Home

Calendar

Sermons

Videos

Articles

About Us

History

Photos

Directions

Contact 

   Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Avaleht
Home
Kalender
Calendar
Jutlused
Sermons
Videod
Videos
Kirjutised
Articles
Teejuhis
Directions
Kontakt
Contact


Õpetaja:  
Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: 
Heino Nurmberg

Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  
Uve Sillat

Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 

 

 

Koguduse Tegevus / Events

 

Koguduse nõukogu peale ametisse õnnistamist 21. mail 2017.
Istuvad, vasakult:  Aili Rebane, esimees Heino nurmberg, õpetaja Enn Auksmann, Uve Sillat.
Teine rida:  Maarja Pallo, Malle Tael, Tiia Mikkelsaar, Heljo Kaskla, Kaie Pallo.  
Kolmas rida:  Tõnis Rebane, Johannes Nukk, Luige Lill, Kuno Lill, Uno Anderson, Raivo Neggo.  Foto:  Mirje Auksmann

 

TÄISKOGU KOOSOLEK - 2015

Koguduse täiskogu aastakoosolek toimus 22. märtsil 2015.a. Los Angelese Eesti Majas. Koguduse esimees Heino Nurmberg avas koosoleku ja leinaseisakus mälestati lahkunud koguduse liikmeid:

Tiina Repnau, surnud 6. septembril 2014

Armas Laupa, surnud 22. veebruaril 2015

Eleanore Kattai, surnud 19. märtsil 2015

Koguduse tegevusaruanne oli esitatud kirjalikult eelmises Koguduse Teadetes. Täiskogu kinnitas nii tegevus- kui ka majandusaruanded esitatud kujul. Kinnisel hääletusel valiti tagasi nõukogu liikmeteks Valdur Kaskla, Bruno Laan, Luige Lill, Karl Mikkelsaar, Tiia Mikkelsaar, Aili Rebane, Tõnis Rebane ja Malle Tael.

Koguduse Revisjoni¬komisjoni liikmeteks valiti Tõnis Rebane, Edgar Kaskla ja Luige Lill, asemikuks Kuno Lill. Kiriku kongressi saadikuks valiti Heino Nurmberg.

 

NÕUKOGU KOOSOLEK

13. aprillil toimus nõukogu koosolek, et valida juhatus ja arutada tööülesandeid. Juhatus valiti järgmises koosseisus: Heino Nurmberg – esimees ja liikmeteks Asta Auksmann, Mati Laan, Aili Rebane, Andres Ruetman ja Uve Sillat. Praost¬konna sinodi saadikuks valiti Heino Nurmberg ja Kuno Lill.

 

JUHATUSE KOOSOLEK

13. aprillil, kohe peale nõukogu koosolekut toimus juhatuse koosolek ametite ja toetuste jaotamiseks. Ametid jaotati järgnevalt: ase-esimees – Andres Ruetman, kirjatoimetaja – Aili Rebane, abikirjatoimetaja – Asta Auksmann, laekur – Uve Sillat, abilaekur – Mati Laan.

Tänavusest Eest Vabariigi aastapäeva puhul korraldatud korjandusest laekus annetusi $1,000. See summa koos lisaga oma kontolt jaotati järgmiselt:  Eesti Arhiiv Lakewoodis $200, Eesti Punane Rist $100, Tartu Laste Turvakodu $400, Valga väikelaste kodu,

 

Täiskogu Koosolek - 2013

Koguduse täiskogu aastakoosolek toimus 17. märtsil 2013.a. Los Angelese Eesti Majas. Koguduse esimees Heino Nurmberg avas koosoleku ja leinaseisakus mälestati aasta jooksul lahkunud koguduse liikmeid.  Koguduse tegevusaruanne oli esitatud kirjalikult eelmises Koguduste Teadetes.  Täiskogu kinnitas nii tegevus- kui ka majandusaruande esitatud kujul.  Kinnisel hääletusel valiti tagasi nõukogu liikmeteks Boris Auksmann, Heljo Kaskla, Asta Liivoja, Kuno Lill, Raivo Neggo, Agnes Palango, Andres Ruetman ja Uve Sillat.  Uuena kandideeris Kaie Pallo, kes valiti uueks nõukogu liikmeks.

