Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-775-9160
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  626-476-6394
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


EESTI KIRIKU SEINAKALENDER


Kogudus oli eelarveliselt otsus- anud toetada ajalehe “EESTI KIRIK” seinakalendri väljaandmist $500 summaga. 

2018 aasta kalendrisse on kogutud Eestimaal 17. sajandil tegut- senud puunikerdaja Christian Ackermanni looming meie pühakodades. Nii on saanud oma lehekülje järgmised kirikud: Tallinna toomkirik, Hageri, Simuna, Järva- Madise, Türi, Koeru, Kullamaa, Rapla, Martna, Vigala, Juuru ja Rootsi- Mihkli. 

Kalendri hinnaks on $5.00 ja on saadaval Aili Rebaselt. tel. (949) 709-5292. 

Samuti soovitab juhatus teha ajaleht “Eesti Kirik” tellimusi, mille maksumus on € 90.00 aastas. Ajaleht ilmub kord nädalas ja saadetakse välismaale kahe nädala kaupa. 

Tellimuste vormis- tamisega saab abistada koguduse laekur.

 

KOGUDUSE TEATED
 

Meie südamesse kirjutatud Eesti
Koguduse Teated - veebruar 2018, Nr. 1

August Kivikase romaani „Nimed marmortahvlil“ lõpul märkab kooli naasnud peategelane Ahas oma klassis olevatele laudadele asetatud tindipottidesse paigutatud lilli. Tema hämmingut nähes selgitab koolidirektor:

„Need on langenute tühjad kohad… kooliõed on otsustanud hoida nende tindipottides kuni kooliaasta lõpuni värskeid lilli.“

Ahas kostab selle peale nukralt: „Peaaegu kõigi minu paremate sõprade tindipottides on lilled…“

Direktor trööstib teda: „Sõpru leiate jälle, armas Ahas. Nende tegu oli veelgi tähtsam kui nende elu. Varsti lõikame nende nimed igaveseks siia kooliseintele marmorisse, jäädavaks mälestuseks siin õppiva uue, vaba rahva noorsoole.“

Ahas aga mõtleb: „Meile on nad lõigatud südamesse… Täägiga… Veel raskem võitlus seisab ehk ees.“

Eesti rahva tee oma riigini on olnud pikk. Teatud mööndustega võime selle teekonna osadena mõista nii lüüasaamist muistses vabadusvõitluses ja Jüriöö ülestõusu luhtumist kui kõiki neid pikki aastasadasid, mida sagedasti nimetatakse pimedaks orjaööks.

Muidugi tuleb tunnistada, et neid, kes oleksid julgenud unistada tõelisest iseseisvusest ja selle ka välja ütelda, ei olnud veel 20. sajandi alguseski palju, ning pole sugugi kindel, et nii mõnigi, kes selle aate hiljem omaks võttis, ei pidanud selle esialgseid väljaütlejaid narrideks.

 

1919. aastal 24. veebruari tähistamine Peetri platsil, Tallinnas
Foto:  Avalik omand.

https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Vabariigi_aastap%C3%A4ev#/media/File:Tallinn24Feb1918.jpg

 

1919. aastal 24. veebruari Vabariigi aastapäeva paraad Tartus. 
Foto:  Eesti Sõjamuuseum.  Avalik omand.

https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Vabariigi_aastap%C3%A4ev#/media/File:
Foto,_Vabariigi_aastap%C3%A4eva_paraad,_Tartu_24.02.1919,_KLM_ET_1424-3_F_1305-3.jpg

 

Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada
Koguduse Teated - veebruar 2018, Nr. 1

Käesoleval aastal algab paastuaeg 14. veebruaril. Kuna sel kuupäeval tähistatakse ka ülimalt populaarset valentinipäeva, on paslik öelda mõned sõnad sellegi kohta.

Õigupoolest ei ole päris üheselt selge, millist püha Valentinust sel päeval mälestatakse.  Sellenimelisi pühakuid on olnud päris palju, kõige tuntumad on Roomas elanud preester Valentinus ning Terni piiskop Valentinus. Esimene neist suri märtrina aastal 269, teise surmaaeg on vaieldav, mõnedes allikates nimetatakse aastat 268, teistes 273.

