Home

Calendar

Sermons

Videos

Articles

About Us

History

Photos

Directions

Contact 

   Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Avaleht
Home
Kalender
Calendar
Jutlused
Sermons
Videod
Videos
Kirjutised
Articles
Teejuhis
Directions
Kontakt
Contact


Õpetaja:  
Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: 
Heino Nurmberg

Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  
Uve Sillat

Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 

 

 


AU OLGU JUMALALE KÕRGES
Koguduse Teated - Mai 2018, Nr. 3

 

Jumalateenistust käsitleva artiklitesarja eelmises osas kõnelesime patutunnistusest ning sellega seotud liturgilisest hümnist Kyrie, eleison (Issand, halasta). Eesti luterlikus traditsioonis on see paigutatud kohe patutunnistuspalve järele ning sellele järgneb omakorda armukuulutus ja vastusena koguduse Aamen.

Kohe seejärel kõlab järgmine liturgiline hümn – Gloria in excelsis Deo (Au olgu Jumalale kõrges) –, tõsi, enamasti mõnevõrra mugandatuna.

Selle ülistuslaulu algupäraks on inglite kiituslaul Luuka evangeeliumi alguses, Jõuluevangeeliumis, kust võime lugeda:

“Ja seal paigus oli karjaseid väljal õitsil pidamas valvet öösel oma karja juures. Ja Issanda ingel astus nende ette ja Issanda auhiilgus paistis nende ümber, ja nemad kartsid üliväga. Ja ingel ütles neile: “Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale: sest teile on täna Taaveti linnas sündinud Õnnistegija, kes on Issand Kristus! Ja see olgu teile tunnuseks: te leiate lapse mähitud ja sõimes magavat!” Ja äkitselt oli ingliga ühes taeva sõjaväe hulk; need kiitsid Jumalat ning ütlesid: “Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kellest temal on hea meel!”” (Lk 2:8-14)

Kirikuajaloo vältel on sellele salmile lisandunud Kolmainu Jumala kiituseks pühendatud hümn, mille kohta tihtipeale kasutatakse nimetust Laudamus (Me kiidame). Nii on selle liturgiaosa kogutekst tänapäevases tõlkes järgmine:

“Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu ja inimestest hea meel. Me kiidame Sind, me ülistame Sind, me kummardame Sind, me austame Sind. Me täname Sind Sinu suure au pärast.  Issand Jumal, taevane Kuningas, Jumal, kõigeväeline Isa. Issand, ainusündinud Poeg, Jeesus Kristus; Issand Jumal, Jumala Tall, Isa Poeg, kes Sa maailma patud ära kannad, halasta meie peale, kes Sa maailma patud ära kannad, võta kuulda meie palveid, kes Sa istud Isa paremal käel, halasta meie peale. Sest ainult Sina oled püha, ainult Sina oled Issand, ainult Sina oled kõrgeim, Jeesus Kristus, koos Püha Vaimuga, Jumala Isa kirkuses. Aamen.”

Vanemas eestikeelses Agendas on seda teksti mõnevõrra lühendatud ja mugandatud ning see kõlab nõnda:

“Au olgu Jumalale kõrges! Ja maa peal rahu ja inimestest hea meel. Me kiidame Sind, me kummardame Sind, me ülendame Sind Sinu suures aus, Issand Jumal, taevane Kuningas, Kõigeväeline Isa, Jeesus, Jumala ainusündinud Poeg, Sa Kõigekõrgem, ja Sind, oh Püha Vaim! Issand Jumal, Sa Jumala Tall, Isa Poeg, kes kannad ära maailma patud, võta vastu meie palve! Kes Sa istud Isa paremal käel, halasta meie peale! Sest Sina oled püha, Sina oled Issand, Jeesus Kristus, Püha Vaimuga Jumala Isa austuses.”

Selle teksti alates “Me kiidame Sind…” laulab Agenda järgi koor või loeb koori puudumisel õpetaja, ning kogudus vastab seepeale koraaliga “Au, kiitus olgu igavest”, kusjuures enesestmõistetav oleks, et lauldakse selle laulu kõik neli salmi.

Gloria terviktekst on meie traditsioonis nähtud ette neljal suurel pühal, milleks on jõulud, Ülestõusmispüha, Nelipüha ja Kolmainu Jumala püha. Teistel pühapäevadel (välja arvatud paastuajal ja vahel ka advendiajal) piirdutakse õpetaja poolt algussõnadega “Au olgu Jumalale kõrges” ning koguduse poolt koraaliga “Au, kiitus olgu igavest”.

Nagu öeldud, on Agenda koostajad pidanud enesestmõistetavaks, et lauldakse terve laul.  Paraku on 1834. aasta Agendas lubatud erandist – “Kui jummalatenistust tarvis on lühhendada, siis saab sest kyl, et agga selle laulo essimest salmi lauldakse.” – saanud valdav reegel, mille tulemusena jääb kahjuks tahaplaanile kõnealuse liturgiaosa põhiteema: ülistus Kolmainu Jumalale.

Nimelt on see koraal ehitatud üles järgmiselt:

- esimene salm on parafraseerib Kolmainsusele suunatuna inglite kiituslaulu jõuluööl;
- teine salm kiidab Jumal Isa ning tunnistab Tema väge, tarkust ja hoidmist;
- kolmas salm kuulutab Jumal Poja inimesekssaamist ja lunastustööd;
- neljas salm tunnistab Püha Vaimu kui rõõmustajat ja abimeest.

On ilma pikemata arusaadav, et tegemist on äärmiselt olulise liturgiaosaga, mis määratleb ülima selgusega kristliku usu põhisisu: me usume Kolmainu Jumalasse, kes on meid loonud ja kes meid hoiab, kes on meid patust päästnud ning kurja ja surma meelevallast lunastanud, kes elab meie sees, meid juhtides, valgustades ja pühitsedes.

Samas ei ole tegemist vaid õpetusliku usutunnistusliku tekstiga (nagu hiljem jumalateenistuse selle osa puhul, mida nimetataksegi usutunnistuseks), vaid rõõmsa ja inimest tervikuna haarava kiituslauluga Jumalale, vastusena äsja kõlanud patutunnistusele ja armukuulutusele. See on meie tänu ja kiitus, austus ja kummardus ainsale tõelisele Jumalale, meie Loojale ja Isale, kes on meid nii väga armastanud, et on kinkinud meie lunastuseks oma Poja ning läkitanud Püha Vaimu meid kutsuma ja igavesse ellu juhtima.

Nagu juba nimetatud, ei laulda Gloriat Ülestõusmispühale eelneval paastu- ehk kannatamisajal (vahel ka advendiajal). Kannatamisajal asendab meie traditsioonis seda kiituslaulu teine, Ilmutusraamatu tekstil põhinev “Tall, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja kiitust ja au”. Selle juurde tuleme artiklitesarja järgmises osas.

Õpetaja Enn Auksmann

 

 2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on May 05, 2018 04:51 PM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

Vaata salvestatud lugemistArticles

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

Salvestatud jutlusedSermons

 Video Sermons

 Church Events

 English Constitution
& Bylaws

 E.E.L.K.
Facebook

 Resource Links

 

 

KOGUDUSE TEATED

 

2021

2021-aprill-nr.2

2021-veebruar-nr.1

 

2020

2020-märts-nr.2

2020-veebruar-nr.1


2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                            

© 2011-2021 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg  
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.