Koguduse Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Tõnis Rebane, Edgar Kaskla ja Luige Lill, asemikuks Kuno Lill. Kiriku kongressi saadikuks valiti Kuno Lill.

 

Koguduse nõukogu ametisse õnnistamisel 14. aprillil 2013.a.

Istuvad, vasakult:  Uve Sillat, Asta Auksmann, esimees Heino Nurmberg, 
õpetaja Jüri Pallo, Aili Rebane, Mati Laan.

Seisavad, vasakult:  Luige Lill, Bruno Laan, Kuno Lill, Helge Laan, Tõnis Rebane, Agnes Palango, 
Uno Anderson, Malle Tael, Boris Auksmann, Asta Liivoja, Valdur Kaskla, Heljo Kaskla, 
Johannes Nukk, Kaie Pallo, Edgar Kaskla, Ülo Kaskla. 
Foto: Mati Laan

 

Nõukogu Koosolek - 2013

14. aprilli jumalateenistusel Los Angelese kirikus õnnistas koguduse õpetaja täiskogu poolt valitud nõukogu ametisse.  Teenistusele järgnes nõukogu koosolek, et valida juhatus ja arutada tööülesandeid. Juhatus valiti järgmises koosseisus:  Heino Nurmberg – esimees ja liikmeteks Asta Auksmann, Mati Laan, Aili Rebane, Andres Ruetman ja Uve Sillat. Praostkonna sinodi saadikuks valiti Heino Nurmberg ja Kuno Lill.

 

 

Toetusannetus 2012


Koguduse esimees Heino Nurmberg külastas sel suvel Eestit ja võttis kaasa E.E.L.K. Los Angelese koguduse toetusannetuse summas $1,100, mis oli koguduse juhatuse poolt määratud EELK Jämaja Kolmainu kogudusele. Esimees koos abikaasa Maiega külastas Sõrvet laupäeval, 14. juulil, et nimetatud summa üle anda.

Kohtuti Jämaja kiriku kantseleis koguduse juhatuse esimehe Randar Paltsi, õpetaja Anu Konksu ja koguduse laekuriga.

 

Täiskogu Koosolek 2012

E.E.L.K. Los Angele koguduse Täiskogu koosolek 18. märtsil 2012.a. Eesti Majas.
Koguduse esimees Heino Nurmberg, õpetaja Jüri Pallo, kirjatoimetaja Asta Auksmann.
Foto: Mervi Pallo

Koguduse Täiskogu Aastakoosolek toimus 18. märtsil 2012.a. Los Angelese Eesti Majas. Kohal oli 21 koguduse liiget. Koguduse esimees Heino Nurmberg avas koosoleku ja leinaseisakus mälestati lahkunud koguduse.

Koguduse tegevuse ja majanduse aruanded olid esitatud kirjalikult eelmises Koguduse Teadetes. Täiskogu kinnitas need esitatud kujul. Koguduse 2012 aasta eelarve kinnitati esitatud kujul. 8 nõukogu liikme ametiaja lõppemisega valiti kinnisel hääletusel kolmeks aastaks endised nõukogu liikmed: Valdur Kaskla, Bruno Laan, Luige Lill, Karl Mikkelsaar, Tiia Mikkelsaar, Aili Rebane, Tõnis Rebane, Malle Tael.

Revisjoni komisjon valiti koosseisus: Tõnis Rebane, Luige Lill, Edgar Kaskla, asemikuks Kuno Lill.

Päevakorras oli ka E.E.L.K.L. informatsiooni. Esimees andis ülevaate Koguduste Liidu tegevusest. Samas andis esimees informatsiooni USA praostkondade poolt volitatud E.E.L.K. uurimiskomisjoni tegevusest. Uurimiskomisjoni esimees Tõnu Orav ei ole saanud piiskop Taulilt mitte mingisugust informatsiooni. Toronto Konsistoorium ja piiskop Taul ei reageeri uurimiskomisjoni telefoni kõnedele, kirjadele ega e-postile.

