Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-775-9160
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  626-476-6394
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 KOGUDUSE
JUHATUSE
KOOSSEISUD

Käesoleva aasta täiskogu koosolekul valiti Edgar Kaskla, Kuno Lill ja Luige Lill revisjonikomisjoni liikmeteks Sellele järgneval nõukogu koosolekul valiti Edgar Kaskla ja Kuno Lill juhatusse.

See tekitas olukorra kus kaks juhatuse liiget revideeriksid enda tegevust. Juhatuse koosolekul 11. juunil otsustas Kuno Lill lahkuda revisjoni komiteest ja Edgar Kaskla otsustas taanduda juhatuse koosseisust.

Nende otsuste tagajärjel koosneb käesoleval aastal revisjoni komitee kahest liikmest:

Luige Lill ja Edgar Kaskla.

Koosolekul 11. juunil otsustati jagada juhatuse ametid järgnevalt: Heino Nurmberg – esimees, Andres Ruetman – abiesimees, Kuno Lill – kirjatoimetaja, Uve Sillat – laekur, Mati Laan – abilaekur, Kuno Lill - kirjatoimetaja.

 

 

KOGUDUSE TEATED
 

Ülevoolavad Tänus ja Armastuses
Koguduse Teated - Juuli 2018, Nr. 4

 

 

“Te ju teate meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et Tema, kuigi Ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks Tema vaesusest.” (2Kr 8:9)

Apostel Paulus kirjutas need sõnad Korintose kristlastele, julgustades neid tegema korjandust Jeruusalemma koguduse heaks. Pauluse soov oli, et kõik annetused oleksid vabatahtlikud, teisalt aga oli tema jaoks enesestmõistetav, et tõeline kristlane ei saa jätta võimalust mööda aitamata neid, kes kannatavad puudust.

Apostli peamiseks argumendiks siin on Kristuse enda eeskuju: Tema, kes oli rikas, sai vaeseks, et meie võiksime seeläbi rikkaks saada.

Mida Paulus sellega silmas peab? Kindlasti mitte seda, nagu oleks Kristus pärit inimlikult rikkast või isegi jõukast keskkonnast. Vastupidi, Jeesuse sünnilugu näitab meile midagi hoopis muud: Ta tuleb ilmale loomalaudas ning kui vanemad lähevad templisse Tema eest ohvreid tooma, siis on neil anda ainult vaestele inimestele ettenähtud ohvriande.

Jeesuse kasuisa oli puusepp, Jeesus ise õppis ja pidas sedasama ametit – ning seegi näitab, et tegemist ei olnud mitte koorekihi, vaid lihtsate tööinimeste perega.

Millist rikkust apostel Paulus siis Jeesusest kõneldes silmas peab? Kahtlemata seda, mis kuulub Talle kui Jumala Pojale. Me ütleme Nikaia usutunnistuses: “[Meie usume] ühteainsasse Issandasse Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud Pojasse, kes Isast on sündinud enne kõiki aegu, Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast.”

 

 

Kuum Suvi Kolmkümmend Aastat Tagasi
Koguduse Teated - Juuli 2018, Nr. 4

 

1988. aasta suvi oli kuum. Mitte ainult ilma poolest, kuigi ka seda. Suure osa suvest veetsin ajalooüliõpilasele kohaselt arheoloogilistel väljakaevamistel ja isegi minusugune valgenahk sai seal päris pruuniks. Rääkimata tollest kenast tollal matemaatikat õppinud tudengineiust, kellest aasta hiljem sai mu abikaasa.

Kõik algas muidugi märksa varem, ja nüüd ei räägi ma enam neist väljakaevamistest.  Tagantjärgi võib üsna kindlalt ütelda, et midagi algas juba 1982. aasta mardipäeval, mil suri Leonid Bre˛nev. Kaks kuud hiljem toimunud pinginaabri 14. sünnipäeval vedasin ühe klassivennaga kihla, et Nõukogude Liit laguneb aastaks 1985. Kaotasin, kuid mitte väga suurelt, ning igaaastaseks rutiiniks kujunenud riiklikud matused Moskvas ainult julgustasid poisikeste lootust.

