Home

Calendar

Sermons

Videos

Articles

About Us

History

Photos

Directions

Contact 

   Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Avaleht
Home
Kalender
Calendar
Jutlused
Sermons
Videod
Videos
Kirjutised
Articles
Teejuhis
Directions
Kontakt
Contact


Õpetaja:  
Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: 
Heino Nurmberg

Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  
Uve Sillat

Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 

 

 

Video Sermons - Salvestatud Jutlused

2020

 

24., dets. 2020 - Los Angelese Eesti koguduse 2020. aasta jõuluõhtu jumalateenistus.  Teenib Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann.  Muusikaga teenivad Mirje Auksmann ja Joosep Felix Auksmann.  Täname Tehnikaülikooli Akadeemilist Meeskoori ja Matti Riivaldit lahke loa eest kasutada videos nende salvestatud jõululaule. Vaata YouTube-ist.

 

 

18. dets., 2020 - Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann kõneleb advendiaja neljandal pühapäeval sellest, et Jeesus Kristus, kelle sündimist me jõuludel taas tähistame, on tõeline inimene ja tõeline Jumal. Ta on võtnud omaks meie inimloomuse, et meid taas Jumala, meie Loojaga, lepitada, et meid meie eluallikaga ühendada. Jeesus on Immaanuel – Jumal meiega – nüüd ja igavesti.  Videos kõlava klaveripala "Jõulud jõudvad" esitab Mirje Auksmann.  Vaata YouTube-ist.

 

 

12. dets., 2020 - Advendiaja III pühapäev - Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann kõneleb advendiaja kolmanda pühapäeva jutlusest Ristija Johannese tunnistusest. Ristija Johannes tunnistab Jumala Pojast Jeesusest Kristusest, kes on saanud inimeseks, et tuua meile Jumala armastus ja kinkida igavene elu. See on nii advendiaja kui jõulude keskne sõnum.  Videos kõlava klaveripala "Oh laulgem südamest" (esitab Mirje Auksmann).  Vaata YouTube-ist.

 

 

5. dets., 2020 - Advendiaja II pühapäev - Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann mõtiskleb seekord Kristuse tulemise üle – nii siis, kui Ta sündis inimlapsena siia maailma, kui kord viimsel päeval, mil Ta tuleb, et kõik lõpule viia. Ja sellegi üle, et Kristus – ja Tema kaudu Jumala riik – on ka praegu meie keskel.  Vaata YouTube-ist.

 

 

28. nov., 2020 Advendiaja I pühapäev - Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann mõtiskleb advendiaja ehk Issanda tulemise aja tähenduse üle. See, kes tuleb ja keda on läbi aastasadade oodatud, on Jumala Poeg, meie Õnnistegija Jeesus Kristus, kes on sündinud inimlapsena, et jagada meiega meie elu siin maailmas, ning kannatanud ja surnud meie eest, et meie võiksime jagada Temaga Tema elu igavesti.   Vaata YouTube-ist.

 

 

 

21. nov., 2020 Igavikupühapäev - Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann mõtiskleb kirikuaasta viimasel pühapäeval selle üle, mida tähendab, kui Pühakiri võrdleb Jumalat ja Temaga kohtumist tulega. Jumal on seesama kõikidele, ent ometi lõpeb kohtumine Temaga erinevatele inimestele erinevalt: ülekohus põleb tuhaks, õigus ja armastus aga tõusevad esile veelgi kirkamana.   Vaata YouTube-ist.

 

 

13., nov., 2020 - Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann arutleb selle üle, kuidas on õige toimuda siis, kui see, mis meie ümber ja meie elus toimub, ei tundu olevat õiglane ega aus.   Vaata YouTube-ist.

 

 

8. nov., 2020 - Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann mõtiskleb erinevate Vana ja Uue Testamendi näidete varal rahust ja lepitusest Jumalaga ning inimeste vahel.   Vaata YouTube-ist.

