Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku sinod Torontos oli Issanda poolt õnnistatud

“Su töö on see, oh Jeesus Krist,” kinnitati võimsalt kõlanud alguslauluga

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku sinod toimus Torontos 
kohaliku Vana Andrese koguduse korrealdusel 20-22 mail.

Sinodist osavõttjad vasakult: õp. Kalle Kadakas (Toronto Vana Andrese kogudus), Riina Klaas (Toronto Vana Andrese koguduse esinaine), Jaan Erakare (NJ Lakewoodi kogudus), Maarit Vaga (NJ Lakewoodi kodugus), Heino Nurmberg (Los Angelese koguduse esimees), Markus Vaga (Praostkonna vikaarõpetaja), Uno Jaanson (Toronto Vana Andrese kogudus), Tõnu Orav (Toronto VA kogudus), Jüri Silmberg (Toronto VA kogudus) , Matti Jaanimägi (Chicago kogudus), Tamara Norheim-Lehela (Toronto VA kogudus) , piiskop electus Thomas Vaga, Malle Väärsi (Bergen County kogudus), Viiu Kanep (Toronto VA kogudus), Iivi Ratas-Campbell (Toronto VA kogudus), Kuno Lill (Los Angelese kogudus), Eena-Mai Franz (New Yorgi Pauluse kogudus), Sven Roosild (New Yorgi Pauluse koguduse esimees), Eve Rebassoo (Schenectady-Albany koguduse esinaine), Ilmar Leppik (Toronto VA kogudus), Epp Aruja (Toronto VA kogudus) , Airi Vaga (NJ Lakewoodi Pühavaimu kogudus), Heli Kopti (Toronto VA kogudus).  Foto:  Tiiu Roiser

 

Selleaastase sinodi korraldaja Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas ütles  südamliku tere tulemast kõigile sinodist osavõtjatele. tuues samas ka tervituse soome koguduselt, kelle kirikust on saanud nüüd ka eesti  Vana Andrese koguduse kirik pärast ajaloolise kirikuehituse müümist ühele Toronto presbüterlikule kogudusele, Kiriku ajaloolisest orelist ja organistist oli valmistatud  dokumentaalne videofilm, mida kokkutulnud said vaadata pärast koosolekute lõppu.  Jeesuse Kristuse poolt alustatud töö Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikus jätkub Tema õnnistuse all saab kinnitust, et “nurja see ei läe”. Üksmeel ja armastav vendluse vaim juhtis kõike tegevust sinodi kestel.

 

Õpetaja Kalle Kadakas   Foto:  Tiiu Roiser

 

Matti Jaanimägi, Kuno Lill, Jaan Erakare ja Heino Nurmberg.  Foto:  Riina Klaas

 

Koosolekut juhatas Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg, protokollisid Airi Vaga ja Epp Aruja.

Kirikule valitud piiskop Thomas Vaga andis ülevaate meie kiriku vaimulikust tööst iga koguduse tarvete tasemel õpetajate ja abiliste kaudu. Piiskop rääkis sõbralikust vahekorrast Eestis toimiva evangeelse luterliku kirikuga, kokkusaamistest ja aruteludest peapiiskop Urmas Viilmaga ja piiskop Tiit Salumäega. Küsimusele, millal võiks piiskopiks valitud Thomas Vaga ametisse seadmine toimuda, piiskop electus ei osanud vastust anda.

