Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

 

ÜKS HALB JA KAKS HEAD UUDIST

praost Enn Auksmann - 2014

 

Kord, kui Jeesuse käest küsiti, milline on kõige esimene, see tähendab kõige tähtsam ja suurem käsk, andis Ta Moosese Seadust tsiteerides kahekordse vastuse: "Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga! Armasta oma ligimest nagu iseennast!" (Mk 12:30-31)

 

Ma arvan, et suur osa inimestest võtab selle vastuse meelsasti omaks. Nii seepärast, et tegemist on millegi meile täiesti arusaadavaga ja loogiliselt kõlavaga, kui ka seetõttu, et oleme enamasti üsna kindlad, et meil nende käskude pidamisega probleeme ei ole.  Ent just viimases me eksime, ning päris raskekujuliselt.

 

Aga vaatame neid käske veidi lähemalt. Kõigepealt esimene: me peame Jumalat armastama kogu oma südamega, kogu oma hingega, kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Niisiis süda, hing, mõistus ja jõud.

 

Süda on kristliku inimesekäsitluse järgi tahte asupaik. Siin on väga suur erinevus tavaarusaamaga, mille kohaselt süda tähistab pigem tundeid – sellise südame kohta ütleb Pühakiri väga teravalt: "Süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud." (Jr 17:9)

 

Nagu öeldud, mõistab kristlik inimesekäsitlus südame rolli teisiti: see on seotud tahtega.  Kui käsk ütleb, et me peame Jumalat armastama kogu oma südamega, siis see tähendab, et kogu meie tahe, meid tegutsema ja liikuma panev jõud, peab olema suunatud Jumalale ja Tema armastamisele.

 

Muidugi tuleb siin kohe välja ka erinevus selle mõistmises, mis on armastus: armastus ei ole mitte magusad tunded (vähemalt mitte ainult), vaid armastus on valmisolek kõigeks selle heaks, keda armastatakse. Kuni oma elu andmiseni.

 

Teisena nimetatakse suurimas käsus hinge. See mõiste tähistab meie tundeid, meie igatsusi, meie püüdlusi. Ehk on siin paslik tuua sisse ka taoline mõiste nagu armumine – kõigest hingest armastamine tähendab, et sinu sisse ei mahu enam mitte midagi peale sinu armastatu, ning sa oled tema nimel valmis isegi rumalusteks, pöörasuseks. Tuletage meelde, kuidas te käitusite, kui olid esimest korda tõeliselt armunud…

 

Et meie armastus siiski päriselt rumaluseks ei muutuks ja sellest ei saaks – jah, ka usuasjades võib nõnda juhtuda – enesepettus, lisab Issand kohe juurde: kogu oma mõistusega. Pühakiri ei alahinda mõistust, vastupidi, tarkust kiidetakse seal ülikõrgeks vooruseks. Kui Jumala armastamine kogu oma südamega tähendab, et püüame Teda ja Tema tahet kõigi oma võimaluste piires tundma õppida ning sellele vastavalt elada, ja Jumala armastamine kogu oma hingega seda, et hoiame Teda Tema armastusväärsuses alati oma silme ees, siis Jumala armastamist kogu oma mõistusega võiksime selgitada kui valmisolekut ja tahet kasutada kõiki oma andeid selleks, et Jumalat võimalikult paremini ja

sobivamalt austada ja teenida. Ning muidugi on tähtis, et me mitte ainult ei tea, kuidas seda teha, vaid seda ka teeme: et me tahame, igatseme ja oskame Jumalat üle kõige armastada, ning teeme seda.

 

Just siin tuleb mängu ka too teine käsk: armasta oma ligimest nagu iseennast. Jumala nõue, et me Teda kogu oma olemusega armastaksime, ei ole isekas ega jäta kõiki teisi armastusest ilma. Vastupidi, Pühakiri ütleb täiesti selgelt, et "kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda" (1Jh 4:21) ning "igaüks, kes vihkab oma venda, on mõrvar, ja te teate, et ühelgi mõrvaril ei ole igavest elu, mis temasse jääks" (1Jh 3:15).

 

Kõike seniöeldut võime kerge südamega nimetada mitte ainult käsuks, vaid ka evangeeliumiks – heaks sõnumiks. Aga nagu elus tihtipeale, ei tule ka see hea uudis mitte üksinda, vaid temaga on kaasas teine, mis meid arvatavasti sugugi samal määral ei rõõmusta.

 

Kui mõtleme Jeesuse sõnade üle tõsiselt järele, siis näeme, kui kaugel me oleme nende käskude täitmisest. Jah, me arvame, et armastame Jumalat, aga kas pole mitte enamasti pigem nii, et meil pole midagi Tema vastu. Ning kui Ta meile meelde tuleb, siis me ütleme Talle meelsasti mõned head sõnad. Võib-olla vahel isegi täname Teda – ja kui meil on raske, siis palume Tema käest midagi.

 

Aga see ei ole ju ometi Jumala armastamine kogu oma südame, hinge, mõistuse ja jõuga… On see üldse armastus – mis definitsiooni järgi kujutab endast, nagu öeldud, valmisolekut kõigeks selle heaks, keda armastatakse? Ning seda kogu aeg ja jäägitult… kuni eneseandmiseni…

 

Kas me armastame oma ligimest nagu iseennast? Kas iga oma ligimest (see tähendab kõiki inimesi, kellega me iial peaksime kokku puutuma)? Kas tõesti täpselt samamoodi nagu iseennast?

 

Võime küsida: kas nii üldse saaks? Mis meie elust siin maailmas küll välja tuleks, kui me teeksime teiste inimeste heaks vähemalt sama palju kui iseenda heaks?

 

Jah, see on hea harjutus, laseme mõttel lennata: kui imeline oleks meie maailm, kui kõik inimesed oleksid valmis tegema kõikide inimeste heaks vähemalt sama palju kui iseenda heaks… Ent nagu öeldud, ei ole siin tegemist hea uudisega, kuna tegelikult on asjad hoopis teistmoodi.

 

Parima uudise jätsin ma siiski kõige viimaseks – ja see on tõeline Evangeelium: Jumal on meid nõnda armastanud, et on Jeesuses Kristuses loovutanud iseennast meie eest, nii et meil, kes me paraku ei küüni selle ideaali lähedalegi, mille Jumal on oma käskude näol meie ette seadnud, on Tema armastuse ja andeksandmise läbi lootus uuele elule Tema kirkuses. Ja see tähendab, et Jumal annab meile võimaluse saada kord nendeks, kelle puhul tõeline armastus ei ole mitte ainult unistuseks ega püüdmatuks ideaaliks, vaid igapäevaseks ja igaveseks reaalsuseks.

 

praost Enn Auksmann

 

 


 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

 

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on November 25, 2015 10:00 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

 

KOGUDUSE TEATED

 


2019

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.