 

 

31. okt., 2020 -Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann kõneleb prohvet Jeremija iga kristlase vastusest olla Jumala sõna ja tahte kuulutajana ustav ning seda, mida kuulutatakse ka ise tõeliselt uskuda ja elada. Vaata YouTube-ist.

 

 

 

24. okt., 2020 - Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann mõtiskleb ustavusest ja kindlameelsusest ning sellest, en inimesel on alati, igal ajal ja igas olukorras, võimalike teha seda, mis on õige.  Vaata YouTube-ist.

 

 

18. okt, 2020 - Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann mõtiskleb prohvet Jesaja raamatu valguses selle üle, kui oluline on nii isiklikult kui ühiskonna järgida Jumala tahet ning otsida Tema riiki ja Tema õigust.  Vaata YouTube-ist.

 

 

10. okt., 2020  - Los Angelese Eesti  koguduse 2020. aasta Lõikustänupüha jumalateenistus.  Teenivad koguduse õpetaja Enn Auksmann ja organist Kaie Pallo.  Vaata YouTube-ist.

 

 

3. okt., 2020 - Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann mõtiskleb sedapuhku selle üle, milline on õige ja Jumalale meelepärane jumalateenistus.  Jumal ise ütleb seda prohvet Aamose kaudu:  "Öigus voolaku nagu vesi ja õiglus  nagu kuivamatu jõgi!"  Paneme kõigile vaatajaile-kuulajaile südamele, et lihtsaim viis meie tööd toetada on märkida meie videod meeldivaks, tellida meie YouTube'i kanal ning jagada informatsiooni ka nendega, kelleni see ei ole veel jõudnud.  Vaata YouTube-ist.

 

 

27. sept., 2020 - Kuidas pidada vastu elu katsumustes ja kannatustes?  Kuidas aidata neid meie kõrval, kes peavad kannatama?  Mis on kõige tähtsam, mida saame oma kaasinimeste heaks teha?  Just nende küsimuste üle mõtiskleb Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann Vana Testamendi Iiobi raamatu valguses.  Vaata YouTube-ist.

 

20. sept., 2020 - Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann kõneleb prohvet Eelija näitel sellest, et nii mõnigi kord nõuab usk Jumalasse ja usaldus Jumala vastu inimese enda ustavuse ja usaldusväärsuse proovilepanekut.  Ja mõnigi kord tuleb välja, et nendeks, kes katusmustes ustavaks jäävad, ei ole mitte selle maailma suured ja tugevad, vaid pigem vastupidi.  Vaata YouTube-ist.


13. sept., 2020 - Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann mõtiskleb seekord usalduse üle Jumala vastu kõigis, ka keerulistes ja valusates eluolukordades.  Vaata YouTube-ist.

 

 

29. aug., 2020 - Õpetaja Enn Auksmann kõneleb sõnade ja keele jõust, nii negatiivses kui positiivses mõttes.  Jumala sõna ütleb, et inimene peab viimses kohtus andma aru igast kõneldud sõnast ning nende alusel mõistetakse ta kas õigeks või hukka.  Tänu Jumalale on Ta läkitanud oma igavese sõna, meie Päästja Jeesuse Kristuse, kelles me ei pea lootma mitte omaenda haprale õigusele, vaid võime oma lootuse panna Tema andestavale, lepitavale ja uuendavale armule, nii et nii meie sõnad kui kogu meie elu võib saada kiituseks Jumalale ja õnnistuseks meie kaasinimestele.  Vaata YouTube-ist.

 

 

22, augustil, 2020 -  E.E.L.K. Los Angelese koguduse õpetaja Enn Auksmann mõtiskleb Jumala imelisuse ja isegi mõistetamatu armu üle, millega Ta oma loodut õnnistab, aga ka nende väikeste või suurte kompromisside üle, mida Jumala armastusele selga pöörates kipume tegema kurjaga.  Vaata YouTube-ist.