 

Täiskogu hääletamas. Foto: Mervi Pallo

Koguduse nõukogu ametisse õnnistamisel - 20. mail 2012

Istuvad, vasakult: Mati Laan, Andres Ruetman, õpetaja Jüri Pallo, esimees Heino Nurmberg, 
Aili Rebane, Asta Auksmann.   Seisavad, vasakult: Malle Tael, Agnes Palango, Johannes Nukk,
Ülo Kaskla, Kuno Lill, Heljo Kaskla, Luige Lill, Jaak Kukk, Tõnis Rebane, Boris Auksmann.  

Foto: Mervi Pallo

 

26. veebruaril 2012. a. Eesti Vabariigi 94. sünnipäeval, Los Angelese Eesti Majas.
Avapalve ütles ja külalisi õnnistas õpetaja Jüri Pallo.   Foto: Mervi PalloRahu, rõõm ja üksmeel valitsesid USA Esimese
Praostkonna Sinodil - 2011

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku USA Esimese praostkonna 2011. aasta sinod toimus 27-29. aprillil Ocean Grove’is, New Jerseys. Selgituseks kohe kirjutise alul soovin mainida sinodist osavõtjate soovil, et vahe tegemiseks kahe kiriku vahel kasutame lühemat vormi nii et Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku kohta kasutame väljendit “Luteriusu kirik” ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (Eestis) kohta väljendit “Luterlik kirik”. Teadaolevalt ja mitmete kirjutistega on tutvustatud Luteriusu kirikust lahku läinud Luterlikku kirikut, ka Vaba Eesti Sõna veergudel, eriti hr. Fred Ise ja Luterliku kiriku peapiiskopi ning piiskopi selgitavate ja ammendavate kirjutiste vahendusel.

Tänavuse sinodi koosolek toimus Ocean Grove kuurort linnas New Jerseys – Laingdon Hotellis. Hotel Laingdon on hubane ja vana-aegse atmosfääriga.

Luteriusu kiriku USA Esimese praostkonna sinodi kohapealseks korraldajaks oli Lakewoodi Pühavaimu kogudus, kelle esimeheks on Valter Must. Osa võtsid ka USA Chicago praostkonna praost Uudo Tari abikaasa Tiiuga, selle praostkonna Seabrooki koguduse esimees Harry Virunurm ning Kanadast Toronto Vana Andrese koguduse esinaine Riina Klaas ja Heli Kopti.

Sinodi avas Põhimäärustes ettenähtud sinodi korra kohaselt praost Thomas Vaga palvusega ja osavõtjate ühislauluga, milleks oli koraaliviiside kogust laul 326, mille sõnad olid nagu palve koosoleku heaks kordaminekuks. Põhimääruste kohaselt juhatab praostkonna sinodit praost ja protokollija ehk sekretär valitakse kohapeal. Selle kohustuse võttis enda peale Lakewoodi koguduse esimees Valter Must.

Südamlikult tervitasid praostkonna praosti ja sinodi koosolekule kogunenuid praost Uudo Tari abikaasaga, Toronto Vana Andrese kogudusest esinaine Riina Klaas ja Heli Kopti, andes edasi soojad tervitused ka nende koguduse õpetaja Kalle Kadaka poolt, ning Seabrooki koguduse esimees Harry Virunurm. Praost luges ette ka koguduste liidu veebilehekülje tegija Tiiu Roiseri kirjalikult saabunud tervituse.

