Home

Calendar

Sermons

Videos

Articles

About Us

History

Photos

Directions

Contact 

   Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Avaleht
Home
Kalender
Calendar
Jutlused
Sermons
Videod
Videos
Kirjutised
Articles
Teejuhis
Directions
Kontakt
Contact


Õpetaja:  
Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: 
Heino Nurmberg

Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  
Uve Sillat

Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 

 

 

 

SUURIM PÕLVKOND

Koguduse Teated - juuli, 2019, Nr. 4

"Mis saab küll sellest lapsest?" (Lk 1:66) 

Jaanipäeva paiku on Eestis – ja küllap kogu põhjapoolkeral, ka siin Ameerikas – koolide lõpetamise aeg. Lugesin mõne nädala uudist ühe San Diego keskkooli lõpuaktuse kohta, millel koolilõpetajate poolt tänukõne pidanud õpilane ei piirdunud mitte ainult tänamisega, vaid tõi esile mitmeid tõsiseid probleeme, millega ta oli – vähemalt enda arvates – koolisüsteemis kokku puutunud. 

Kuigi ma nõustun, et tänapäeva koolisüsteemil on väga palju puudusi, valdas mind seda uudist ja tolle noore neiu kõnet lugedes sügav ebameeldivuse – või pigem ebamugavuse – tunne: mõnevõrra selle tõttu, et nagu kooli esindajate, nii ka minu arvates ei ole lõpuaktus kõige õigem koht haridussüsteemi probleemide lahkamiseks, isegi kui need probleemid on reaalsed – kuna tulemuseks ei ole mitte asjade paranemine, vaid hoopis vastasseisu teravnemine –, veelgi enam aga seepärast, et kogu tollest kõnest jäi lõppkokkuvõttes paistma vaid suur ning kõiki teisi inimesi instrumentaliseeriv ja justkui oma sulasteks pidav Ego – MINA, MINU, MIND ja MINULE!  

See lugu tuletas mulle meelde veidi varem, 6. juunil ühes raadiosaates kuuldud arutelu selle üle, kas tänapäeva noortel meestel – ja miks mitte ka naistel – jätkuks samasugust ohvrimeelsust ja oma mina üldise hüve teenistusse andmise valmidust nagu neil, kes tegid seda seitsekümmend viis aastat tagasi – neil, keda Ameerikas kutsutakse nimega The Greatest Generation – suurim põlvkond? Teatavasti on 6. juuni nn D-Day, mil meenutatakse samal päeval 1944. aastal Normandias toimunud maabumisoperatsiooni, mille käigus Inglise kanali ületas ligi sada kuuskümmend tuhat Ameerika, Briti ja Kanada võitlejat ning rohkem kui kümne tuhande haavatu ja langenu hinnaga avati faktiliselt teine rinne sõjas Hitleri-Saksamaaga.

 

Ameerika sõdurid Omaha Beach rannas - 6 juuni, 1944

Foto: The original uploader was Taak at English Wikipedia.Later versions were uploaded by Raul654, Nauticashades at en.wikipedia. - http://www.history.navy.mil/photos/images/s300000/s320901c.htm  Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2063575

 

Inglismaa sõdurid Gold Beach rannas - 6 juuni, 1944

Foto:  No 5 Army Film & Photographic Unit, Midgley (Sgt) - ttp://media.iwm.org.uk/iwm/mediaLib//36/media-36091/large.jpg This is photograph B 5246 from the collections of the Imperial War Museums., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31656718

 

Ma ei taha siinkohal süveneda sellesse, mida tähendasid teise rinde avamisele eelnenud kokkulepped Stalini, Churchilli ja Roosevelti vahel meie maale ja rahvale – sellest räägime pikemalt sügisel, kui tähistame 1944. aasta Suurpõgenemise aastapäeva. Küll aga kutsun mõtlema selle peale, mille üle arutleti tolles minu poolt mainitud raadiosaates: kas tänapäeva noortel meestel ja naistel jätkuks nende, seitsekümmend viis aastat tagasi Normandias maabunutega võrreldavat ohvrimeelsust ja oma mina selja taha jätmise ning oma elu millegi suurema teenistusse andmise – või koguni oma elu jätmise – valmisolekut? Või miks rääkida ainult noortest meestest ja naistest – räägime kõikidest! Ja miks rääkida ainult üleüldiselt, abstraktselt kõikidest – räägime igast üksikust, ka iseendast!

Meie oma rahva ajalugu tunneb sedasama küsimust vägagi hästi. Jaanipäeval, täpsemalt jaanilaupäeval, ei tähista me mitte ainult Ristija Johannese sünnipäeva eelõhtut, vaid ka Võidupüha. Sellega meenutatakse 1919. aastal – s.t täpselt sada aastat tagasi – Põhja-Lätis Võnnu lähistel põhiliselt baltisakslastest koosnenud Landeswehri üle saavutatud võitu, mis avas tee Riiale ja aitas kindlustada nii Eesti kui Läti riiklikku iseseisvust.