 

 

15ndal augustil, 2020 - E.E.L.K. Los Angelese koguduse õpetaja Enn auksmann arutleb selle üle, kui hädavajalik on aeg-ajalt seisatada ja oma elu üle ning eriti oma elutee suuna üle järele mõtelda.  Ning siis, kui tarvis, Jumala abiga, nii suunda kui isennast muuta.

 

 

 

9'ndal augustil, 2020 - E.E.L.K. Los Angelese koguduse õpetaja Enn Auksmann mõtiskleb Vana Testamendi Õpetussõnade raamatu ühtaegu praktiliste ja igavikuliste tarkusesõnade üle.

 

 

 

2. augustil, 2020 - E.E.L.K. Los Angelese koguduse jumalateenistus kaheksandal pühapäeval pärast Kolmainupüha.  Vaata YouTube-ist.

 

 

26. juulil,2020 - Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann mõtiskleb Jumala kutse üle ja selle üle, kui määrava tähtsusega selle kuulda võtmine ja sellele järgnemine võib olla mitte ainult üksikisiku, vaid tervete rahvaste ja kogu inimkonna ajaloo ja elusaatuse seisukohalt.  Vaata YouTube-ist (19:22 min).

 

 

19. juulil,2020 - Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann mõtiskleb seekord Jumala kui tõelise headuse ja armastuse allika üle, kellelt pärineb ka kõik see  hea, mis on meis ja mida meie teeme.  Vaata YouTube-ist (16:49 min).

 

 

12. juulil 12,2020 - E.E.L.K. Los Angelese koguduse jumalateenistus viiendal pühapäeval pärast Kolmainupüha.  Teenivad õpetaja Enn Auksmann ja organist Kaie Pallo. Vaata YouTube-ist (38:19 min).

 

 

July 11th, 2020 - A short sermon by Pastor Enn Auksmann for the Fifth Sunday after Trinity.  Pastor Auksmann speaks about mankind's unrealistic dreams of progress and prosperity, and about the only way to salvation:  The grace of God in Jesus Christ.  Watch on YouTube  (5:49).

 

 

28. juunil, 2020 - Los Angelese Eesti koguduse õpetaja jutlus neljandal pühapäeval pärast Nelipüha.  Vaata YouTubist (15:09).

 

 

June 27th, 2020 - A short sermon by P. Enn Auksmann for the Third Sunday after Trinity.  P. Auksmann speaks about the biggest problem that the whole word has - the sin problem and about the only way out - Jesus Christ who is the Way, the Truth, and the Life.  Watch on YouTube (4:57).

 

 

20 juunil, 2020 - Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmanni jutlus kolmandal pühapäeval pärast Nelipühi. Õpetaja Auksmann mõtiskleb selle üle, kas inimesed - nii igaüks üksikult kui terved rahvad ja kogu inimond - on võimelised ajaloost õppiima.  Eesti rahva ajalugu on täis katsumusi ja kannatusi, ülekohut ja vägivalda.  21. juunil möödub 80 aastat 1940. aasta riigipöördest, millele järgnesid terrori- ja sõja-aastad.  Milline on meie vastus meile tehtud ülekohtule, nii isiklikult kui rahvana?  Kas oleme valmis pöörduma otsustavalt eemale kurjast ning püüdleme selle poole, mis on õige ja hea?  Vaata YouTube-ist

 

 

13. juunil, 2020 - Los Angelese Eesti koguduse Leinapäeva jumalateenistus.  Jutlustab õpetaja Enn Auksmann.  Organist Kaie Pallo.  Kandlemuusikaga teenivad kaasa Ave-Miina Eberhard, Mirje Auksmann ja Linda Willmann.  Ühislaulude kaasalaulmiseks olge head ja lülitage sisse subtiitrid.  Vaata YouTube-ist.

 

 

 

June 14th, 2020 - National Day of Mourning in Estonia.  Vaata YouTube-ist.

