Home

Calendar

Sermons

Videos

Articles

About Us

History

Photos

Directions

Contact 

   Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Avaleht
Home
Kalender
Calendar
Jutlused
Sermons
Videod
Videos
Kirjutised
Articles
Teejuhis
Directions
Kontakt
Contact


Õpetaja:  
Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: 
Heino Nurmberg

Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  
Uve Sillat

Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 

 

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku sinod Torontos oli Issanda poolt õnnistatud

“Su töö on see, oh Jeesus Krist,” kinnitati võimsalt kõlanud alguslauluga

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku sinod toimus Torontos 
kohaliku Vana Andrese koguduse korrealdusel 20-22 mail.

Sinodist osavõttjad vasakult: õp. Kalle Kadakas (Toronto Vana Andrese kogudus), Riina Klaas (Toronto Vana Andrese koguduse esinaine), Jaan Erakare (NJ Lakewoodi kogudus), Maarit Vaga (NJ Lakewoodi kodugus), Heino Nurmberg (Los Angelese koguduse esimees), Markus Vaga (Praostkonna vikaarõpetaja), Uno Jaanson (Toronto Vana Andrese kogudus), Tõnu Orav (Toronto VA kogudus), Jüri Silmberg (Toronto VA kogudus) , Matti Jaanimägi (Chicago kogudus), Tamara Norheim-Lehela (Toronto VA kogudus) , piiskop electus Thomas Vaga, Malle Väärsi (Bergen County kogudus), Viiu Kanep (Toronto VA kogudus), Iivi Ratas-Campbell (Toronto VA kogudus), Kuno Lill (Los Angelese kogudus), Eena-Mai Franz (New Yorgi Pauluse kogudus), Sven Roosild (New Yorgi Pauluse koguduse esimees), Eve Rebassoo (Schenectady-Albany koguduse esinaine), Ilmar Leppik (Toronto VA kogudus), Epp Aruja (Toronto VA kogudus) , Airi Vaga (NJ Lakewoodi Pühavaimu kogudus), Heli Kopti (Toronto VA kogudus).  Foto:  Tiiu Roiser

 

Selleaastase sinodi korraldaja Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas ütles  südamliku tere tulemast kõigile sinodist osavõtjatele. tuues samas ka tervituse soome koguduselt, kelle kirikust on saanud nüüd ka eesti  Vana Andrese koguduse kirik pärast ajaloolise kirikuehituse müümist ühele Toronto presbüterlikule kogudusele, Kiriku ajaloolisest orelist ja organistist oli valmistatud  dokumentaalne videofilm, mida kokkutulnud said vaadata pärast koosolekute lõppu.  Jeesuse Kristuse poolt alustatud töö Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikus jätkub Tema õnnistuse all saab kinnitust, et “nurja see ei läe”. Üksmeel ja armastav vendluse vaim juhtis kõike tegevust sinodi kestel.

 

Õpetaja Kalle Kadakas   Foto:  Tiiu Roiser

 

Matti Jaanimägi, Kuno Lill, Jaan Erakare ja Heino Nurmberg.  Foto:  Riina Klaas

 

Koosolekut juhatas Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg, protokollisid Airi Vaga ja Epp Aruja.

Kirikule valitud piiskop Thomas Vaga andis ülevaate meie kiriku vaimulikust tööst iga koguduse tarvete tasemel õpetajate ja abiliste kaudu. Piiskop rääkis sõbralikust vahekorrast Eestis toimiva evangeelse luterliku kirikuga, kokkusaamistest ja aruteludest peapiiskop Urmas Viilmaga ja piiskop Tiit Salumäega. Küsimusele, millal võiks piiskopiks valitud Thomas Vaga ametisse seadmine toimuda, piiskop electus ei osanud vastust anda.