Piiskop electus heitis pilgu 2015. aastale, mil E.E.L.K.-s oli 13 kogudust, milledest kaks olid pihtkonnad. Sel aastal on E.E.L.K.-s  11 kogudust ja üks pihtkond, sest Buffalo kogudus on lõpetanud tegevuse eestlaskonna kahanemise ja kauaaegse esimehe Edgar Zirna igavikku siirdumise tõttu, ja  New Yorgi Pauluse koguduse teine pihtkond on nüüd  Schenectady-Albany kogudus. Thomas Vaga märkis suure heameelega, et Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik on nüüd esmakordselt registreeritud üldkirikuna Ühendriikide IRS-I ehk tulumaksu ameti juures oma eestikeelse nimega, millega see nimi on kaitstud ja mis garanteerib kirikule tulumaksust vaba staatus USA riigiseaduste kohaselt. Ta kinnitas, et kõik Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikusse kuuluvad kogudused naudivad samasugust tulumaksu vaba sataatust ja kui kirikuga liituksid mõned uued kogudused, saab neid, USA IRS-I (Internal Revenue Service) ametniku sõnul liita kirikuga sellest IRS-le teatades. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste hulgas on E.E.L.K. Bergen County kogudus kõige vanem kogudus, mis on asutatud aastal 1929 Eestist ümberasujate poolt. Selle koguduse jumalateenistused toimuvad  Bogota linnas, New Jerseys asuvas Trinity Lutheran kirikus, mille ehitamisel olid ametis ka kohalikud eestlased juba aastal 1920, mis  tähendab, et see kirik pühitseb peatselt oma 100-nda aasta juubelit. Bergen County koguduse esinaine Malle Väärsi, kes kuulub ka Trinity Lutheran ameerika luteriusu kogudusse, andis ülevaate eesti koguduse toimingust, kiriku ehituse suurest remondist ja võttis vastu kutse korraldada kiriku tulevase aasta sinod selles kirõtjaileikus ja Bergen County koguduse korraldusel.

11 koguduse ja ühe pihtkonna tegevuse aruanded nende esindajailt isiklikult või piiskopile kirja teel saadetud vormis esitati sinodist osavõtjaile. Tervitajate hulgas olid  E.E.L.K. Connecticuti koguduse õpetaja praost emeritus Uudo Tari ja E.E.L.K. Chicago Esimese koguduse diakon õpetaja Gilda Karu, kes ei saanud isiklikult kohal viibida.

 

Referaat Eestist SKYPE läbi:  "Lähenduste leidmine jumalateenistuste ja talituste korra
ja liturgia sisu rakendamisel uue õpetajaskonna poolt Eestis". 
Foto:  TR

Eriti huvitavaks osutus  hästi õnnestunud lülitus praegu Eestis viibiva praost Enn Auksmaniga, kes kõneles sinodist osavõtjatele interneti Skype vahendusel. Osavõtjad nägid ja kuulsid referenti suure ekraani peal ja tema nägi meid. Referaat oli üli huvitav. Praost Auksmann rääkis ajast, millal tema oli poisike; millal Eesti oli Nõukogude kommunistliku okupatsiooni haardes; millal lapsed olid võtnud omaks, et jutud Jumalast on muinasjuttulised; millal “teati kindlasti”, et Jumalat pole olemas ja et usklikud on eksinud. Liigutusega kuulasime, kuidas Enn Auksmani onu, tuntud ajaloolane Rein Helme andis noorele Ennule esimese sammu usule ärkamise pikemal rännakul, kui onu ja tema vahel tuli juttuks Jumal ja kui noor ateistiliku kasvatuse saanud Enn kinnitas onule uhkusega, et Jumalat  pole ju olemas. Onu lühike küsinus: “Kuidas nii, kuidas sa tead?” pani poisi mõtlema. Sellest küsimusest läks usutee uks praokile ja lõpuks lahti nii, et Ennust sai Issanda kiriku õpetaja, hingekarjane. Nüüd on tema  nõistunud tulema kogu perega Ühendriikidesse, Los Angelese eesti koguduse õpetajaks. Tema otsus ja positiivsed väljavaated ja plaanid on andnud kirikule uut lootust ja suurt rõõmu ning tänulikkust Kristuse kiriku töös. Koguduse esimees Heino Nurmberg ütles tulevasele koguduse õpetajale tere tulemast ja soovis Jumala õnnistust kolimise käigus. Piiskop electus oma poolt tänas praost Auksmani referaadi pidamise eest kella-ajal, mil Eestis ligineti keskööle.

 