 

 

7. juunil, 2020 - Kolmainupüha AD - E.E.L.K. Los Angelese koguduse õpetaja Enn Auksmann mõtiskleb Kolmainupüha jutluses Iiobi näitel inimlike kannatuste ning inimese ja Jumala vahekorra üle, samuti inimese kutsumuse üle püüelda alati tõe, õiguse ja armastuse poole. Jutluses kõlavad katkendid juudi päritolu vene luuletaja Ossip Mandelštami poolt 1917. aastal kirjutatud luuletusest. Videos kasutatud muusika on sisse mänginud Mirje Auksmann. Vaata YouTube-ist.

 

 

 

31. mail, 2020 - Nelipüha jumalateenistus.  Los Angelese Eesti koguduse Nelipüha jumalateenistus. Jutlustab õpetaja Enn Auksmann, orelil Kaie Pallo, kandlel Mirje Auksmann.  Vaata YouTube-ist.

 

 

24. mail, 2020 - Ülestõusmisaja seitsmes pühapäev.  Seekord tuleb prohvet Eelija näitel juttu Jumala ees vaikseks jäämisest ja väikseks saamisest.  Vaata YouTube-ist.

 

 

17. mail, 2020 - Ülestõusmisaja kuuendaks pühapäevaks.  Pastor Auksmann.  Vaata YouTube-ist

 

 

Mai, 2020 - Armsad sõbrad, soovime teile ilusat emadepäeva ja kutsume selle videosalvestuse vahendusel osalema Los Angelese koguduse Emadepäeva jumalateenistusel.  Vaata YouTube-ist

 

 

May 2020 - A Mother's Day message by Pastor Auksmann.  Vaata YouTube-ist.

 

 

3, mail, 2020 - Pühakiri võrdleb Jumala ja inimest vahekorda sageli abielu ja perekonnaga.  
Armatus, austus ja truudus - kõike seda oleme kutsutud osutama üksteisele, eriti abielus ja perekonnas, ja kõike seda võlgneme ka Jumalale Tema mõõtmatu armastuse ja väsimatu ustavuse eest.  Vaata YouTube-ist.

 

 

26. aprillil, 2020 - Õp.. Enn Auksmanni jutlus 2020. aasta Hea Karjase pühapäev.  Vaata YouTube-ist.

 

 

17. aprillil, 2020 - Õp. Enn Auksmanni jutlus 2020. aasta Valgeks Pühapäevaks. Muusikalise kujundusena on kasutatud Timo Lige laul "Issand, Su kätel".  Vaata YouTube-ist.

 

 

17. aprillil, 2020 - Ülestõusmispüha tervitus Piiskop Vagalt.  Easter message from Bishop Vaga.  Watch on YouTube here.

 

 

12. aprillil, 2020- E.E.L.K. Los Angelese koguduse Ülestõusmispüha jumalateenistus 
Teenib koguduse õpetaja Enn Auksmann.  Kandlel Mirje Auksmann.   Vaata YouTube-ist.

 

 

10. aprillil, 2020 - 2020. aasta Suure Reede jumalateenistus.   Vaata YouTube-ist.

 

 

April 4th,2020 - A short sermon by P. Enn Auksmann for Holy Week AD 2020.  Watch on YouTube. 

 

 

3. aprillil AD 2020  Palmipuudepüha AD 2020 YouTube Eesti Keeles.

 

 

This page was last edited on January 11, 2021 10:54 AM

.


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

Vaata salvestatud lugemistArticles

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

Salvestatud jutlusedSermons

 Video Sermons

 Church Events

 English Constitution
& Bylaws

 E.E.L.K.
Facebook

 Resource Links

 

KOGUDUSE TEATED

 

2021

2021-aprill-nr.2

2021-veebruar-nr.1

 

2020

2020-märts-nr.2

2020-veebruar-nr.1


2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                            

© 2011-2021 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg  
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.