Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

 

ÜKS MUINASJUTT MEIST ENDIST
Koguduse Teated - Veebruar 2016, Nr.1

 

Üks ungari muinasjutt kõneleb õnnetust kuningast, kelle riik on pankroti äärel, kuna tema tütar käib öösiti teadmata kus tantsimas ning kulutab iga korraga läbi üheksa paari kingi, mille asemele uute ostmiseks kulub pea kogu riigikassa.

Olukorra lahendab viimaks väike seakarjus, kes suudab kuningatütre saladuse välja uurida ning kogu probleemi põhjustanud üheksapealise lohemao imevahendite abil tappa.

Too seakarjus, kuigi nutikas ja vapper, ei ole vähemalt minu jaoks mitte kõige huvitavam tegelane selles muinasjutus. Samuti mitte üheksapealine lohe, vaid hoopis kuningas ja tema tütar.

Viimase puhul on isegi arusaamatu see, et ta püüab neid, kes on tulnud, et saladuse jälile jõuda ning probleemist võitu saada, kõigiti takistada – ja tulemuseks on paljude tublide noorte meeste surm. Ka väikest seakarjust püüab kuningatütar hukka saata, ning isegi siis, kui too on kõik teada saanud ja sellest kuningale räägib, valetab kuningatütar, et seakarjuse jutt polevat õige.

Lõpuks ütleb ta välja ka oma käitumise põhjuse:  üheksapealine lohe hoiab teda oma kütkeis, on ta ära nõidunud, ja just seepärast teeb ta asju, mis on ka tema enda selge äratundmise järgi valed, mis talle ei meeldi, mis muudavad teda õnnetuks, mille tulemusena sünnib palju ja väga ränka kurja ning satub ohtu isegi terve riigi tulevik.

Muinasjutud on eeskätt lihtsalt ühed toredad lood. Aga kuna nende loojaks on inimesed, siis kannavad nad endas tihtipeale lausa ootamatut tõde ja sõnumit, küllap enamasti isegi ilma jutustajate teadmata ja loojate kavatsuseta.

Selle kuningatütre olukorrast on ennast aeg-ajalt leidnud küllap enamus inimesi. Mitte küll otseses mõttes üheksapealise lohega tantsimas, küll aga tegemas midagi, mille puhul on ette teada, et see toob endaga kaasa palju valu ja pisaraid nii iseendale kui teistele, aga mida siiski ei suudeta jätta tegemata.

See võib olla kasvõi mõni terav sõna, mille ütleme – hoopis mingil muul põhjusel tüdinuna, väsinuna või pahasena – oma lähedasele inimesele:  me teame, me tajume selgelt veel veerand sekundit enne selle sõna ütlemist, et see ei ole hea, see ei ole õige, see teeb haiget – ja me ikkagi ütleme selle. Ning õnnelikumaks ei saa keegi, vaid valule on lisatud uus ja selle ühe hetke põhjustatud haavade klaarimine võib võtta tunde. Heal juhul – vahel aga lausa aastaid (või, vallandades tunnete, pettumuse, arusaamatuse, kuhjunud kibestumiste laviini, kogu eluaja – ning sellestki jääb väheks).

Pole mõtet pikemalt selgitada, küllap igaüks saab aru ja näeb, kui ta on valmis selge ja ausa pilguga vaatama, oma mõtteid, sõnu, tegusid ja tegematajätmisi, milles tuleb esile toosama üheksapealise lohe kütkes olev kuningatütar tema elus.

Ennist jäi ütlemata, et see õnnetu neiu mitte lihtsalt ei tantsinud ühe kohutava elukaga, vaid ta tantsis habemenugadel. Me teame, mida tähendab väljend "noateral käima" või "üle noatera pääsema". Tollel kuningatütrel mingit pääsu ei olnud – pääsemine pidi tulema väljastpoolt, ühelt väikselt põlatud seakarjuselt.

