Home

Calendar

Sermons

Videos

Articles

About Us

History

Photos

Directions

Contact 

   Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Avaleht
Home
Kalender
Calendar
Jutlused
Sermons
Videod
Videos
Kirjutised
Articles
Teejuhis
Directions
Kontakt
Contact


Õpetaja:  
Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: 
Heino Nurmberg

Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  
Uve Sillat

Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 

 

 


Käesolevaga alustab õpetaja Enn Auksmann kristliku jumalateenistuse tähendust
 ja ülesehitust tutvustavat artiklisarja.

 

MIS ON JUMALATEENISTUS?
Koguduse Teated - Detsember 2016, Nr.6

 

Eestikeelne mõiste "jumalateenistus" on otsene tõlkevaste saksa sõnale "Gottesdienst". Täpselt sama mõiste on olemas ka näiteks rootsi keeles: "gudstjänst".

Enam-vähem valdav selgitus selle sõna sisulise tähenduse kohta on, et jumalateenistusel toimub kahekordne, n-ö vastastikune teenimine: Jumal "teenib" meid seeläbi, et kingib meile Sõna ja sakramentide läbi oma armu, meie "teenime" Jumalat aga sellega, et toome Talle tänu, kiitust ja au ning tunnistame Tema suurtest tegudest.

Siiski näib võimalik ka hoopis teine selgitus, nimelt et selle sõna päris aluseks on hoopis ladinakeelne mõiste "ministerium Dei», mis viitab esmalt vaimulikuametile ning seejärel ja sellest tulenevalt vaimuliku (piiskopi, preestri või diakoni) teostatud toimingutele, olgu selleks Jumala Sõna kuulutamine, sakramentide toimetamine ja jagamine või muud vaimulikud talitused.

Iseenesest ei ole muidugi mingit põhjust neid erinevaid selgitusi teineteisele vastandada. Pigem avavad nad jumalateenistuse sisulise tähenduse üheskoos veelgi paremini kui eraldi.

Siia võib lisada veel ühe ladinakeelse väljendi: "Divinum Officium", ning selle kreeka keelest tuleneva sugulasmõiste, milleks on "leitourgia".

Kreeka sõna "leitourgia" (liturgia) tähendab üldiseks kasuks tehtavat ühist avalikku tööd – meie traditsioonis nimetatakse sellist tegevust "talguteks" –, ning ladinakeelne "Divinum Officium" väljendab tegelikult sedasama ühe olulise täpsustusega: tegemist on "jumaliku" tööga, võiksime öelda ka "jumalike talgutega".

Et kõigest eelöeldust lähtuvalt mõista võimalikult hästi jumalateenistuse olemust, tasub meenutada pühakirjasalmi, millega idakirikutes (ehk õigeusu kirikutes) juhatatakse sisse liturgia teine osa, Usuõppijate (katekuumenite) liturgia: "Aeg on Issandal tegutseda!" (Ps 119:126)

Seega on jumalateenistus eeskätt Jumala töö. Võime öelda, et see on inkarnatsiooni, Jumala Poja lihakssaamise, jätkumine: Jumal ise tuleb meie juurde oma pühas Sõnas ja pühimas altarisakramendis. Tema tegutseb, oma armuvahendite ning Tema poolt kutsutud, seatud ja läkitatud sulaste suu ja käte läbi.

Seejuures on samaäärselt oluline osa ka kogudusel ehk kirikurahval, kuna kogudus on, Pühakirja sõnu kasutades, Kristuse Ihu, nii et kirikurahva kogunemine jumalateenistuseks kujutab endast samamoodi Sõna lihakssaamist, Kristuse inkarnatsiooni jätkumist.

Jumalateenistus on aeg ja koht, kus saab avalikuks Jumalariik siin maailmas – Kristuses, kelle Ihu on kogudus ning kes jätkab oma lunastustööd evangeeliumi kuulutamise ja oma õndsakstegevate armuvahendite kaudu. Ning oma Ihu liikmete kaudu, kellele Ta on andnud käsu minna kõike maailma ja kuulutada evangeeliumi kogu loodule (Mk 16:15).

Siinkohal on väga sobiv ka lääne traditsioonis jumalateenistuse kohta kasutatud sõna "missa" (saksa keeles "Messe"): see tuleneb sõnast "mitto", mis tähendab "mingi ülesandega lähetama" ning mis on meile tuttav ka sõna "missioon" kaudu. Niisiis viitab "missa" – nagu tegelikult ka "jumalateenistus" ja "liturgia" – eeskätt Jumala tööle, Kristuse missioonile lunastada kogu maailm, ja sellest tulenevalt ka Jumala rahva, Kristuse koguduse, ülesandele olla oma Issanda ja Õnnistegija missiooni jätkajaks kuni aegade lõpuni.

Kõige olulisem on alati meeles pidada, et jumalateenistus (või missa või liturgia) ei ole mitte ainult Jumala suurtest tegudest kõnelemine (rääkimata sellest, et tegemist oleks vaid inimliku klubilaadse kooskäimisena, nagu jumalateenistust eriti tänapäeval kiputakse vahel samuti mõistma), vaid jumalateenistus on otsene osasaamine Jumala armutööst Tema Sõna ja sakramendite kaudu.

Koguduse Teadete järgmistes väljaannetes annan ülevaate jumalateenistuse kujunemisloost ja ülesehitusest ning selle erinevate osade tähendusest.

Õpetaja Enn Auksmann

 

 

 2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on November 28, 2016 05:54 PM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

Vaata salvestatud lugemistArticles

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

Salvestatud jutlusedSermons

 Video Sermons

 Church Events

 English Constitution
& Bylaws

 E.E.L.K.
Facebook

 Resource Links

 

 

KOGUDUSE TEATED

 

2021

2021-aprill-nr.2

2021-veebruar-nr.1

 

2020

2020-märts-nr.2

2020-veebruar-nr.1


2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                            

© 2011-2021 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg  
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.