Piiskop electus heitis pilgu 2015. aastale, mil E.E.L.K.-s oli 13 kogudust, milledest kaks olid pihtkonnad. Sel aastal on E.E.L.K.-s  11 kogudust ja üks pihtkond, sest Buffalo kogudus on lõpetanud tegevuse eestlaskonna kahanemise ja kauaaegse esimehe Edgar Zirna igavikku siirdumise tõttu, ja  New Yorgi Pauluse koguduse teine pihtkond on nüüd  Schenectady-Albany kogudus. Thomas Vaga märkis suure heameelega, et Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik on nüüd esmakordselt registreeritud üldkirikuna Ühendriikide IRS-I ehk tulumaksu ameti juures oma eestikeelse nimega, millega see nimi on kaitstud ja mis garanteerib kirikule tulumaksust vaba staatus USA riigiseaduste kohaselt. Ta kinnitas, et kõik Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikusse kuuluvad kogudused naudivad samasugust tulumaksu vaba sataatust ja kui kirikuga liituksid mõned uued kogudused, saab neid, USA IRS-I (Internal Revenue Service) ametniku sõnul liita kirikuga sellest IRS-le teatades. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste hulgas on E.E.L.K. Bergen County kogudus kõige vanem kogudus, mis on asutatud aastal 1929 Eestist ümberasujate poolt. Selle koguduse jumalateenistused toimuvad  Bogota linnas, New Jerseys asuvas Trinity Lutheran kirikus, mille ehitamisel olid ametis ka kohalikud eestlased juba aastal 1920, mis  tähendab, et see kirik pühitseb peatselt oma 100-nda aasta juubelit. Bergen County koguduse esinaine Malle Väärsi, kes kuulub ka Trinity Lutheran ameerika luteriusu kogudusse, andis ülevaate eesti koguduse toimingust, kiriku ehituse suurest remondist ja võttis vastu kutse korraldada kiriku tulevase aasta sinod selles kirõtjaileikus ja Bergen County koguduse korraldusel.

11 koguduse ja ühe pihtkonna tegevuse aruanded nende esindajailt isiklikult või piiskopile kirja teel saadetud vormis esitati sinodist osavõtjaile. Tervitajate hulgas olid  E.E.L.K. Connecticuti koguduse õpetaja praost emeritus Uudo Tari ja E.E.L.K. Chicago Esimese koguduse diakon õpetaja Gilda Karu, kes ei saanud isiklikult kohal viibida.

 

Referaat Eestist SKYPE läbi:  "Lähenduste leidmine jumalateenistuste ja talituste korra
ja liturgia sisu rakendamisel uue õpetajaskonna poolt Eestis". 
Foto:  TR

Eriti huvitavaks osutus  hästi õnnestunud lülitus praegu Eestis viibiva praost Enn Auksmaniga, kes kõneles sinodist osavõtjatele interneti Skype vahendusel. Osavõtjad nägid ja kuulsid referenti suure ekraani peal ja tema nägi meid. Referaat oli üli huvitav. Praost Auksmann rääkis ajast, millal tema oli poisike; millal Eesti oli Nõukogude kommunistliku okupatsiooni haardes; millal lapsed olid võtnud omaks, et jutud Jumalast on muinasjuttulised; millal “teati kindlasti”, et Jumalat pole olemas ja et usklikud on eksinud. Liigutusega kuulasime, kuidas Enn Auksmani onu, tuntud ajaloolane Rein Helme andis noorele Ennule esimese sammu usule ärkamise pikemal rännakul, kui onu ja tema vahel tuli juttuks Jumal ja kui noor ateistiliku kasvatuse saanud Enn kinnitas onule uhkusega, et Jumalat  pole ju olemas. Onu lühike küsinus: “Kuidas nii, kuidas sa tead?” pani poisi mõtlema. Sellest küsimusest läks usutee uks praokile ja lõpuks lahti nii, et Ennust sai Issanda kiriku õpetaja, hingekarjane. Nüüd on tema  nõistunud tulema kogu perega Ühendriikidesse, Los Angelese eesti koguduse õpetajaks. Tema otsus ja positiivsed väljavaated ja plaanid on andnud kirikule uut lootust ja suurt rõõmu ning tänulikkust Kristuse kiriku töös. Koguduse esimees Heino Nurmberg ütles tulevasele koguduse õpetajale tere tulemast ja soovis Jumala õnnistust kolimise käigus. Piiskop electus oma poolt tänas praost Auksmani referaadi pidamise eest kella-ajal, mil Eestis ligineti keskööle.

 