Kas taotluslikult või mitte, see muinasjutt on justkui tähendamissõna nii kogu inimkonna kui vist küll peaaegu igaühe kohta meist üksikult. Me teeme oma elus mitmeid valikuid, mõned õnnestuvad päris hästi; me teeme elu jooksul kindlasti (või vähemalt loodetavasti) palju head. Aga me ei saa ikkagi lahti sellest pidevalt meie selja taga luuravast üheksapealisest lohest, kes hoiab meid oma kütkeis küll isekuse, mugavuse, laiskuse, kadeduse, mingite ülemääraste ihade või muu taolise kaudu. Tulemuseks on, nagu juba ‘öeldud, palju valu ja pisaraid nii meie enda, meie lähedaste kui sagedasti ka terve suurema ühiskonna elus. Ja mida mõjuvõimsam on see, kes parajasti koos mõne koletisega habemenugadel tantsib, seda suuremat osa inimkonnast ja maailmast tema teod ja nende tagajärjed puudutavad.

Aga kuidas oli lugu kuningaga? Mõnes mõttes parem: ta sõltus tollest lohest vaid niipalju, et tema tütar oli viimase kütkeis ning see mõjus üsna otseselt nii kuninga kui kogu riigi rahakotile. Aga kurb tõsiasi on see, et seal muinasjutus ei pannud kuningat tegutsema mitte mure oma tütre, vaid raha pärast. Pealegi öeldakse meile ära ka otsene ajend: kuningal ei olnud enam isegi suitsuraha. Ja kui lohe oli viimaks võidetud, siis sedastatakse rahulolevalt: "Kuningas rõõmustas, et ta võib suitsetada nii palju kui soovib, ning et kaupmees ei vii minema ta raha lugematu hulga kingade eest."

Jah, niisama lihtsakoeline see inimeste mõtlemine tihtipeale ongi. Ja nii enesekeskne. Niivõrd enesekeskne, et isegi siis, kui sünnib midagi tõeliselt head, oskame meie hinnata vaid seda, mis meie pisikest ego kõditab või ennast meeldiva kõlina või krabinaga rahataskus tunda annab.

Te võite nüüd küsida, et miks see kirikuõpetaja nii pikalt ühest muinasjutust räägib – kas talle enam piiblilugudest ei piisa. Piisab küll, ja see muinaslugugi juhib mu mõtted nendesamade tõdede juurde, millest tunnistab Pühakiri.

Apostel Paulus väljendab seda nõnda: "Kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma ning mõistetakse õigeks täiesti muidu, Tema armust, lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud lepitusvahendiks usu kaudu Tema veres, oma õiguse osutamiseks enne tehtud pattude arvestamata jätmise pärast tol ajal, kui Jumal seda sallis, et osutada oma õigust praegusel ajal ning näidata, et Tema on õige ja teeb õigeks selle, kes on Jeesuse usust."

Me ei ole kuningad ega kuningatütred, meie probleemiks ei ole see, et me igal öösel habemenugadel tantsides üheksa paari kingi läbi kulutaksime, meid ei ole vangistanud üheksapealine lohe ega vabastanud väike seakarjus.

Aga me oleme Jumala pojad ja tütred ning meie probleemiks on see, et me oleme Temast kaugele eksides langenud kurja, patu ja surma meelevalda ning omast jõust ja nõust me sellest pääseda ei suuda.

Tõeline rõõmusõnum – ja see ei ole nüüd enam muinasjutt, vaid tõde! – seisneb selles, et, Martin Lutheri sõnadega väljendudes, "üks mees on võitlemisele meil Isast appi tulnud":

Kas tunned seda meest? Ta nimi Jeesus Krist! See Issand suurest väest, see ainus Jumal tõest. Võit Temale peab jääma!

Soovin kõigile algavaks paastuajaks rohket Jumala õnnistust ning osasaamist Kristuse võidust kurja, patu ja surma üle!

Õpetaja Enn Auksmann

 

 


 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

 

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on February 02, 2016 12:37 PM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

 

KOGUDUSE TEATED

 


2019

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.