Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

 

Kirjutised - Articles

Ühel meelel kristlikus osaduses

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu koguduste Põhja-Ameerikas koosolek Red Bank, NJ.

USA I praostkonna korraldusel toimus Eesti Evangeeliumi Luteri Usu koguduste ühine koosolek  26-28. aprillini 2013 USA idarannikul, Red Bank, New Jerseys.  Koosolekule oli kogunenud osavõtjaid kümnest I praostkonna kogudusest ning neljast Chicago praostkonna kogudusest koos praost Uudo Tari ja abikaasa Tiiuga. 

 

Eesti Evangeeliumi Luteri usu koguduste ühine koosolek 26-28 aprillini 2013.

Fotos esimeses reas vasakult:  Agu Ets, Baltimore; praost Uudo Tari; praost Thomas Vaga; õpetaja Markus Vaga; diakon-õpetaja Gilda Karu; abipraost Jüri Pallo.

Taga vasakult:   Maie Nurmberg, Los Angeles; Riina Klaas, Toronto; Airi Vaga, Lakewood; Valter Must, Lakewood; Heli Kopti, Toronto; Jüri Silmberg, Toronto; Heino Nurmberg, Los Angeles; Tiiu Tari, Connecticut; (taga) Kuno Lill, Los Angeles; Loit Maripuu, Michigan; Eve Rebassoo, Schenectady; Carmen Täht, Washington DC; Mervi Pallo, Los Angeles; Silvi Valge, Washington DC; Eda Treumuth, Lakewood; Eha McDonnell, New York; Malle Väärsi, Bergen County. 

Fotolt puuduvad:  Matti Jaanimägi, Chicago; pildistaja Tiiu Roiser abikaasaga, Torontost; ja pildistaja Uno Taps, Lakewoodist. 
Foto: Tiiu Roiser

 

Peale aruannete USA I praostkonna koguduste poolt ja sõnavõttude neljalt Chicago praostkonna koguduselt ning Toronto Vana Andrese koguduselt, kes oli esindatud viie osavõtjaga, arutati Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikule ustavaks jäänud koguduste edasise toimimise jätkamist ning neile neid koondava juhtkonna moodustamist.  

 

Los Angelese koguduse esindajad ja Praost Thomas Vaga

Los Angelese koguduse esimehe Heino Nurmbergi ettekanne Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste ajaloolisest taustast ja praegusest olukorrast ning kiriku töö jätkumisest oli alustavaks sõnavõtuks sellele järgnenud elavale diskussioonile Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Väliseesti piiskopkonnaga mitte ühinenud koguduste edasisest toimimise võimalustest ja nende koguduste tulevikust.  Ettekande ja sõnavõttude põhjal selgus vajadus valida Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku kogudustele juhtiv isik. Otsustati valida juhiks piiskopi kohuse täitja.  Soovitati ka kiriku juhile presidendi tiitlit, nagu seda kasutatakse Ühendriikide luteriusu kirikute sinodite juhtide kohta.

USA I praostkonna abipraost Jüri Pallo põhjendusel langeb juhtiva vaimuliku vastutus õpetajaks ordineerimise päevast vanima teeniva vaimulikule, kelleks Ühendriikides on Connecticuti koguduse õpetaja, abipraost em. Valdeko Kangro, kes aga tervislikel põhjustel ei soovi seda vastutust enda peale võtta. Tema järel langes vastutus praost Thomas Vaga õlgadele, sest tema õpetajaks ordineerimisest on möödunud peatselt juba 40 aastat.  Otsustati panna vastutuse kandjale piiskopi kohusetäitja tiitel ning hääletamise tulemusena anti uuele piiskopi kohusetäitjale koguduste esindajate volitus organiseerida koguduste edaspidist tööd. Toetava komitee liikmeteks nõustusid vabatahtlikult Lakewoodi Pühavaimu koguduse esimees Valter Must, diakon-õpetaja Gilda Karu,  Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg, praostkonna sekretär Agu Ets ning Kanadast Jüri Silmberg ja Riina Klaas. 

 

Los Angelese koguduse esimehe Heino Nurmbergi ettekanne.

Los Angelese koguduse esimehe Heino Nurmbergi ettekanne Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste 
ajaloolisest taustast ja praegusest olukorrast ning kiriku töö jätkumisest.

 

USA I praostkonna abipraost Jüri Pallo sõnavõtt.

USA I praostkonna abipraost Jüri Pallo sõnavõtt.

 

Koosoleku osavõtjad.

 

Huvitava ettekandena oli Vana-Andrese koguduse abiesimehe Jüri Silmbergi referaat teemal: "Iseseisev Läti Luteriusu Kiriku põhikord ja tegevus Ühendriikides".  Nende põhikord (inglise keeles): "Latvian Evangelical Lutheran Church Abroad, By-Laws" on saadaval Jüri käest arvuti teel silmberg@ryerson.ca

Koguduste ühine sinod/koosolek lõppes laulu ja palvega ning õhtusöögiga ligidal asuva restorani kabinetis.

Pühapäeval toimus praostkonna sinodi jumalateenistus Lakewoodi Pühavaimu kirikus, kus teenisid praost Thomas Vaga, diakon-õpetaja Gilda Karu ja Agu Ets liturgias ja abipraost Jüri Pallo jutlusega, mis avaldatakse ka Vaba Eesti Sõnas ja koguduste koduleheküljel  www.eelkl.cwahi.net

“Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nendega,” kinnitas Kiriku Issand Jeesus Kristus juba siin maa peal viibides. Nii sinodipäeval kui ka jumalateenistusel oli tunda Issanda õnnistavat ligiolekut. Üksmeelest, armastusest ja heast kordaminekust kuulub suurim tänu Jeesusele Kristusele, kelle tööpõllul on palju tööd ja vaid vähe töötegijaid.

Airi Vaga
1. mail 2013

 

Koosoleku õhtusöök ligidal asuva restorani kabinetis.  

 

 

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku koguduste Põhja-Ameerikas sinodi Jumalateenistus Lakewoodi Pühavaimu kirikus
pühapäeval, 28. aprillil 2013

Jumalateenistusel.

Jumalateenistusel teenisid vasakult:  
diakon-õpetaja Gilda Karu, praost Thomas Vaga, abipraost Jüri Pallo ja diakon-õpetaja Agu Ets.
Orelili Maria Star Zumpano

Lakewood Pühavaimu kirikus jumalateenistus.

Kandelaabrid olid süüdatud igavikku lahkunud Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku 
peapiiskoppide, praostide ja õpetajate mälestuseks.

Jumalateenistusele järgnes lõunasöök.

Jumalateenistusele järgnes lõunasöök mida oli valmistanud Helgi Tarmo.  
Koogid olid küpsetanud Irene Verder ja Maie Currie.

Abipraost Jüri Pallo ja abikaasa Mervi.

Fotod:  Tiiu Roiser

 

 


 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

 

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on November 25, 2015 11:14 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

 

KOGUDUSE TEATED

 


2019

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.