Kui 1987. aasta kevadel astusid Tartu üliõpilased välja kavandatava fosforiidi-kaevanduse vastu, siis meie, kes olime lõpetamas keskkooli, järgisime nende eeskuju, hoolimata sellest, et meid ähvardati koolist välja visata. Ning kui sama aasta augustikuus levis ei tea kuidas informatsioon Tallinnas Hirvepargis toimuva Molotov-Ribbentropi pakti avalikus-tamist nõudva meeleavalduse kohta, siis olin nüüd juba värskelt immatrikuleeritud ajaloo-üliõpilasena sellegagi lahutamatult kaasas.

Septembris 1987 rajati Akadeemiline Muinsuskaitse Selts ning mõnel pool jõuti muinsuskaitseliikumise kaudu juba nõukogude ajal hävitatud Vabadussõja mälestussammaste taastamiseni või vähemalt langenute haudade korrastamiseni. Olulisima muinsusena, mille kaitsmist rõhutati, oli rahva ajaloolise mälu – ja sealt edasi ajaloolise iseolemise – taastamine.

 

 

 

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku 2018 Sinod

 

 

Watch on YouTube here 49:01 min.

 

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku 2018. aasta sinod toimus 28. aprillil Ocean Grove’is New Jerseys.

Piiskop electus Thomas Vaga juhatas sinodikoosoleku sisse palvusega ning andis ülevaate kohal olevatest koguduste esindajatest. Los Angelese kogudust esindas õpetaja Enn Auksmann üksinda, koguduse esimehel Heino Nurmbergil ei olnud õnnestunud sinodile saabuda probleemide tõttu lennuühendusega. Osaleda ei saanud ka teine Los Angelese koguduse esindaja Kuno Lill, kes on ühtlasi sinodi laekur.

Thomas Vaga andis ülevaate nii iseenda kui koguduste tegevusest möödunud aasta jooksul, sealhulgas olid kõne all suhted Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga, kelle sügisesel kirikukogu istungil loodab piiskop electus osaleda, et astuda samme kirikute vahelise lepingu sõlmimiseks. Sõna võtsid kohalolevad koguduste esindajad. Samal ajal, kui paljudes kogudustes on liikmetearv kahanemas, oli ka rõõmsamaid sõnumeid, näiteks aasta jooksul toimetatud ristimistest paaris koguduses.

 


Loterii

Hiljuti saadeti välja korjanduslehed loteriiks, mille loosimine leiab aset koguduse suvepäeval, 23. septembril 2018.a. Linda ja Edgar Kaskla kodus 9591 Halekulani Drive, Garden Grove, CA 92841. Telefon: 714 636 8393. Palutakse annetada käsitöid, kunstiesemeid, tarbeasju (vaidlematult uusi), või raha võitude ostmiseks. Korjanduslehed koos annetustega palume tagastada koguduse laekur Uve Sillatile hiljemalt 1. septembriks.

Loterii piletid saadetakse välja koguduse liikmetele ja sõpradele koos informat-sioonilehega septembri alguses. Kõik, kes pileteid ei soovi, või soovivad rohkem kui 10, kuid maksimum kuni 50 piletit inimese kohta (piletihind endiselt $1.00 annetusena), palutakse lahkesti teatada koguduse laekurile enne 20. augustit k.a.

NB! Suvepäeval, 23. septembril, kohapeal, müüakse väljaostmata ning ülejäänud loterii pileteid piiramatul arvul.

Juhatus tänab annetuste eest!

 

This page was last edited on July 19, 2018 10:09 AM


.


HUVITAVAT LUGEMIST


2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2018

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

KOGUDUSE TEATED

 

2018

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2018 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.