ÜKS JUMALA RAHVAS ME OLEME

Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

 

ÜKS LAPS ON MEILE SÜNDINUD
Koguduse Teated detsember 2014 nr. 6

 

Inimese mälu on kummaline, kas pole?  Vahel näeme kurja vaeva, et tuletada meelde, mida me hetk tagasi teha tahtsime, teinekord jälle ei suuda me kuidagi unustada mõnd juhust oma elust, mida ei oleks meie arvates parem üldse tohtinud olemas olla.

Mälu on kindlasti Jumala kingitus, ja sellena on tema esmaseks ülesandeks aidata meid meie teel taeva ja igavese õndsuse poole.  Seepärast võime uskuda, et ka erinevate mälupiltide ja kõige kummalisemategi seoste taga võib olla peidus väga oluline – vahest koguni möödapääsmatult oluline – sõnum Jumalalt.

Arvatavasti ei ole ma ainus, kelles ka jõulud kõikvõimalikke mälestusi esile kutsuvad. Kui sedapuhku nende peale mõtlema hakkasin – praegu, mil ma neid ridu kirjutan, on jõuludeni veel üle kuu aja, vana kirikuaastagi ei ole veel lõppenud –, kerkis mu vaimusilma ette terve rida erinevaid lugusid, nii ise kogetuid kui teiste jutustustuste järgi kujutletuid.

Kõigepealt mõtlesin ma muidugi meile kõigile tuttavale pildile kahe tuhande aasta tagusest jõulusündmusest: imelist, sooja valgust kiirgav lapsuke sõimes, teda veidi eemalt vaatlev, alati alandlik ja truu, tagaplaanile hoiduv püha Joosep ning oma Poja kohale kummarduv ja oma käsi kaitsvalt Tema ümber hoidev Jumalaema Maarja.

Seda pilti imetledes meenusid mulle mu oma lapsed, sellistena, nagu nad olid äsjasündinutena. Johannes, keda oli raske toitmisekski ärkvel hoida ning kes kohe, kui keegi ta oma sülle või rinnale võttis, magusalt magama jäi. Maarja, kes vaatas juba esimestest päevadest alates maailma suurte, justkui alati imestavate silmadega. Ning Joosep Felix, kelle kogu olemus hüüdis varju ja kaitse järele. Neile kolmele lisaks peaks olema ka neljas, kõige esimene, aga teda ei olnud meil õnne siin maailmas tundma õppida – loodetavasti kunagi tulevases.

Joosep Felix tuli ilmale küll õigel ajal, aga natuke liiga kiiresti – keisrilõikega. Üks eakas tohter õpetas meid teda jälgima ning ütles, et tema kogemuse põhjal on selline sündimise viis lapse jaoks pisut äkiline ja talle tundub, et taolised lapsed vajavad vähemalt esimestel elunädalatel teistest veelgi rohkem turvatunnet. Nii andiski ta meile suurepärase soovituse – ise vabandades, et see ei ole kuidagi meditsiiniteaduslikult põhjendatud: "Kui te näete, et laps on ärevuses, siis kummardage tema kohale ja pange oma käed talle varjuks ümber, siis ta tunneb ennast kohe julgesti ja varjatuna ning jääb rahulikuks."

Võin kinnitata, et nii see oligi. Vaevalt küll, et vastsündinud laps oskas mõelda, et on nüüd taas kindlalt oma ema üsas, aga mingil viisil ta seda koges ja sellele vastavalt ka reageeris.

Muidugi ma tea, et Neitsi Maarja oma lapse eest hoolitsedes midagi samasugust tegi, aga on täiesti kindel, et ta hoidis Teda nii hästi, nii suure ja pühendunud armastusega kui võimalik. Nagu loodetavasti iga ema iga oma last.

Nii ma siis mõtisklesin taas selle pildi üle: pühim Jumalaema oma jumaliku Poja kohale kummardumas ja oma käsi kaitsvalt Tema ümber hoidmas. Ning korraga tulid mulle meelde ühed psalmisõnad: "Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale." (Ps 139:5) Või õigemini, mulle tuli meelde üks rootsi laul, mis rajaneb selle piiblisalmi vanal rootsikeelselt tõlkel: "Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand."

