Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

 

ÜKS JUMALA RAHVAS ME OLEME

Kallis kaasmaalane ja -kristlane, hää lugeja.
Koduguse Teated - detsember 2013 - nr. 6

Kirikuaasta lõpeb enne kalendriaastat, nii et viimase lõppedes oleme juba saanud elada kaunis advendi- või ootuseajas, millega algab kirikuaasta, ja võinud taas tähistada meie Lunastaja ja Päästja, Jeesuse Kristuse sündi meie hulka. Tema sai üheks meie seast, et meie võiksime saada osa Tema pärandist ning tohiksime elada Tema kaaspärijaina Jumala lastena ja Tema riigi kodanikena.

Möödunud kirikuaasta päädis Igavikupühapäevaga, mil mõtlesime neile, kes said enne meid Jumala kutse ning asusid maapealsest elust teele Jumala riiki, kuhu meid kõiki kord oodatakse nagu Jeesus meile tõotas. Nii meenutame iga kirikuaasta lõppedes kalleid lahkunud lähedasi, aga oleme seejuures rõõmsad ja lootusrikkad, sest uuel kirikuaastal sünnib meile taas laps, kes võidab surma ja toob meile uue elu, mille üle surmal enam võimu pole.

Nõnda põimuvad ühel väikesel kaugel maal aastatuhandeid tagasi toimunud sündmuste lõpp ja algus õndsuslooks, mis ületab ajakuristiku, saades meile taas ja taas aktuaalseks, ning muudab ajaüleseiks ka meid. Jumala hoolitsuse kaudu tõstetakse meid aja ikka ja jälle korduvast ringist – mida me ju oma eludes ikka ja jälle läbi elame – välja, nii et üsna jumalikul moel saame vaadata tagasi aastatuhandete taha ja näha Jumala uue Seaduse ellukutsumist Jeesuse sõnades ja tegudes; ning samas kaugele ette, kus meile terendab tulevik näha Jumalat mitte enam aimamisi nagu peeglist vaid juba palgest palgesse. Inimeste, mäletavate ja unistavate olenditena, elame me korraga nii läinus, olevas kui ka tulevas ja Jumala lastena elame korraga nii maises kui juba ka taevases riigis.

Me oleme kahe riigi kodanikud. Igas riigis kehtivad omad seadused ja kuigi Jumala riik on kõige alus ja algus, ei saa me mööda elada ka maise riigi seadusist – kehtivad ju need Jumala loodud maailmas. „Andke nüüd keisrile keisri oma tagasi ja Jumalale Jumala oma!", ütles Jeesus.

Taevariigi kodanikena oleme siin maailmas tegelikult nagu diplomaadid, saadikud, kelle sõnade ja tegude järgi hinnatakse nende päritolumaad. Meile ongi ju öeldud, et oleme maa sool ja maailma valgus. Lisaks on mitmed meist küllap rohkem kui ühe maise riigi kodanikud. Ma küll ei tea, ent arvan, et mitmelgi teist, hääd lugejad, on lisaks Ameerika passile ka Eesti pass. Nõnda olete mingis mõttes diplomaadiseisuses ka siin. Teises ilmaotsas elatud aastakümned ei muuda sünnimaad ning ka siinmail või kusagil vahepeal sündinuile on Eesti nende isamaaks.

Kiriku pühade kirjutisi lugedes võime sagedasti kohata nende poolt väljendatud igatsust taevase kodumaa järele. Samal moel on küllap teistki paljude hinges igatsus. Kui Austraalias sealseid eestlasi teenisin, rääkisid paljud koguduseliikmed mulle oma igatsusest Eesti järele, kuigi tunnistasid, et Austraalia on saanud neile mitmeski mõttes uueks kodumaaks. Mitmed ütlesid, et ka pärast poolt sajandit pole nende koduigatsus vaibunud. Samas aga oli kogu nende elu juba Austraalias, aastakümned olid loonud mälestusi, lapsed ja nende pered kuulusid juba veelgi enam sinna ja nõnda ei jäänud omaaegseil sõjapõgenikel üle muud, kui valida oma lähedaste ja kauge sünnimaa vahel, mis möödunud aastakümnetega polnud sugugi samaks jäänud.

Mis on aga parem:  kas olla sünnimaal üksi või võõral – et aastatega tuttavaks ja omasekski muutunud – maal koos lähedastega, inimestega, kellega on koos elatud või läbi käidud palju aastaid?  Eks sellele küsimusele on oma vastus igaühel meist.

Usun, et üsna samasuguseid tundeid ja mõtteid olete tundnud ka siinpool ekvaatorit. Ka on päris kindel, et koduigatsus pole loomuomane üksnes meile, eestlasile vaid inimkonnale üldisemalt. Koguduse liikmeina oleme jätkuvalt needsamad inimesed – eestlased, ameeriklased, austraallased – ja seega toome kogudusse kaasa oma elud, mõtted ja tunded.

Nõnda on Välis- ja Kodu-Eesti kirikute ühinemine võinud olla meist mõnele emotsionaalseks dilemmaks ja Kodu-Eesti kirikuga mitteühinemise otsus võinud tuua kaasa tundeid Eestist eemaldumisest. Kirikus ei kehti aga maised riigipiirid, kirik on universaalne, rahvaid ja maid ühendav. Me kõik, kes me oleme ristimise läbi saanud Kiriku liikmeiks, oleme Kristuse ihu liikmed ja Tema kaaspärijad.

Moodne maailm on üha enam globaliseeruv, ühinev ja sama teed üritab minna ka kristlaskond, ehkki endiselt – sarnaselt maailmas asetleidvate konfliktidega – on lahknemisi ja uusi algusi.

Arvan, et uusi algusi tuleb tervitada ja mul on hea meel, et üks uus algus on tulnud just siinsete eestlaste ja kristlaste seast. Usun, et Eesti Evangeeliumi Luteriusu Koguduste Liit on tõeliselt viljakas algus, andes võimaluse endiselt kuulutada ja kuulata Jumala Sõna meie emakeeles, olles samas osa üleilmsest kristlaste osadusest.

Meil on jätkuvalt võimalus jagada oma muresid ja rõõme inimestega, keda oleme tundnud aastaid või aastakümneid ja meie tulevik on Jumala ühendava Vaimu päralt – jäämaks iseendaks ja sõlmimaks viljakal ajal koostöökokkuleppeid ühe või teise maa kristlike kirikutega.

Et Jumala riik saaks teostuda meie kõigi eludes. Aamen.

Õpetaja Allan Taruste
Los Angeleses 12. novembril 2013

 

 

 


 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

 

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on November 25, 2015 10:00 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

 

KOGUDUSE TEATED

 


2019

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.