Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

 

Advendiajaks Los Angelese seenioridele

Armsad sõbrad!

Oleme juba teist nädalat taas advendiajas. Mõned eakamad inimesed siin Eestis on mulle vahel öelnud, et «see advendiaeg on üks uus asi – kui mina laps olin, siis seda küll ei olnud». Olen neile seepeale vastanud, et oli küll, seda lihtsalt nimetati teisiti, eestikeelse nimega Kristuse (või Issanda) tulemise aeg.

Just see aeg praegu ongi: mitte ainult jõulude ootamise ja nendeks valmistumise aeg, vaid ennekõike aeg tähistada Issanda tulemist aastasadade eest väikse lapsena Petlemma sõimes ja kannatava Messiana Kolgata ristil. Ning Tema taastulemist aegade lõpul – seda, mille kohta Ta ise oma Sõnas ütleb: «Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!»  (Luuka 21:28)

Niisiis: Issanda tulemise aeg! Aga kuigi meil on olemas selline ilus eestikeelne väljend, ei maksa põlata ka võõrsõna advent. See pärineb ladina keelest ning tähendabki tulemist – aga sellel sõnal on üks omapärane ja väga tähtis tähendusvarjund, mis eesti keeles nii hästi esile ei tule. Nimelt koosneb sõna advent, ladina keeles adventus, kahest poolest: tegusõnast venire – tulema – ja eesliitest ad, ning tähendab mitte lihtsalt tulemist, vaid «kellegi juurde tulemist».

Issand mitte lihtsalt ei tule, vaid Ta tuleb «kellegi» – see tähendab meie igaühe – juurde!  Just nii, nagu ingel ütles Tema kohta Joosepile prohvet Jesajat tsiteerides: «Teda hüütakse nimega Immaanuel, see on tõlkes: Jumal on meiega.» (Matteuse 1:23)

Jumal tuleb meie juurde ja jääb Kristuses meie juurde. Tema armastusest ei suuda meid lahutada mitte miski, sest see, mida Jumal teeb, on alati hea ja täiuslik. Jumal on saanud inimeseks – selleks, et jääda meie juurde ja meiega mitte ainult maailma-ajastu lõpuni, vaid igavesti. Et meie võiksime jääda igavesti Tema juurde ning leida Temas igavese elu ja rõõmu täiuse.

Advendiaeg on parim aeg selle meeldetuletamiseks. Ning selleks, et Jumala meie juurde tulevast armastusest ammutades astuda ka ise oma ligimeste juurde, avada ennast, oma elu, oma kodu, oma süda teistele inimestele ning jagada nendega mitte ainult kingitusi jõuluõhtul või jõulupühal, vaid et jagada nendega iseennast. Nii, nagu inimeseks saanud Jumal on Jõululapses Jeesuses jaganud meiega täielikult iseennast.

Soovin kõigile kaunist advendi- ning rõõmsat ja õnnistusrohket peagi saabuvat jõuluaega! 

Palvetagem:  Issand, aita meil oma südames valmistada teed Sinu ainusündinud Pojale ning täida meid ja meie elu oma armastusega, et võiksime seda jagada kõigi nendega, kellega Sa meid meie eluteel kokku viid. Kingi meile selleks oma arm ja õnnistus, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.

Enn Auksmann Pärnus, 9. detsembril Issanda aastal 2014

 

 

 

Jõulutervitus Los Angelese Eesti kogudusele ja koolile

Üks vana lugu räägib sellest, kuidas lisaks neile karjastele, kellest jutustab Evangeelium – kellele ilmus terve hulk ingleid ja kes läksid nende rõõmukuulutuse peale Jeesuslast kummardama – oli jõuluööl Petlemma lähedal rändamas veel üks karjane. See oli vana ja kibeda südamega mees, kellega elu oli nii karmilt ringi käinud, et ta ei hoolinud enam mitte millestki ega mitte kellestki.

Oma rännakul jõudis ta ühe kaljukoopa juurde, milles ta oli varemgi ööd veetnud ning mille kohta ta teadis, et seda kasutatakse vahel ka loomalaudana – rändavad karjased hoidsid seal öövarjus oma lambaid.

Koopasse astudes tabas vana karjast aga hämmastus: ta nägi seal täiesti ootamatult üht meest koos tema noore naisega, ning naise süles vastsündinud lapsukest.

Esimest korda üle pikkade aastakümnete läks vana karjase süda pehmeks ja ta mõtles:  «Kuidas see lapsuke küll saab olla siin külmas ja paljaste kaljuseintega koopas!»

Ja ta tõstis õlalt maha oma karjasepauna, tegi selle lahti ning võttis sealt välja ilusa, valge, pehme ja sooja lambanaha ja ulatas naisele, et too oma lapse sellega kataks.

Siis korraga nägi vana karjane midagi, mis oli seni tema silme eest varjatud. Ka tema nägi nüüd taevast inglitekoori ja kuulis seda laulvat: «Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel! Teile on täna Taaveti linnas sündinud Õnnistegija, kes on Issand Kristus!»

Armsad sõbrad, nii lihtne see ongi:  selleks, et kuulda inglite laulu ja näha oma Õnnistegijat, Jõululast Jeesust, polegi vaja rohkemat kui õppida armastama neid, kelle juurde meie tee meid viib, eriti oma kõige lähedasemaid, oma vanemaid ja lapsi, oma vendi ja õdesid, oma sõpru ja kaaslasi. Õppida neid armastama ja neist hoolima – nii nagu Jumal armastab meid kõiki ja hoolib meist igaühest ja on meile seepärast teinud kõige kallima jõulukingituse: andnud oma Poja meie vennaks ja Lunastajaks.

Soovin teile kõigile ilusat jõulude ootamise ja peagi saabuvat pühadeaega, mõtlen palves teie peale ja loodan, et teie elus on palju rõõmu, armastust, häid inimesi, üksteise hoidmist ja taevase Isa õnnistust.

Õpetaja Enn Auksmann Pärnus, 10. detsembril Issanda aastal 2014

 

Christmas clip art  images courtesy of www.christmas-graphics-plus.com

 

 


 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

 

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on November 25, 2015 10:00 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

 

KOGUDUSE TEATED

 


2019

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.