Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

 


Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha
Koguduse Teated - Detsember 2017, Nr. 6

 

Hiljuti võis ajalehest Postimees lugeda, et „Iiri katoliku preestri Desmond O’Donnelli arvates on sõnad jõulud ja lihavõttepüha kaotanud igasuguse püha tähenduse" ning "kõik kristlased peaksid lõpetama sõna jõulud kasutamise, sest selle tähenduse on röövinud jõuluvana ja põhjapõdrad ning seetõttu pole sellel enam mingit püha tähendust".

Muidugi ei pidanud too preester tegelikult silmas sõna jõulud – inglise keeles Yule –, vaid sõna Christmas. Kuna see viitab otseselt Kristusele ning selle algvormiks on Cristesmæsse – Kristuse missa –, mis tuleneb tõenäoliselt sellest, et jõuluööl peeti vanal ajal Kristuse sündimise tähistamiseks erandlikult lausa kolm väga pidulikku jumalateenistust, siis mõjub preestri üleskutse esimesel hetkel väga ehmatavana.

Kas tõesti peakski kirik jäägitult kapituleeruma, tunnistades, et Kristus on jõuludest täielikult pagendatud, ning jätma need kaunid pühad lõplikult need usurpeerinud ärimeeste saagiks? "Oleme kaotanud jõulud – täpselt nagu kaotasime ülestõusmispühad – ja peaksime selle sõna kasutamise lõpetama. See on meilt juba röövitud ja nüüd tuleb sellega leppida," tsiteerib Postimees isa O’Donnelli.

Uudise algteksti vaadates too vaimulik siiski päriselt kapituleeruda ei soovita. Nimelt ütleb ta veel: "Minu usuline kogemus seoses tõeliste jõuludega (ingliskeelses tekstis Christmas) on väga sügav ja reaalne – nagu õhk, mida ma hingan. Ma lihtsalt püüan päästa jõulude reaalsust usklike jaoks, loobudes sõnast "Christmas" ning asendades selle ühe teise sõnaga."

Õigupoolest on ka kommerts- ja "ilmalike" jõulude kohta inglise keeles juba ammu kasutusel mitmeid sõnu, näiteks Chrimble või Crimbo või veelgi tavalisem Xmas.

Eriti viimane on äärmiselt kõnekas, vähemalt selle jaoks, kellele meeldib veidi tähti närida. Nimelt, kui Christmas on selgelt seotud Kristusega, siis mida või keda võiks tähistada Xmas? Teame, et täht X on üleüldiselt kasutusel tundmatut tähistava sümbolina, olgu matemaatilises või mitteteadaolevaid isikuid, sündmusi, põhjuseid või aega märgistavas tähenduses. Kas pole see siis ka väga heaks tunnuseks paljude, isegi kristlikus kultuuriruumis elavate inimeste jõuludele – nad tähistavad "midagi", aga mida või keda, seda nad ei tea või ei huvitagi see neid.

Eestikeelne jõulud on germaani laen ning selle algtähenduseks on tõenäoliselt lihtsalt pidupidamine. Kirik on selle sõna rahvatraditsioonist üle võtnud, aga kasutab sellele lisaks ka n-ö ametlikku nimetust: Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha. See vastab täpselt ladinakeelsele nimele Nativitas Domini Nostri Jesu Christi – ja võib-olla paljudele üllatuseks on samasugune nimetus olemas ka inglise keeles: The Nativity of Our Lord Jesus Christ.

Usutavasti ongi kas Nativity või prantsuse keelest laenatud sama tähendusega Noël see sõna, mida Postimehe poolt tsiteeritud iiri preester silmas peab, kui ta kõneleb sõna Christmas asendamisest millegi muuga.

Peaasi, et me püha enda tähendust millegi muuga ei asenda. See, kui kirikupühaga kaasneb palju rahvalikke traditsioone, on hea ja kaunis, kuna see näitab, kui tähtis see püha inimeste jaoks on. Küllap igaühel seostub jõuludega midagi taolist: olgu selleks põhjamaises ööhämaruses vastu hiilgav kohev säravvalge lumevaip, haljas ja imeliselt lõhnav kuusepuu, kingitused, piparkoogid, laulud, mis on nii tuttavad, aga ei tüüta kunagi ära, või isegi rohkem moodsasse aega kuuluvad põhjapõdrad, jõuluvana ja päkapikud – see kõik on midagi, mis inimesi seletamatul kombel üksteisega ühendab ning annab jõudu püsimiseks isegi neile, kes on üksi või kipuvad elule jalgu ja alla jääma.

Aga alles siis, kui mõistame, et kõik see on vaid meie inimlik tegu vastusena Jumala imelisele armuteole Kristuses, omandavad jõulud koos kõige nende juurde kuuluvaga oma tõelise suuruse, sügavuse ja sära. Nii nagu seisab näiteks meile nii tuntud ja armsa Kuusepuu-laulu viimases salmis:

Oh jõulupuu, oh jõulupuu, su valgus on nii hiilgav.
Veel kirkam valgus selle ees, kes taeva leiab Jeesuses.
Oh jõulupuu, oh jõulupuu, su valgus on nii hiilgav.

Üks tähtsamaid vanakiriklikke tekste, mida nimetatakse suure 4. sajandil elanud kirikuisa järgi Athanasiuse usutunnistuseks, ütleb kristliku usu põhisisu kokku võttes muuhulgas nõnda:

Igaveseks pääsemiseks on vajalik ustavalt uskuda meie Issanda Jeesuse Kristuse lihakssaamist.

Niisiis on õige usk, kui me usume ja tunnistame, et meie Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, on samaaegselt Jumal ja inimene – Ta on Isa olemusest enne kõiki aegu sündinud Jumal ja naise olemusest ajalikult sündinud inimene.

Täiuslik Jumal, täiuslik inimene, mõistusliku hingest ja lihast inimesena, kes on meie päästmiseks kannatanud, laskunud alla põrgusse, tõusnud üles surmast, läinud üles taevasse, istub Isa paremal käel, sealt ta tuleb kohut pidama elavate ja surnute üle; Tema tulles tõusevad kõik inimesed üles oma kehadega ja annavad aru oma tegudest – ja kes on head teinud, lähevad igavesse ellu, kes on halba teinud, igavesse tulle.

See on jõulude – Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha – tõeline sisu ja tähendus: tunnistus Jumalast, kes on armastusest meie vastu kinkinud oma Poja meie Lunastajaks ja Õnnistegijaks, et ükski, kes Temasse usub, et hukkuks, vaid meil oleks igavene elu.

Tähtsam kui sõnad, millega me seda püha tähistame, on viis, kuidas me seda teeme. Ja veelgi tähtsam kui meie teod on Jumala igavene lunastustegu Kristuses.

Õnnistatud Issanda sündimise püha kõigile!

 

Õpetaja Enn Auksmann

 


 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

 

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on November 27, 2017 10:49 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

 

KOGUDUSE TEATED

 


2019

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.