Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

 


MEIE PERE
Koguduse Teated - Oktoober 2016, Nr.5


Armsad sõbrad,

viimaste aastate jooksul olete võinud lugeda mitmeid vaimulikke tekste, mida olen Los Angelese Koguduse Teadete tarvis kirjutanud. Samuti on mul olnud võimalik mitmetega teie hulgast isiklikult kohtuda. Siiski pean vajalikuks nüüd, mil olen oma perega püsivamalt siinse koguduse keskele elama asunud, kirjutada mõned read enda, oma abikaasa ja meiega koos olevate poegade tutvustamiseks.

Minu abikaasa Mirje on sündinud 3. märtsil 1969. aastal Tallinnas, elanud esimesed eluaastad Harjumaal Alaveres, pärast seda kuni keskkooli lõpetamiseni Tapal. Mirje isa oli Tapa Metodisti koguduse pastor, ema põhiliselt kodune, kuna lapsi oli peres kokku viis – Mirjel on neli venda, neist kolm temast vanemad, üks noorem. Vanuselt teine vend Eenok on koos oma perega elanud juba üle veerand sajandi Ameerikas Washingtoni osariigis.

Pärast keskkooli lõpetamist astus Mirje Tartu ülikooli, kus ta õppis matemaatikat. Tutvusime temaga pärast esimese aasta lõppu Tartu botaanikaaias toimunud arheoloogilistel väljakaevamistel, kuhu tema oli sattunud uudishimust, mina aga seetõttu, et olin samal ajal Tartu ülikooli ajalooüliõpilane.

Abiellusime 1989. aasta suvel. 2. augustil 1991. aastal sündis meie esimene poeg Johannes. Selleks ajaks olin juba alustanud teoloogiaõpinguid ning pärast paariaastast praktikat Tartu Pauluse koguduses usaldati minu hoolde esimene iseseisev õpetajakoht Tallinna lähistel asuvas Jõelähtme koguduses.

3. aprillil 1993. aastal sündis meile tütar Maarja, veidi rohkem kui aasta hiljem asusime elama Paidesse, kus Mirje leidis mõne aja pärast töökoha Järva Maakohtu kantselei juhatajana.

Edasi tuli kolimine Hiiumaale, see oli aastal 1998. Mirje töötas Kärdla linnavalitsuses, õppides samal ajal Tallinnas õigusteadust. Hiiumaalt asusime 2004. aastal Pärnusse. Mirje jätkas töötamist nüüd juba Pärnu linnavalitsuses, kus, nagu Kärdlaski, oli tema ülesandeks erinevate projektide tarvis raha leidmine.

20. juulil 2008. aastal sündis meie kolmas laps Joosep Felix.

Nii Johannes kui Joosep Felix on meiega Californias. Joosep Felix käib juba koolis, siinse õppesüsteemi kohaselt läks ta sügisel kolmandasse klassi (Eestis oleks ta olnud teises klassis). Kuna Johannes vajab toimetulekuks perekonna tuge, ei saanud ta jääda omapäi Eestisse. Loodetavasti leiame talle siin peagi sobivat tegevust, võib-olla ka õppimisvõimalusi.

 

 

Mina olen sündinud Pärnus 30. oktoobril 1969. aastal. Mu ema on põline pärnakas, isa oli pärit Viljandimaalt, kohtusid nad Tartus ja asusid sinna ka elama. Kuna korteri leidmine võttis aega, möödusid minu esimesed eluaastad peamiselt Pärnus vanavanemate juures, nii ma pidasingi oma päriskoduks ikka Pärnut, ka koolipõlves, mil põhiline osa aastast möödus Tartus.

Õppisin Tartu 3. Keskkoolis, kus omandasin lisaks tavapärasele üldharidusele süvendatud keeleõppeprogrammi abil küllaltki hea saksa keele oskuse, mis on mulle hilisemas elus suureks kasuks tulnud. Kuna meie suguvõsas oli terve rida ajaloolasi (neist kõige nimekam üks mu onudest, Rein Helme, kes on nüüdseks juba igavikku lahkunud), oli kuidagi enesestmõistetav, et minagi asusin pärast keskkooli õppima Tartu ülikooli ajalooteaduskonda.

Aja möödudes süvenes minus aga üha huvi usuteaduse vastu ning viimaks astusingi Tallinnas asuvasse luterliku kiriku Usuteaduse Instituuti, milles õppimisega kaasnes algusest peale ülimalt intensiivne kirikutöö praktika, esialgu Tartu Pauluse koguduse õpetaja Harald Tammuri kõrval, hiljem, nagu ülal kirjeldatud, juba iseseisvalt.

Kirikuõpetajaks ordineeriti mind 10. oktoobril 1992. aastal. Kokku olen ma nii ordinatsioonile eelnenud kui järgnenud aastate jooksul rohkem või vähem teeninud kahtekümmend kahte kogudust Eestis, Los Angelese kogudus oleks niisiis kahekümne kolmas. Minu põhimõtteks on olnud minna alati sinna, kuhu Jumal tahab ja kirikul on tarvis mind saata. Just nii võtan ma ka oma praegust teenimist Ameerikas.

Kuna meie pere immigratsiooniküsimused, eriti seoses Johannese eriolukorraga, ei ole senini päriselt lahenenud, ei tee me hetkel ka kuigi pikki tulevikuplaane. Olen tänulik Eesti kirikuvalitsusele, kes on võimaldanud mulle pikaajalise puhkuse, nõndanimetatud sabatiaasta, mille kestel meil on võimalik kõike vajalikku korraldada ning mille järel me saame toimida parimal viisil vastavalt sellele, millised teed Taevaisa meie ees avab. Selleks palume tänumeelega südames ka teie kõikide eestpalveid.

Praegu viibime Ameerika Ühendriikides minule kui Los Angelese Eesti koguduse õpetajale väljastatud tööviisa alusel. Saabusime 16. juunil ning oleme end sisse seadnud väikses korteris Irvine’is. Siinkohal tahame tänada kõiki, kes on meid lahkesti vastu võtnud ning olnud meile suureks toeks sisseelamisel ja -seadmisel. Meie kõige südamlikumad tänusõnad kuuluvad Heino, Maie ja Ingrid Nurmbergile, Tõnis ja Aili Rebasele, Asta ja Boris Auksmannile, Edgar ja Linda Kasklale, Tiiu Leetmaale, Uve Sillatile, Agnes Palangole, Ellen Pähnale, Tiia Mikkelsaarele, Kristi Heinsoole, Heljo Kasklale, Tom Laupale - ning paludele teistele, kelle nimesid ei jõua siinkohal üles lugeda.

Soovime kogu perega teile rohket Jumala õnnistust ning loodame teid sagedasti kohata meie koguduse jumalateenistustel.

Õpetaja Enn Auksmann

 

 


 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

 

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on October 13, 2016 12:56 PM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

 

KOGUDUSE TEATED

 


2019

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.