Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

 

MEIE KODUPAIK ASUB TAEVAS
Koguduse Teated - Märts 2016, Nr.2

 

"Meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame Päästjat – Issandat Jeesust Kristust, kes meie alanduse ihu muudab oma kirkuse ihu sarnaseks selle väe toimel, millega Ta suudab ka alistada enesele kõik." (Fl 3:20-21)

Kuulsin hiljuti üht Ameerika pastorit vahendamas oma saksa päritolu vanavanemate mälestusi nende saabumisest Ameerikasse. Nagu tuhandetel ja isegi miljonitel teistel, oli ka nende esimeseks maabumispaigaks Ellis Island. Kodumaalt lahkusid nad viletsuse ja usulise tagakiusamise tõttu, ning too tuba või hoone, kus neid Ameerika immigratsiooniametnike poolt küsitleti, olla nende kirjelduse kohaselt – nii kujuteldamatu, kui see ka näib – tundunud neile millegi nii kauni ja imetabasena, et nad polevat suutnuduskuda, et neid võiks oodata ees midagi veelgi enamat ja paremat.

 

Second Ellis Island - Immigrant Landing Station, NY opened on December 17, 1900 as seen in 1905
© A. Coeffler - Library of Congress via the American Heritage website.  Feb. 24, 1905 Public Domain image.

 

Kardetavasti on siin küll tegemist juba neilt vanavanematelt endilt pärit liialdusega, millelelisandub omakorda pojapoja poolne varasemate aegade idealiseerimine koos tollastele inimestele teatava naiivsusega omistamisega, ent mingi tõetera võib selles jutus siiski olla. Juba kindel maapind jalge all pärast nädalapikkust või kauematki merereisi on midagierilist. Samuti tunne, mis sind valdab, kui oled tuhandete tunglejate hulgas viimaks see, kes jutule võetakse. Ühelt poolt seljataga teatav kahetsus selle pärast, mis on tulnud mahajätta, ühes ärevusega tuleviku teadmatuse ees – teisalt aga ees terendav lootus uuele algusele.

Mulle meenus selle looga aga see, kuidas meie oma perega Hiiumaale kolisime. Jõudsime Rohuküla sadamasse õhtul üsna hilja ega pääsenud millegipärast viimasele laevale. Kas oli see liiga täis või meie sadamasse saabumise ajaks juba teele asunud, aga seal me igatahes olime:  mina, mu abikaasa, meie kuueaastane poeg ja neljaaastane tütar.

Õnneks oli sadamas väike hotell. Võtsime seal ühe toa (ega see vist väga odav olnud, aga midagi muud üle ei jäänud), ning kui oma numbrisse astusime, oli esimene asi, mida mu abikaasa nägi, üks prussakas. Aga Maarja, meie väike tütar, lõi ahhetades käsi kokku ning hüüdis: "Kas me jäämegi siia elama? Siin on nii ilus!"

Ei, me ei jäänud sinna elama. Aga see lugu tuleb mulle aeg-ajalt meelde ja on mulle päris palju erinevaid asju õpetanud.

Kõigepealt seda, et nagu mõni meist nägi tolles hotellitoas prussakaid täis paratamatust, mõni aga ilu, millesse tahakski jääda, või nagu Ellis Island oli paljudele sisserännanutele sissepääsuks Tõotatud Maale, tuhandetele aga hoopis The Island of Tears või Heartbreak Island, just samamoodi on meie eluga üleüldse. Ning kui me küsime vahel, mida Jeesus võis küll mõelda selle all, kui Ta ütles, et me kõik peaksime olema nagu lapsed, siis ehk just siin on peidus vähemalt üks vastus sellele küsimusele: erinevalt täiskasvanust näeb lapse pilk enamasti esimesena ilu, mitte koledat. Ja isegi kui tal on teinekord hirm, kasvõi tundmatuse ja teadmatuse ees, siis oskab ta teha kõige tähtsamat ja paremat, mis selles olukorras võimalik:  loota oma vanemate, oma ema ja isa peale.

Aga muidugi ei muuda see tegelikkust:  kaunid kardinad ei tee olematuks aknalaual sibavaid prussakaid, ning hotell ei ole päris oma kodu (rääkimata sellest, et Rohukülasadamat võiks võrrelda imelise Hiiumaaga). Ja siin on järgmine ülioluline õppetund:  me oleme teel, me ei ole veel pärale jõudnud – ja see ongi hea. Kuigi Ellis Island on kah Ameerika, ei olnud see kahtlemate mitte see Ameerika, kuhu need sajad ja tuhanded ja miljonid rändurid lootsid kord pärale jõuda.

Ent isegi Ameerika – või Eesti või isegi Hiiumaa – ei ole meie lõplik eesmärk, meie jäädav elupaik. "Meil pole siin jäädavat linna, vaid me taotleme tulevast," ütleb Pühakiri (Hb13:14) Kõik meie praegused elupaigad ja eluasemed on üksnes ränduri telk, mis tuleb peagi koost võtta, et edasi minna.

Kus on meie tõeline kodupaik, meie igavene eesmärk? Püha apostel Paulus ütleb, et see on taevas – seal, kuhu on läinud ja kust tuleb taas meie Päästja, meie Õnnistegija Jeesus Kristus, kes muudab meie alanduse kirkuseks ning rüütab kaduva kadumatusega ja sureliku surematusega (1Kr 15:53).

Kristus, Jumala igavene Poeg, on tulnud ja elanud kui kaduvuse telgis meie, kaduvate, keskel, et meie, surelikud, võiksime saada surematu Jumala lasteks. Ta on andnud ennast meie eest, et meie oleksime surnud surmale ja patule ning, olles ühes Temaga surnuistüles äratatud, käiksime koos Temaga uues elus Jumala kirkuses.

Jah, me peame võtma vastu ka selle, mis saab meile osaks siin maailmas, ning tegema sellest parima, mis võimalik. Aga mitte iialgi ei tohi me unustada, et me oleme siiski vaid teelised:  ning see maailm siin ei ole midagi enamat kui üks ajutine ulualune, meie aga oleme teel oma tõelise kodupaiga poole.

See maailm siin on meie Ellis Island – loodetavasti mitte ainult The Island of Tears või Heartbreak Island, vaid Jeesuses Kristuses tõeline värav igavesele Tõotatud Maale.

Õpetaja Enn Auksmann

 

 


 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

 

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on March 06, 2016 12:02 PM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

 

KOGUDUSE TEATED

 


2019

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.