Eesti keeles kõlab selle lühikese, aga väga kauni laulu tekst nõnda: "Sina kaitsed mind igast küljest ja kannad mind käte peal." Just nii, nagu armastav ema ja isa oma last. Just nii, nagu Neitsi Maarja oma Poega, meie Jõululast.

Aga minu mõtterännak jätkus, kuna ka selle lauluga on seotud midagi, mis mind sootuks isiklikumalt puudutab kui lihtsalt üks ilus laul. Nimelt leidis selle laulu ja pani eesti keelde ümber minu äi, kes oli nende sõnade tõelist tähendust oma elus õige mitmel korral ja kombel kogenud. Üks neist kogemustest oli seotud justnimelt jõuluajaga.

Aasta oli 1945. Mu äi oli tollal noor mees, vaid 21-aastane, aga seljataga oli juba neli pikka aastat sõdurielu, mille ta oli enda peale võtnud vabatahtlikult pärast seda, kui oli kogenud, mida aasta nõukogude võimu Eesti rahvale ja tema oma perekonnale tegi.

Sõda oli teda muutnud. Ta ei olnud enam vagast perest pärit siiras poiss, vaid elu mõrudust ja ülekohtusust tunda saanud ning selle endassegi lasknud ja kibestunud mees, kes ei osanud siin maailmas enam midagi ilusat näha.

Tol jõuluõhtul oli ta teel sõprade juurde, et nendega koos pidutseda. Ta läks jala mööda raudteed, langes lund, tähed särasid, ning korraga ei saanud ta teisiti kui enda ümber vaadates justkui äkitselt ärgates küsida: mis on minust küll saanud? Milliseks on muutunud minu elu? Nii langes ta sinnasamasse lumme põlvili ja palus, et Jumal tema elu muudaks.

Jumal kuulis tema palvet – aga selle täitumiseni läks aega. Ning kõik toimus hoopis teisiti, kui too noor mees oleks osanud arvata. Vähem kui aasta hiljem ta arreteeriti ning saadeti Kolõma vangilaagrisse. Kümneks pikaks aastaks, millele järgnes veel asumine.

Aga just seal toimus tema elus see pööre, mida ta oli 1945. aasta jõuluõhtul lumes põlvitades palunud, ning just seal sai talle selgeks, kuidas Jumal on teda läbi kõigi aegade hoidnud, kaitsnud ja juhtinud. Ma usun, et küllap ka need ajad kerkisid tema silme ette, kui ta aastakümneid hiljem laulis: "Sina kaitsed mind igast küljest ja kannad mind käte peal."

Meile on sündinud Laps. Nagu kõik lapsed, vajas Temagi alguses oma ema hoolt ja kaitset. Aga tegelikult tähendas Tema sündimine midagi hoopis enamat. Selle Lapse sündimine on Jumala kummardumine meie, inimeste kohale, keda Ta vaatab kui oma lapsi ning kellest Ta üle kõige hoolib. Jõululapses Jeesuses Kristuses on Jumal kummardunud meie kohale ning pannud oma käed kaitseks ja varjuks meie ümber, et võiksime teada: meil ole vaja mitte kunagi karta ega lootusetult või mõrult käega lüüa, kui loodame Temale.

Sarnanegu me siis vastsündinule, kes on liiga äkitselt siia tihti nii külma ja tuulisesse maailma pärale jõudnud, või tollele elus kibestunud noorele mehele, kes koges vastust oma palvele vast kõige sügavama inimliku kannatuse ja hoolimatuse kuristikus.

Üks Laps on meile sündinud – ja Temas oleme meie sündinud Jumala lasteks.

 õp Enn Auksmann

 Christmas candle image courtesy of www.christmas-graphics-plus.com

 


 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

 

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on November 25, 2015 10:00 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

 

KOGUDUSE TEATED

 


2019

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.