Home

Calendar

Sermons

Videos

Articles

About Us

History

Photos

Directions

Contact 

   Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Avaleht
Home
Kalender
Calendar
Jutlused
Sermons
Videod
Videos
Kirjutised
Articles
Teejuhis
Directions
Kontakt
Contact


Õpetaja:  
Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: 
Heino Nurmberg

Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  
Uve Sillat

Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 

 

 


ADVENIAT REGNUM TUUM!
Koguduse Teated - Detsember 2016, Nr.6


Käesoleva artikli pealkiri on nimme ladinakeelne – mitte peenutsemise pärast, vaid seetõttu, et tõenäoliselt on selle rea näol tegemist tuntuima tekstiga, mis sisaldab ladina verbi advenire (tulema, saabuma). Just sellest sõnast pärineb mõiste advendiaeg, mida eesti keeles nimetatakse traditsiooniliselt ka Kristuse tulemise ajaks.

Käesoleva artikli pealkirjaks on Meie Isa palve kolmas lause (ehk teine palve), mida Martin Luther seletab oma Väikses Katekismuses nõnda:

SINU RIIK TULGU.

Mis see on?

Vastus: Jumala riik tuleb ka ilma meie palveta, iseenesest, kuid me palume selles palves, et see tuleks ka meie juurde.

Kuidas see toimub?

Vastus: Kui taevane Isa annab meile oma Püha Vaimu, et me usuksime Tema armu lä̈bi Tema püha sõna ja elaksime jumalakartlikult nii siinset maist kui ka sealset igavest elu.

Kuna Meie Isa palve peaks kuuluma iga ristiinimese igasse päeva, sellel peaks olema kindel koht meie hommiku- ja õhtupalves, võime öelda, et me ei palveta regulaarselt mitte ainult igapäevase leiva, vaid ka "igapäevase advendiaja" pärast.

Kirikukalendris tähendab advendiaeg väliselt eeskätt valmistumist jõuludeks – Issanda sündimise pühaks. Sisuliselt tähendab see aga aastast aastasse korduvat meeldetuletust, et me viibime lakkamatus n-ö vaheajas, mida teoloogid iseloomustavad väljendiga "juba, aga veel mitte": me usume, et Kristus on tulnud ning Tal on kõik meelevald nii taevas kui maa peal, ent oleme samaaegselt siiski veel ootuse ajas. Aegade lõpul tuleb Kristus taas ning siis saab Tema kuningriik kõigile vastuvaidlematult avalikuks.

Üks eksiarvamus, milles paljud inimesed elavad, on, nagu oleks Kristuse kuningriik või Jumalariik ainult midagi tulevikku või vähemalt ülemaisesse, taevasesse valdkonda kuuluvat, samal ajal kui praegune, meile nähtav ja meeltega kogetav maailm ning maailma-ajastu on kellegi teise, kas meie endi või koguni kurja vaimu meelevallas.

On tõsi, et Jumalariik saab alles aegade lõpul täielikult ja kõikehõlmavalt avalikuks. Aga samasugune tõde on seegi, et "ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest" (Rm 13:1), ning Kristuse kuningriik valitseb ka praegu kõiki maid ja rahvaid, olgu nende riigi- ja ühiskonnakorraldus, milline tahes.

Eriti tähtis on seda meeles pidada nendel ajaloohetkedel, mil inimkonna asjad tunduvad minevat väga allamäge – nagu näiteks totalitaarsete re˛iimide esilekerkimisel, mida paljud meist on võinud alles hiljaaegu oma nahal kogeda; või ka siis, kui inimesed hakkavad arvama, et nende käes on esivanemate pärandile sülitades ja Jumalale selga pöörates maapealse paradiisi loomine – üritus, mis on alati määratud nurjumisele, kusjuures enamasti senikuuldamatult jubedal ja verisel kujul.

Nii pole kübetki oma aktuaalsusest kaotanud nüüdseks juba enam kui kaheksakümmend aastat tagasi Saksamaal koostatud Barmeni teoloogiline avaldus, mille teine tees on järgmine:

Jeesus Kristus on saanud meile Jumalalt tarkuseks ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastajaks. Nii nagu Jeesus Kristus on kõigi meie pattude andeksandmise kinnitus Jumala poolt, nii ja samasuguse tõsidusega on Ta ka Jumala jõuline nõue kogu meie elule; Tema kaudu kogeme me rõõmsat vabanemist selle maailma jumalatutest sidemetest, et teenida vabalt ja tänulikult Tema loodut.

Me lükkame tagasi väärõpetuse, nagu leiduks meie elus valdkondi, kus me ei ole mitte Jeesuse Kristuse, vaid teiste isandate omad, valdkondi, kus me ei vaja Tema kaudu õigeksmõistmist ja pühitsemist.

See kehtib nii üksikisiku, kiriku kui kogu ühiskonna ja riigi tasandil: me kõik sõltume Jumala armust Jeesuses Kristuses ja saame oma kohustusi ning kutsumust siin ja tulevases maailmas täita ja järgida ainult siis, kui anname end kõigist teistest isandatest vabana üksnes Kristuse meelevalla alla.

Konkreetselt tähendab see, et nii iga inimene üksikult kui terve ühiskond, sealhulgas riigivõim, peab oma elus ja toimimises küsima Jumala tahte järele ning seda järgima, evangeelse usu head vilja kandes. See vabastab meid inimlikust meelevallatsemisest, poliitilisest suvast, korruptsioonist ja kuritarvitustest.

Me teame, et siin maailmas me selle ideaalini ei jõua. Aga see ei tähenda, et me ei peaks selle poole püüdlema – ega selle pärast palvetama.

Advendiaeg tuletab meile meelde, et algus on tehtud: Jumala Poeg on saanud inimeseks, et langenud, ennast kurja meelevalda andnud inimene tema algses väärikuses taastada ning endisest veelgi imelisemalt uueks luua. Veel tuletab advendiaeg meile meelde, et Kristus tuleb taas, selleks, et kõik lõpule viia – ja see ei tähenda mitte kõige lõpetamist (nagu kord veeuputusega), vaid kogu loodu lõplikku vabastamist ja täiuslikuks tegemist.

Seniks ärgem väsigem palvetamast, et Jumala riik võiks tulla ja sündida ka meie elus, nii üksikinimesena kui kogu rahva ja ühiskonnana. Ning sama väsimatult elagem ja tegutsegem juba praegu selle riigi täisõiguslike esindajatena.

Kõigile õnnistatud advendi- ja jõuluaega soovides õpetaja Enn Auksmann.

 

 2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on November 28, 2016 01:23 PM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

Vaata salvestatud lugemistArticles

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

Salvestatud jutlusedSermons

 Video Sermons

 Church Events

 English Constitution
& Bylaws

 E.E.L.K.
Facebook

 Resource Links

 

 

KOGUDUSE TEATED

 

2021

2021-aprill-nr.2

2021-veebruar-nr.1

 

2020

2020-märts-nr.2

2020-veebruar-nr.1


2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                            

© 2011-2021 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg  
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.