Olen Vabadussõjas osalenud meeste mälestustest lugenud, et Landesveeri sõtta mindi puhuti veelgi suurema vaimustusega kui punaste vastu – põhjuseks soov tasuda mitusada aastat kestnud orjapõlve eest. Juhtus sedagi, et astuti üle väejuhatuse korraldustest – et aga saaks sakslasi peksta. Ja seda tehtigi niisuguse innuga, et üks Võnnu all võidelnu kirjutas pärast lahingut üsna humoorikalt:

"Juba poolest ööst oleme wäljas. Otsime Landeswehri. Pärast suurt sauna Wõnnu all on ta kadunud. Kadunud selle sõna tõsises mõttes. Lahkusime neljakesi soomusrongilt, et teda taga ajada, et teada, kus ta asub, kui teda jälle lüüa on waja. Tundide kaupa oleme juba roomanud ja neljakäpakil roninud mööda Lätimaa ilusaid mäekülgesid. Igasuguse suuna- ja ajamõiste kaotasime juba ammu. Wõime olla juba kaugel waenlase seljataga, aga samahästi ekselda alles meie oma seisukohtade ümbruses."

Mis oli see, mis pani nood enamasti verinoored mehed ja naised sada aastat või seitsekümmend viis aastat tagasi oma elu – nagu seda humoorikat mälestuskildu lugedes arvata võiks, kõike seda isegi teatava kergusega võttes – kaalule panema? Olen täiesti kindel, et suurel määral oli selleks arusaamine, et on kõrgemaid väärtusi kui isegi omaenda elu. Rääkimata oma minast, tollest praegusel ajal tihtipeale lausa kõikvõimsana kõige kohal kõrguvast Egost, mille ümber kõik muu peab tiirlema ning mille teenistuses kõik teised peaksid olema.

Kui meenutame Ristija Johannest, kes oli Jeesuse sõnul suurim naisest sündinute (Mt 11:11), siis ma usun, et see küsimus, mis esitati tema ilmaletulekul – "Mis saab küll sellest lapsest?" –, on aktuaalne iga lapse puhul, ja mitte ainult tema vanemata jaoks. Võime seda küsimust oluliselt laiendada: mis saab meie maast, meie maailmast, meie rahvast, kogu inimühiskonnast, kui see laps, see inimene suureks kasvab? Ja mitte ainult meie lapsed, vaid meie ise: milline on meie mõtte- ja eluviis? Kas see on võrreldav tolle noore koolilõpetaja omaga, kes iseseisvasse ellu astudes süüdistab kõike ja kõiki enda ümber selles, et tema heaks ei ole piisavalt palju tehtud, või pigem nende noorte omaga, kes olid valmis Vabadussõjas või Normandias andma oma elu parema maailma eest?

Mis sai Ristija Johannesest? Me teame, mis temast sai: prohvet, kes pidi tõe rääkimise eest oma peaga maksma! Aga on täiesti kindel, et tänu sellele on maailm täna vähemalt veidikenegi parem paik kui oleks olnud ilma selleta. Ning ainult tänu sellele on nüüdseks juba ligi kaks tuhat aastat peetud Ristija Johannese sünnipäeva – sest kui ta oleks osutunud nahahoidjaks ja tõesalgajaks ning püüdnud oma elupäevad vaid kuidagiviisi, võimalikult mugavalt õhtusse saata, siis ei teaks me temast mitte kui midagi!

Ristija Johannes, nagu ka need ajaloosündmused, mida me ikka jälle meenutame, aitavad meil mõista, millised on tõelised väärtused, mille poole püüelda. Ning täidavad meid tänutundega kõigi nende eest, kes on nende väärtuste poole püüelnud ja nende eest seisnud – enamasti, paraku, omaenda elu hinnaga. Sellega mitte ainult Ristija Johannest, vaid Kristust ennast järgides: "Sellest me oleme ära tundnud Jumala armastuse, et Tema oma elu on jätnud meie eest; ja meiegi peame jätma elu vendade eest." (1Jh 3:16)

õpetaja Enn Auksmann.

 


JUTLUSTE KOGUMIK


2020 - Kaevul

 

2019 - Sina, Petlemm Efrata

2019 - Suurpõgenemise Aastapäev

2019 - Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma Tõusen Üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks

 

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää - praost Enn Auksmann

2017 - Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees - praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus - meie ainus lootus - praost Enn Auksmann

2017 - Kristliku jumalateenistuse juured - praost Enn Auksmann

2017 - Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017 - Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

 

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - "Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut" - praost Enn Auksmann

2016 - "Meie kodupaik asub taevas" - praost Enn Auksmann

2016 - "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann

 

2015 - "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 - "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 - "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 - "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 - "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014 - Jõulutervitused - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - Jaanipäevaks ja Võidupühaks - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud" - praost Enn Auksmann

 

2013 - "Üks Jumala Rahvas Me Oleme" - õp. Allan Taruste - detsember 2013

2013 - "Puhastage usku oma südames" - Enn Auksmann - oktoober 2013

2013 - "Üks Laul" - õp. Jüri Pallo viimane lahkumise jutlus 18 juunil, 2013.

2013 - Vaikne Nädal - Koguduse Teated Nr. 2

 

2012 - Head Uut Aastat 2013

2012 - Päikesetõus - Koguduse Teated - mai 2012 - nr. 3

 

2011 - Jõulu Jutlus ja Tervitus - Koguduse Teated Nr.6

2011 - Surnute Püha Jutlus - Koguduse Teated Nr. 5

2011 - Jutlus Tulevasest Aust - Koguduse Teated Nr. 4

 

 

This page was last edited on July 08, 2019 10:58 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

Vaata salvestatud lugemistArticles

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

Salvestatud jutlusedSermons

 Video Sermons

 Church Events

 English Constitution
& Bylaws

 E.E.L.K.
Facebook

 Resource Links

 

 

KOGUDUSE TEATED

 

2021

2021-aprill-nr.2

2021-veebruar-nr.1

 

2020

2020-märts-nr.2

2020-veebruar-nr.1


2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                            

© 2011-2021 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg  
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.