Eelmise aasta praostkondade ühisel sinodil Ocean Grove, NJ, moodustatud Kirikute ühinemise hääletustulemusi uuriv komisjoni esimees Heino Nurmberg teatas, et korduvatele ettepanekutele (nii suusõnaliselt kui tähitud kirja näol) läbi vaadata kirikukogu hääletustulemused pole andnud tulemusi. Kirikute ühinemise hääletustulemused on ebaselged ja sellepärast ongi piiskop Tauli konsistooriumilt palutud selgitust. Konsistooriumi poolt esitatud nõudmised komisjonile, mis võimaldaksid hääletustulemuste ülevaatamist, on täidetud, kuid konsistoorium ega piiskop Taul pole kirjadele reageerinud. Kohal viibinud konsistooriumi vaimulik assessor praost Uudo Tari teatas, et see küsimus on olnud konsitooriumi koosoleku Päevakorras, kuid ei tea miks vastusega on viivitatud.

Tõsteti üles küsimus, mis juhtub neile kogudustele ja nende õpetajatele, kes pole ühinenud ega ühine “Luterliku kirikuga”. Vastuseks Praost Vaga luges ette konsistooriumi peasekretär Mart Salumäelt saabunud elektroonilise kirja, mis ka avaldatakse EELKL-i koduleheküljel (http://eelkl.cwahi.net/), ja avaldas ka oma isikliku vastuse sellele. See aga ei muutnud sinodil hiljem ettetulevat arutelu Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku koguduste liidu moodustamisest ja koguduste liitumisest sellega. Lisana, Praost Vaga andis ülevaate Põhja-Ameerikas eksisteerivate luteriusu koguduste sinoditest, kirikutest, liitudest ja vastavatest legaalsetest ja registreeritud organisatsioonidest, milliseid on kokku 37. Nende hulgas ka Estonian Ev. Lutheran Church, Latvian Ev. Lutheran Church ja mitmeid huvitavaid luteriusu koguduste ühinguid või liite. Praosti huvitav ja informatiivne referaat koguduste ja kirikute ajaloolisest moodustamisest USA-s ja Kanadas avaldatakse eraldi. Kogudused said kindlust, et neil on võimalik tegutseda kas iseseisva kogudustena või kuuluda ühte ameerika või eesti katuskirikusse USA-s. Toronto Vana-Andrese eesti koguduse esindajad kinnitasid, et nemad nagunii juba kuuluvad Evangelical Lutheran Church in Canada-sse, kes on ka nende koguduse õpetaja oma õpetajate nimestikku vastu võtnud, kuigi õp. Kalle Kadaka nimi on Eesti Luterliku kiriku nimekirjast kustutatud.

Sinod valis kolmeliikmelise komitee uurimaks Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku koguduste liidu legaalseks moodustamiseks vajatavat asjaajamist. Komitees on praost Vaga, Heino Nurmberg ja Jüri Silmberg. Ühendust peetakse elektrooniliselt ja Skype vahendusel.

Aruanded olid saatnud kõik praostkonda kuuluvad kogudused ja need esitati koguduste kohalviibivate esindajate poolt. Praostkonda kuuluvad: Baltimore Markuse, Bergen County, Buffalo Pauluse, Cleveland-Ohio, Lakewoodi Pühavaimu, Los Angelese, New Yorgi Pauluse koos oma pihtkondadega (Schenectady-Albany ja Syracuse), Portlandi ja Washingtoni Markuse kogudus.

 

Ees vasakult: Malle Väärsi (Bergen County kogudus), USA Chicago praostkonna praost
Uudo Tari, USA Esimese praostkonna praost Thomas Vaga, Valter Must (Lakewoodi Pühavaimu
koguduse esimees) ja Riina Klaas (Toronto Vana-Andrese koguduse esinaine).

Teises reas vasakult: Heli Kopti (Toronto Vana Andrese kogudus), Eha McDonnell (New
Yorgi Pauluse kogudus), Silvi Valge (Washingtoni Markuse kogudus), Heino Nurmberg (Los
Angelese kogudus), Carmen Täht (Washingtoni Markuse koguduse esinaine, esindas Baltimore
kogudust), Harry Virunurm (Seabrooki koguduse esimees), Kuno Lill (Los Angelese kogudus,
praostkonna laekur), Eve Rebassoo (Schenectady-Albany pihtkond).

