Home

Calendar

Sermons

Videos

Articles

About Us

History

Photos

Directions

Contact 

   Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Avaleht
Home
Kalender
Calendar
Jutlused
Sermons
Videod
Videos
Kirjutised
Articles
Teejuhis
Directions
Kontakt
Contact


Õpetaja:  
Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: 
Heino Nurmberg

Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  
Uve Sillat

Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 

 

 


Issanda Aasta 2017
Koguduse Teated - Märts 2018, Nr. 2

Vastavalt Põhimäärustele on E.E.L.K. esmaseks ülesandeks Jumala Sõna kuulutamine ning koguduste elava usu ja armastuse arendamine. Kiriku õpetus rajaneb Pühakirjal ning seda seletavatel usutunnistuskirjadel. Meid ei ole läkitatud kuulutama inimlikku tarkust, vaid Jumala Sõna, evangeeliumi ristilöödud Kristusest (vrd 1Kr 1-2).

Sellest lähtudes tahan 2017. aastale tagasi vaadates kõigepealt tänada Issandat, et Ta on kutsunud minu ja mu pere oma teenistusse ning mul on olnud võimalus seda kutsumust järgida nii Eestis kui võõrsil elavate eestlaste keskel.

Enamuse 2017. aastast saime oma perega viibida Ameerikas, umbes kolmandiku ajast olime aga Eestis. Viimase põhjuseks olid meie vanema poja siiani keerulised immigratsiooniküsimused, mille lahendamisega peame jätkuvalt tegelema.

E.E.L.K. Los Angelese koguduse tegevuse keskmeks on pühapäevased jumalateenistused, mis toimuvad tavapäraselt kaks korda kuus.  Jumalateenistustel osaleb keskmiselt 15-20 inimest, jumalateenistuste pikkus on umbes tund aega, jutlus keskmiselt 20 minutit. Armulauaga jumalateenistused toimusid aasta alguses, Suurel Reedel, Nelipühal ja Surnute mälestuspühal.  Jumalateenistusi peetakse E.E.L.K. Agendas ettenähtud korra järgi, mõningate kohalike eripäradega. 2017. aastal pidasime Agenda korra järgi ka Suure Reede ja Ülestõusmispüha liturgilised jumalateenistused.

Paar korda aastas olen käinud pidamas piiblitunde Carlsbadis ja selle ümbruses elavatele eestlastele. Tänan siinkohal Margi Knebelit ja tema abikaasat, kes on meile selleks otstarbeks lahkelt oma kodu avanud.

Kahjuks ei olnud mul ülalnimetatud immigratsiooniprobleemide tõttu võimalik osaleda iga-aastasel koguduse suvepäeval, mis viidi nagu varasemaltki läbi Linda ja Edgar Kaskla kodus.  Südamlik tänu nii neile külalislahkuse kui kõigile teistele nende panuse eest suvepäeva läbiviimiseks ja kordaminekuks.

Olen tänulik võimaluse eest osaleda augusti lõpul ja septembri alguses Los Angeleses toimunud Lääneranniku Eesti Päevadel, mille hommikupalvustest võttis küll osa vaid väike hulgake, ent mis andsid võimaluse osaduseks ka Ameerika teistest piirkondadest pärit eestlastega.  Väga südamlik oli koostöö diakon Gilda Karuga Chicagost ning õigeusupreester Stefan Pettaiga San Diegost.

Lisaks jumalateenistustele pean äärmiselt oluliseks isiklikku suhtlemist koguduse liikmete ja ka kogudusse mittekuuluvate eestlastega. Olen rõõmus, et olen saanud külastada mitmeid eakaid inimesi kas nende kodudes või hooldekodudes, ja tunnen kahetsust, kui on olnud neid, kelle juurde ma pole jõudnud. Selles osas olen äärmiselt tänulik soovituste ja kutsete eest, kuna kõigi inimeste ning nende ootuste ja vajaduste tundmaõppimine võtab aega. Paraku tuli möödunud aastal teele saata ka surma läbi lahkunuid.

Pean väga meeldivaks ja vajalikuks osalemist igakuisel seenioride kokkusaamisel Eesti Majas, samuti teisi ühiseid ettevõtmisi. Koos abikaasaga osaleme õpetajatena Eesti Täienduskooli töös, abikaasa laulab ka Eesti segakooris, mis teenis lauluga jõuluõhtu jumalateenistusel.  Olgu siinkohal öeldud südamlik tänu ustava kaasateenimise eest koguduse organistile Kaie Pallole, kes on ühtlasi ka segakoori dirigent.

Kogudusetöö korraldusliku poole pealt tahan vahendada oma väga positiivseid kogemusi seoses juhatuse tööga. Pean seda väga hästi toimivaks, seda nii tänu koguduse esimehe Heino Nurmbergi asjalikule ja heatahtlikult rangele juhtimisstiilile kui ka teiste juhatuseliikmete pühendumusele.  Samuti hindan kõrgelt koguduse nõukogu liikmete panust, iseäranis kiriku valmisseadmisel jumalateenistuseks, kirikuliste tervitamisel ning jumalateenistusele järgneva kohvilaua ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Koos Heino Nurmbergi ja Kuno Lillega osalesime kevadel Bergen County koguduse korraldusel peetud E.E.L.K. sinodil, sellel kogetud vennalik soojus on siiamaani meeles, andes tulevikulootust ja motivatsiooni. Südamlik tänu piiskop electus Thomas Vagale isaliku hoolitsuse ja tänuväärse karjasetöö eest.

Koguduse esimeest Heino Nurmbergi tahan tunnustada ka Koguduse Teadete kokkupanemise ja väljasaatmise eest. Koguduse Teated annavad võimaluse jõuda nendenigi, kellel pole võimalik tulla kirikusse, ning jäädvustada koguduse tegevust ajaloo tarvis. Tänan siinkohal ka Helle Frejust, kes hoolitseb Koguduse Teadete küljendamise eest, ning Tiiu Roiserit Torontos ja Heino Nurmbergi, kes haldavad koguduse veebilehte.

2017. aasta oli Eesti vaba rahvakiriku juubeliaasta – möödus sajand 1917. aastal toimunud esimesest kirikukongressist. Võime selles näha vajalikku ettevalmistust aasta hiljem sündinud Eesti Vabariigile, kelle 100. aastapäevaks olgu kõigile soovitud rohket Jumala õnnistust.

Tänumeeles õpetaja Enn Auksmann

 2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on March 02, 2018 03:12 PM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

Vaata salvestatud lugemistArticles

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

Salvestatud jutlusedSermons

 Video Sermons

 Church Events

 English Constitution
& Bylaws

 E.E.L.K.
Facebook

 Resource Links

 

 

KOGUDUSE TEATED

 

2021

2021-aprill-nr.2

2021-veebruar-nr.1

 

2020

2020-märts-nr.2

2020-veebruar-nr.1


2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                            

© 2011-2021 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg  
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.