 

 

Põhjus, miks enamasti preester Valentinust peetakse just armastajate kaitsepühakuks, seisneb vähemalt ühe pärimusliini järgi selles, et ta olla viinud läbi salajasi laulatusi kristlastest sõduritele, kellel keiser Claudius II oli keelanud abielluda.

Aga tuleme nüüd tagasi paastuaja juurde. See algab, nagu ikka, kolmapäeval, sellele eelnevat teisipäeva nimetatakse vastlapäevaks ning paastuaja esimest päeva tuhkapäevaks. Vahel kutsus vanarahvas neid mõlemaid ühtviisi “lihaheiteks” – vastandina Ülestõusmispühale kui “lihavõttele”.

 

 

Eesti koguduse ja täienduskooli jõulupuu
Koguduse Teated - veebruar 2018, Nr. 1

 

2017. aasta detsembri teisel pühapäeval pidasid Los Angelese Eesti kogudus ja täienduskool Eesti Majas juba traditsiooniks kujunenud ühist jõulupuud.

Alustati jõululaulude ja õpetaja Enn Auksmanni vaimuliku mõtisklusega, millele lisandus väike jõulujutustus Õnnistegijast, kes tuleb tundmatuna maailma ning keda vastu võttes saavad inimesed mõõtmatul määral tagasi sellesama armastuse, mida nad on valmis Talle ja teistele inimlastele jagama. 

Jõuluevangeeliumi lugesid täienduskooli õpilased, kes esinesid ka mitme laulu, muusikapala ja luuletusega. Loomulikult ei jäänud tulemata jõuluvana, kes jagas rohkelt kingitusi,ning seejärel saadi osa pidulikust jõululauast.

Südamlik tänu kõigile, kes aitasid jõulupuud ette valmistada ja läbi viia, nii perenaistele kui täienduskooli õpetajatele, iseäranis Milvi ja Mati Laanele.

 

 

 

Abistamiskorjandus

Igal aastal, Eesti Vabariigi aastapäeval, oleme mõelnud neile, kes vajavad meie toetust ja abi. Eelmiste aastate eeskujul saadame välja koguduse teatega korjanduslehed ja palume ka sel aastal Teie abi selle ürituse läbiviimiseks.

Eestis vajatakse toetust ja abi igal alal, olgu need kogudused, eakad, lapsed, haiged, koolid, haiglad, laste- ja vanadekodud, raamatukogud jms. Samal ajal ka meie siinsete kiriklike ja rahvuslike ülesannete täitmine vajab jätkuvalt toetust. Vajadus kohalikuks abistamiseks on mitmete asjaolude tõttu isegi suurenenud.

Neil põhjustel palume ka sel aastal olla eriti heldekäelised korjanduslehtede tagastamisel veebruari kuu jooksul koguduse laekurile. Tšekid palume kirjutada koguduse nimele. Annetusi on võimalik suunata ka erisoovide kaudu. Ülejäänud osas määrab summade jaotamise koguduse juhatus.

 

 

TÄNUAVALDUS

Täname südamest kõiki koguduseliikmeid, armsaid sõpru ja häid inimesi, kes on meie peret jõuluajal meeles pidanud, meid oma heade soovidega rõõmustanud ja lubanud meil osa saada rikkalikest kingitustest. Soovime kõigile jätkuvalt rohket Jumala õnnistust ning mõtleme palves teie peale.  ~ Õpetaja Enn Auksmann perega.

 

Armsad sõbrad!

Tänan südamest teid kõiki, kes mind ja mu peret üllatasite jõulukingitusega! Soovin teile palju tervist, üksteise hoidmist ja rohket Taevaisa õnnistust!  ~ Tänades Kaie lastega.

 

This page was last edited on January 26, 2018 05:52 PM
Photos courtesy of Pixabay.com


.


HUVITAVAT LUGEMIST


2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2018

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

TEATED

2018

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

 

VIITED


Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2018 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material
from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.