Tagumises reas vasakult: Juhan Simonson (Lakewoodi Pühavaimu kogudus), Tiiu Tari, Airi
Vaga (esindas Cleveland-Ohio kogudust) ja praostkonna vikaarõpetaja Markus Vaga.

Praostkonna majandusliku aruande esitas laekur Kuno Lill ja see võeti rahuldusega vastu ühel häälel. Praostkonna maksu 2011. aastal olid saatnud kõik praostkonna kogudused ja Albany-Schenectady pihtkond.

Sinod lõpetati õpetaja Markus Vaga palvuse ja ühiselt lauldud “Üks kindel linn ja varjupaik...” koraaliga.

Vestlused ja sõnavõtud toimusid sügavalt kristlikus vaimus ja osaduses, mille eest anti tänu Kiriku Issandale. Praostkond pakkus lõunasöögi Ocean Grove’i kuulsas, vanas restoranis “Starving Artist”, kus ligi 20 osavõtjat paigutati kabinetti kaetud laua ümber. Õpetaja Markus Vaga ütles söögipalve.

Sel aastal toimusid sinodi koosolekud Laingdon Bed and Breakfast hotellis, mille peremehed olid igati abivalmis ja sõbralikud. Hotelli verandal terve päeva jätkunud koosolek ei paistnud häirivat hotelli teisi külalisi, keda saabus küll pidevalt, sest järgmisel päeval toimusid hotellis pulmad. Järgmise aasta sinodi kokkutulek ja koosolek toimub võimalikult läänerannikul Los Angeleses, kui sealne kogudus on valmis sinodi korraldamist oma õlgadele võtma.

Praostkonna lõppjumalateenistus toimus Lakewoodi Eesti Kirikus. Teenisid praost Thomas
Vaga ja õpetaja Markus Vaga.

Toetuste Jagamine 2011

Tänavusest Eesti Vabariigi aastapäeva puhul korraldatud korjandusest laekus annetusi $ 4875.00.

Juhatus oma 16. aprilli koosolekul, annetajate erisoove arvesse võttes, otsustas jagada toetust järgnevalt: Eesti Arhiiv Lakewoodis 200, Krabi Põhikool 600, Polli Hooldekodu 600, Eesti Punane Rist 100, Tartu Laste Turvakodu 600, Valga Väikelastekodu Kurepesa 600, Vigastatud Sõjameeste Ühing 600, Veebileht Eesti. US 200, Saaremaa kirikud 1100, kohalikuks abistamiseks 275 dollarit.

 

2011 - Jõulud: Ees istuvad majaperenaine Margi Knebel, Eha Palm-Leis. 
Istuvad õp. Jüri Pallo, Mervi Pallo, Helja Liivamaa, Eha Kosenkranius. 
Seisavad Susan Liivamaa, Ed. ja Jutta Grube, Riho Liivamaa, Rein Kosenkranius. 
Foto: Majaperemees Denny Knebel.

PULMAD

Õpetaja Jüri Pallo ja Mervi Lauk'i abielu registreeriti San Bernardino maakonnas 27. septembril 2011.a.

"Armastus on pikameeleline, armastus on täis heldust, ta ei ole kade; armastus ei suurustele, ta ei ole iseennast täis; ta ei ole viisakuseta; ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei pea meeles paha; ta ei rõõmusta ülekohtust, aga tõe pärast ta rõõmustab; tema vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik, sallib kõik. Armastus ei väsi iialgi ära." 1.Kor. 13: 4-8

 

Mervi ja Jüri Pallo Los Angelese kirikus 9. oktoobril 2011.a.
Foto: Heino Nurmberg

 


This page was last edited on April 21, 2021 03:50 PMHUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

Vaata salvestatud lugemistArticles

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

Salvestatud jutlusedSermons

 Video Sermons

 Church Events

 English Constitution
& Bylaws

 E.E.L.K.
Facebook

 Resource Links

 

 

KOGUDUSE TEATED

 

2021

2021-aprill-nr.2

2021-veebruar-nr.1

 

2020

2020-märts-nr.2

2020-veebruar-nr.1


2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                            

© 2011-2021 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg  
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.