Koosoleku juhataja, Heino Nurmberg ja laekur, Kuno Lill   Fotod:  Riina Klaas

Kuuldi laekuri Kuno Lille aruannet kiriku majanduslikust olukorrast ja aruanded ning eelarve võeti koosoleku poolt vastu ühel meelel. Piiskop Thomas Vaga teatas, et kirikule on tulnud heavpärandusena mõne võrra raha kirikuõpetajate koolitamise eesmärgil. Ta esitas soovi kasutada annetatud raha õpetajate abiliste koolitamiseks, kes tutvuksid Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku Agendaga ehk kiriku teenistuste käsiraamatuga, et vajaduse korral toimetada ristimisi, matuseid ja muid vajalikke ametitalitusi ja jumalateenistusi, kui õpetajad on takistatud kohale tulemast ja teenendust andmast, sest  Ühendriigid on suur ja vahemaad pikad.  Mainiti, et  Eesti iseseivuse ajal ja varem olid õpetajatele abiks kooliõpetajad ja köstrid. Plaanis on korraldada õppekursus. See toimuks käesoleva aasta oktoobri alguses. Eesti Usuteadusliku Instituudi rektor, dr. Ove Sander Eestist ja noor õpetaja Markus Vaga kohalikest jõududest on andnud lubaduse tulla õpetama. Kursus on avatud kõigile, kellele eestlaste usuline E.E.L.K. korra järgi teenimine on tähtis ja südame lähedane.  Kursusega seotud kulud makstakse kirikule annetatud pärandusest.

Vahepeal pakkus Toronto Vana Andrese kogudus traditsiooniliste eesti toitudega lõunasöögi ning pärast koosolekut olid osavõtjad kutsutud õhtusöögile “Memories of Japan” restorani. Piiskop electus tänas Riina Klaasi ja kogudust südamlikult suurepäraselt korraldatud kiriku sinodi korralduste eest.

 

Matti Jaanimägi, Heino Nurmberg, Ilmar Leppik, Tõnu Orav ja Kuno Lill.  Foto:  Riina Klaas

 

Memories of Japan   Foto:  Tiiu Roiser

 

Airi ja Piiskop electus Thomas Vaga    Foto:  Riina Klaas

 

Kiriku veebilehe toimetaja Tiiu Roiser kutsus koguduste esindajaid külastama kiriku kodulehekülge, mille aadressiks on http://www.eelk-kirik.com/ ja lisama oma koguduses toimunu kohta informatsiooni.

Sinodist osavõtjaid oli koos koguduste esindajate ja õpetajatega umbkaudselt 30. Sinodi lõppedes pidas tänupalve õpetaja Markus Vaga.  Lauldi koos “Oh võtkem Jumalat, suust südamest nüüd kiita”.

 

Soome Ev. Luteriusu Agricola kirik.  Fotod:  Tiiu Roiser

Teenisid E.E.L.K. piiskop electus praost Thomas Vaga ja õpetaja Kalle Kadakas.  Foto:  TR

 

Sinodi lõppjumalateenistus toimus ilusas Agricola soome luteriusu kirikus, millest on saanud nüüd Toronto Vana Andrese koguduse kodukirik. Jutlustas piiskop Thomas Vaga, liturgias õpetaja Kalle Kadakas. Teenistus oli armulauaga, mille seadis üles piiskop ja jagamisel abistas õpetajaid Jüri Silmberg. Vaado Sarapuu lindistas videole sinodi koosoleku ja piiskopi jutluse.

 

Lahkumise lõunasöök Vana Andrese koguduse liikmetega.  Foto:  Riina Klaas

 

Sinodile saabujaid võttis vastu oma ilusas kodus Tiiu ja Nick Roiser, kus saabujaid võõrustati suurepäraste toitude ja südamliku koosolemisega. Sellest anti südamlik tänu külakosti pakkujatele.

Aga suurim tänu hästi õnnestunud koosoleku, koosviibimise ja südamlikku vastuvõttude eest kuulub meie Issandale Jeesusele Kristusele.

Airi Vaga

 

 

E.E.L.K. piiskop electus Thomas Vaga täispikk jutlus Kolmainupüha Jumalateenistusel Toronto Agricola Kiriku Vana Andrese koguduses. 

  EWR video - Vaado Sarapuu

 

 

http://www.eesti.ca/eelk-sinod-kolmainupuha-jumalateenistus/article47666

 

 


E.E.L.K. Sinod Torontos.  Teeme juttu piiskop electus Thomas Vagaga.
EWR video - Vaado Sarapuu
http://www.eesti.ca/eelk-sinod-torontos-teeme-juttu-piiskop-electus-thomas-vagaga/article47670

 

 

 

Veel Pilte Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku (E.E.L.K.) 
Koguduste Sinodist 2016 Torontos 

 

This page was last edited on July 04, 2016 02:03 PM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

 

KOGUDUSE TEATED

 


2019

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.