulmapidu toimus suure hulga peigmehe ja pruudi sõprade osavõtul Coto de Caza Country klubis. Noorpaar asub elama Coto de Cazas, Orange County lõunaosas.

 

 

 

30. märtsil 2014 koguduse nõukogu ametisse õnnistamisel. Istuvad, vasakult: Boris Auksmann, Asta Auksmann, esimees Heino Nurmberg, piiskopi kt. õp. Thomas Vaga, õp. Kalle Kadakas, diakon Gilda Karu. Seisavad, vasakult: Kuno Lill, Uno Anderson, Asta Liivoja, Luige Lill, Tiia Mikkelsaar, Heljo Kaskla, Ülo Kaskla, Bruno Laan, Valdur Kaskla, Helge Laan, Johannes Nukk, Jaak Kukk, Kaie Pallo, Uve Sillat, Maarja Pallo, Malle Tael, Karl Mikkelsaar.

Foto: Gilda Karu

 

 

Leeriõnnistamise jumalateenistus

Leerinoori Aivar ja Priit Kasklat, õnnistavad piiskopi kt. praost Thomas Vaga ja õpetaja Jüri Pallo.

 

9. juunil toimus Priit Johannes Kaskla ja Aivar Anton Kaskla pidulik leeriõnnistamise jumalateenistus Los Angelese kirikus.  Leeripühal teenisid Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Piiskopi kt. praost Thomas Vaga ja õpetaja Jüri Pallo.

Teenistuse lõppedes võtsid leerinoored, kui värsked koguduse täisõiguslikud liikmed, vastu kirikuliste õnnesoovid ja peatselt "ägasid" sülemitäie lillekoorma all.  Tavapärase kohvilaua asemel kiriku saalis olid kõik kirikulised leerinoorte pere soovil kutsutud leeripeole Eesti Majas.

Oli ilus päev!

 

Leerinoored vanemate ja vend Taaviga.

 

 

ESIMENE LEERITUND - 2013Esimene leeritund toimus 6. jaanuaril 2013, Edgar ja Linda Kaskla kodus.
Vasakult: leeriõpilased Aivar ja Priit Kaskla koos vanemate ja õpetajaga.

 

Koguduse nõukogu ametisse õnnistamisel - 20. mail 2012

Istuvad, vasakult: Mati Laan, Andres Ruetman, õpetaja Jüri Pallo, esimees Heino Nurmberg, 
Aili Rebane, Asta Auksmann.   Seisavad, vasakult: Malle Tael, Agnes Palango, Johannes Nukk, 
Ülo Kaskla, Kuno Lill, Heljo Kaskla, Luige Lill, Jaak Kukk, Tõnis Rebane, Boris Auksmann.  

Foto: Mervi Pallo

 

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku USA Esimese Praostkonna
2011. aasta Sinod 
- 27-29. aprillil 2012. a.

Sinodi koosolek toimus Ocean Grove linnas New Jerseys - Laingdon Hotellis.

Koosolek toimus Laingdon Hotelli rõdul. Ees: Heino Nurmberg.

 

Ees vasakult: Malle Väärsi (Bergen County kogudus), USA Chicago praostkonna praost
Uudo Tari, USA Esimese praostkonna praost Thomas Vaga, Valter Must (Lakewoodi Pühavaimu
koguduse esimees) ja Riina Klaas (Toronto Vana-Andrese koguduse esinaine).

Teises reas vasakult: Heli Kopti (Toronto Vana Andrese kogudus), Eha McDonnell (New
Yorgi Pauluse kogudus), Silvi Valge (Washingtoni Markuse kogudus), Heino Nurmberg (Los
Angelese kogudus), Carmen Täht (Washingtoni Markuse koguduse esinaine, esindas Baltimore
kogudust), Harry Virunurm (Seabrooki koguduse esimees), Kuno Lill (Los Angelese kogudus,
praostkonna laekur), Eve Rebassoo (Schenectady-Albany pihtkond).

Tagumises reas vasakult: Juhan Simonson (Lakewoodi Pühavaimu kogudus), Tiiu Tari, Airi
Vaga (esindas Cleveland-Ohio kogudust) ja praostkonna vikaarõpetaja Markus Vaga.

USA Eesti Evangeeliumi Luteri Usu praostkondade Sinod - 14. mail, 2011

 

This page was last edited on January 26, 2018 05:54 PM

 

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2018

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

TEATED

2018

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

 

VIITED

 


Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2018 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material
from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.