Koosoleku juhataja, Heino Nurmberg ja laekur, Kuno Lill   Fotod:  Riina Klaas

Kuuldi laekuri Kuno Lille aruannet kiriku majanduslikust olukorrast ja aruanded ning eelarve võeti koosoleku poolt vastu ühel meelel. Piiskop Thomas Vaga teatas, et kirikule on tulnud heavpärandusena mõne võrra raha kirikuõpetajate koolitamise eesmärgil. Ta esitas soovi kasutada annetatud raha õpetajate abiliste koolitamiseks, kes tutvuksid Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku Agendaga ehk kiriku teenistuste käsiraamatuga, et vajaduse korral toimetada ristimisi, matuseid ja muid vajalikke ametitalitusi ja jumalateenistusi, kui õpetajad on takistatud kohale tulemast ja teenendust andmast, sest  Ühendriigid on suur ja vahemaad pikad.  Mainiti, et  Eesti iseseivuse ajal ja varem olid õpetajatele abiks kooliõpetajad ja köstrid. Plaanis on korraldada õppekursus. See toimuks käesoleva aasta oktoobri alguses. Eesti Usuteadusliku Instituudi rektor, dr. Ove Sander Eestist ja noor õpetaja Markus Vaga kohalikest jõududest on andnud lubaduse tulla õpetama. Kursus on avatud kõigile, kellele eestlaste usuline E.E.L.K. korra järgi teenimine on tähtis ja südame lähedane.  Kursusega seotud kulud makstakse kirikule annetatud pärandusest.

Vahepeal pakkus Toronto Vana Andrese kogudus traditsiooniliste eesti toitudega lõunasöögi ning pärast koosolekut olid osavõtjad kutsutud õhtusöögile “Memories of Japan” restorani. Piiskop electus tänas Riina Klaasi ja kogudust südamlikult suurepäraselt korraldatud kiriku sinodi korralduste eest.

 

Matti Jaanimägi, Heino Nurmberg, Ilmar Leppik, Tõnu Orav ja Kuno Lill.  Foto:  Riina Klaas

 

Memories of Japan   Foto:  Tiiu Roiser

 

Airi ja Piiskop electus Thomas Vaga    Foto:  Riina Klaas

 

Kiriku veebilehe toimetaja Tiiu Roiser kutsus koguduste esindajaid külastama kiriku kodulehekülge, mille aadressiks on http://www.eelk-kirik.com/ ja lisama oma koguduses toimunu kohta informatsiooni.

Sinodist osavõtjaid oli koos koguduste esindajate ja õpetajatega umbkaudselt 30. Sinodi lõppedes pidas tänupalve õpetaja Markus Vaga.  Lauldi koos “Oh võtkem Jumalat, suust südamest nüüd kiita”.

 

Soome Ev. Luteriusu Agricola kirik.  Fotod:  Tiiu Roiser

Teenisid E.E.L.K. piiskop electus praost Thomas Vaga ja õpetaja Kalle Kadakas.  Foto:  TR

 

Sinodi lõppjumalateenistus toimus ilusas Agricola soome luteriusu kirikus, millest on saanud nüüd Toronto Vana Andrese koguduse kodukirik. Jutlustas piiskop Thomas Vaga, liturgias õpetaja Kalle Kadakas. Teenistus oli armulauaga, mille seadis üles piiskop ja jagamisel abistas õpetajaid Jüri Silmberg. Vaado Sarapuu lindistas videole sinodi koosoleku ja piiskopi jutluse.

 

Lahkumise lõunasöök Vana Andrese koguduse liikmetega.  Foto:  Riina Klaas

 

Sinodile saabujaid võttis vastu oma ilusas kodus Tiiu ja Nick Roiser, kus saabujaid võõrustati suurepäraste toitude ja südamliku koosolemisega. Sellest anti südamlik tänu külakosti pakkujatele.

Aga suurim tänu hästi õnnestunud koosoleku, koosviibimise ja südamlikku vastuvõttude eest kuulub meie Issandale Jeesusele Kristusele.

Airi Vaga

 

 

E.E.L.K. piiskop electus Thomas Vaga täispikk jutlus Kolmainupüha Jumalateenistusel Toronto Agricola Kiriku Vana Andrese koguduses. 

  EWR video - Vaado Sarapuu

 

 

http://www.eesti.ca/eelk-sinod-kolmainupuha-jumalateenistus/article47666

 

 


E.E.L.K. Sinod Torontos.  Teeme juttu piiskop electus Thomas Vagaga.
EWR video - Vaado Sarapuu
http://www.eesti.ca/eelk-sinod-torontos-teeme-juttu-piiskop-electus-thomas-vagaga/article47670

 

 

 

Veel Pilte Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku (E.E.L.K.) 
Koguduste Sinodist 2016 Torontos 

 

This page was last edited on July 04, 2016 02:03 PM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

Vaata salvestatud lugemistArticles

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

Salvestatud jutlusedSermons

 Video Sermons

 Church Events

 English Constitution
& Bylaws

 E.E.L.K.
Facebook

 Resource Links

 

 

KOGUDUSE TEATED

 

2021

2021-aprill-nr.2

2021-veebruar-nr.1

 

2020

2020-märts-nr.2

2020-veebruar-nr.1


2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                            

© 2011-2021 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg  
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.