Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

 

Joona Tunnustäht
Koguduse Teated - Märts 2018, Nr. 2

See sugupõlv nõuab tunnustähte, ja talle ei anta muud kui Joona tunnustäht. (Lk 11:29)

Mõne nädala eest, 4. veebruaril, suri Saksamaal Bad Tölzis 88 aasta vanuses saksa kirjanik ja ajakirjanik Gregor Dorfmeister. Olin vast nii 13-14-aastane poisike, kui lugesin esimest korda tema romaani “Sild” (Die Brücke), mille ta avaldas Manfred Gregori nime all. Pseudonüümi kasutas autor arvatavasti seetõttu, et raamat on teataval määral autobiograafiline.

“Sild” kõneleb seitsmest kuueteistkümneaastasest koolipoisist, kes värvati 1945. aasta kevadel, sõja lõpupäevil, abiteenistusse ning jäeti kaitsma oma kodulinna silda lähenevate Ameerika vägede eest.

Tegemist on ühega mind kõige enam mõjutanud raamatuist, mida soovitan lugeda kõikidel.  Siiamaani on mul selgelt meeles juba romaani sissejuhatuses jutustatud mõistulugu:

“Otse keset linna sujuvalt looklev jõelint jagab linna kaheks. Aga kaldast kaldasse ulatub too massiivne sild. Linna ümbrus on kaunis: suured metsad, kingud ja haljendavad luhad. Kord said linna taga kingul kokku kaks matkakaaslast.

“Tahaksin, et mind siia maetaks!” ohkas üks.

“Mina mitte,” ütles teine ja tõmbas kopsud tugevasti õhku täis, “mina tahaksin siin elada!”

Ning nad mõtlesid mõlemad üht ja sedasama.”

Elu ja surm – nende täielikust teineteist välistavusest ning samaaegsest lahutamatust kokkukuuluvusest kõnelebki see raamat, saades nõnda võrdpildiks kogu meie olemasolule ja selle mõttekusele või mõttetusele.

Meie maailmas ei ole asjad alati sugugi nii, nagu nad esialgu tunduvad. Rääkimata siis sellest, mismoodi asjad näivad ja on Jumala juures. Üks teine saksa kirjamees, paater Josef Eger, ütleb koguni: “Võib-olla tähendabki kristlaseks olemine eeskätt pidevat aegamisi, kogu sisemist vastupanu trotsides, Jumala teistsugususega harjumist.”

Eriti Jumala juures kipuvad asjad olema teisiti, kui meile tundub… aga mitte ainult Jumala juures…

Võtame näiteks tuntud kõnekäänu: veerevale kivile sammal ei kasva. Tänapäeval tõlgendatakse seda enamasti stagnatsiooni vastustavana: ideaaliks näib olevat justkui pidev liikumine ja muutumine. Algupäraselt oli selle sententsi mõte aga hoopis teistsugune: kivi, mis muudkui veereb, on elus ainult näiliselt – tegelikult on ta surnud, temale ei kasva isegi sammal, muust viljast rääkimata.

Sellega seoses meenub kuskilt loetud lugu kivist ja kõrvitsast, kes vaidlevad omavahel, kumb neist on tugevam. Viimaks võtab kivi hoogu ning purustab kõrvitsa sellele prantsatades.  Mõne aja möödudes on kivi aga täielikult kadunud purustatud kõrvitsa seemnetest võrsunud uute taimede lehtede alla…

Nii olid ka Jeesusega asjad hoopis teistmoodi, kui arvasid Teda ümbritsenud inimesed. Need, kes Jeesust armastasid, katsusid Teda ümber veenda, kui Ta kõneles sellest, et peab kannatama ja surema. Need, kes Jeesust vihkasid, arvasid, et saavad Ta Teda surmates hävitada.

Enne seda aga nõudsid nad Jeesuselt mingit tunnustähte, mis kas veenaks neid Tema jumalikkuses või – tegelikult ootasidki nad pigem seda! – annaks neile sobiva ettekäände Tema süüdistamiseks, vangistamiseks ja hukkamiseks.

Jeesus ütles, et ainus tunnustäht – Ta nimetas seda Joona tunnustäheks – on Tema ise.  Ühelt poolt pidas Ta Joona tunnustähe all silmas Joona kolmepäevast viibimist meresügavustes ning imelist pääsemist – see oli võrdpilt Jeesuse surmast ja ülestõusmisest. Teisalt aga viitas Jeesus Joona prohvetikuulutusele, mille tulemusena Niineve linn pääses hävingust ja selle rahvas hukkumisest.

Paneme tähele: nii üks kui teine, nii Joona sattumine tormivoogudesse kui hädakuulutus Niineve linnale, olid lõpptulemusena midagi hoopis muud, kui alguses paistis. Sarnaseid ja võibolla veelgi uskumatumaid katsumusi läbi elanud apostel Paulus ütleb selle kohta nõnda: “Nagu on kirjutatud: “Sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid koheldakse nagu tapalambaid.”  Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu Tema läbi, kes meid on armastanud.”

Jumal on armastus, kinnitab Pühakiri. Jumala armastus on meie jaoks alati olemas, nii nagu tolles Manfred Gregori jutustatud mõistuloos olid olemas sild ja jõgi, metsad, kingud ja luhad.  Ent ometi pidid rändurid sinna ise kohale jõudma, et alles selle kõige ilu ise kogedes ja selle üle vaimustunult õhates viimaks mõista, milline imeline rikkus on neile osaks saanud – nii et selle nimel võiks isegi surra.

Jeesus on Jumala armastuse täiuslik ilmutus. Tema ise ongi too Joona tunnustäht. Tema elu ja surm, Tema kannatused ja ülestõusmine on nagu välgusähvatus pilkases öös, mis teeb silmale nähtavaks kõik seni nähtamatuks jäänu.

Siin me nüüd seisame, Jumala armastuse risti ning Tema surmavõitvat väge kuulutava tühja haua ees – selleks, et tunnistada: kõik on hoopis teistmoodi, kui esimesel hetkel võiks tunduda.  Surmast on saanud elu, kurjusest, vihast ja vägivallast on võrsunud võitmatu armastus,  Jumalaga vaenujalal seisnud inimene on Tema Ainusündinu kannatuste ja ohvri läbi Temaga lepitatud ning meie ees avarduv tulevikuperspektiiv ületab kõik, millest oleme osanud unistada.

Kristus on surnuist üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud ja neile, kes hauas olid, elu kinkinud.

Õnnistatud Issanda kannatamisaega ja Ülestõusmispüha soovides,

õpetaja Enn Auksmann 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

 

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on March 02, 2018 02:55 PM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

 

KOGUDUSE TEATED

 


2019

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.