Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

 


Usu, lootuse ja armastuse teekond
Koguduse Teated - oktoober 2018, Nr. 5

 

Mina manitsen teid nüüd, vennad, Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik jumalateenistus. Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. (Rm 12:1-2) 

Küllap paljud meist on kuulnud 1517. aasta 31. oktoobri haamrilöökidest, mis juhatasid sisse uue ajastu nii Euroopa usu- ja mõtteloos kui võib-olla kogu maailma ajaloos. Tegemist on usupuhastuse ehk reformatsiooni sümboolse alguspäevaga, mil Martin Luther, Augustinuse ordu munk ja preester, Wittenbergi ülikooli professor, avaldas 95 teesi, millega ta kutsus väitlusele meeleparanduse ja indulgentside (patuhüvituskirjade) üle. 

Olgu siinkohal meenutuseks neli esimest neist teesidest: 

1. Kui meie Issand ja Õpetaja Jeesus Kristus ütles "Parandage meelt" jne., siis tahtis Ta, et kogu usklike elu oleks meeleparandus. 

2. Seda ütlust ei tohi mõista sakramentaalse meeleparanduse kohta käivana – ehk pihi ja hüvituse tähenduses, mida võimaldavad preestrid. 

3. Ent see ei ole suunatud ka üksnes sisimale meeleparandusele: too jääb tühiseks, kui välispidiselt mitmesugusel viisil liha ei suretata. 

4. Seega kestab karistus patu eest, kuni kestab pahameel enese vastu (see on tõeline sisim meeleparandus), nimelt kuni taevariiki sisenemiseni.

On üks laialt levinud väärarvamus, mis tuleb antud seoses koheselt ära klaarida: nagu oleks Luther ja luteriusu kirik kaotanud sakramentaalse pihi. Usutunnistuskirjad kritiseerivad küll tõsiselt keskaegset pihipraktikat (eriti seoses indulgentsidega, aga ka inimeste südametunnistuse liigse, lausa kuritahtliku koormamisega), ent rõhutavad jätkuvalt pihi väärtust ja vajalikkust. 

Tähtis on, et piht ei jääks ainult pealesunnitud ja seega vastumeelseks pattude üleslugemiseks pihiisa ees, vaid et sellega kaasneks tõeline seesmine kahetsus ja meeleparandus, mis rajaneb evangeeliumi lohutusel ning usaldusel ja lootusel Jumala armule. 

Kristlik elu, elu Jumala armus ja meeleparanduses, tões ja pühitsuses, rajaneb kolmel jumalikul voorusel: usul, lootusel ja armastusel. Nende kolme õige tähenduse esiletoomiseks on hea kasutada võrdpilti rännakust – näiteks Vana Testamendi pilti Iisraeli rahva väljarändamisest Egiptuse orjapõlvest ja vaevalisest, aastakümnete pikkusest teekonnast Tõotatud Maale. 

Usk on siin see jõud, mis annab tõuke jätta maha vana ning julguse asuda teele veel vägagi kaugel olla võiva eesmärgi poole, kinnitades, et eesmärk on tõeline ning kogu ettevõtmine on seda väärt, et isegi kannatada ja mitmesuguseid raskusi taluda. Muidugi ei ole see mitte ainult usk sellesse, mille poole püüeldakse – Tõotatud Maasse, paradiisi, igavesse ellu –, ja ammugi mitte usk iseendasse, vaid eeskätt usk Jumalasse, kes on meile meie eesmärgi valmistanud ja kätte näidanud ning kes meid meie rännakul aitab ja toetab, vajadusel isegi kannab: "Te olete näinud, kuidas ma teid olen kandnud kotka tiibadel ja kuidas ma teid olen toonud enese juurde.” (2Ms 19:4) 

Lootus on justkui teelolija pilguheit silmapiirile: see on meie ees, see näib olevat nii kaugel, me justkui ei jõuakski kunagi selleni, aga me teame, et kui kõigist raskustest hoolimata oma teekonda jätkame, kindlameelselt edasi sammume, siis ootab meid selle "taga" eesmärk, mille poole oleme teel. Eks ole, me teame seda tunnet – kuidas nii lõpmatult kauge silmapiir meile paradoksaalsel viisil ometi jõudu ja uut indu annab, kasvõi ainult seeläbi, et kutsub meid iseennast ületama: ainult need mõned sammud veel; see tipp seal ees veel… ja kuigi selle tipu taga võib hakata paistma järgmine, on meil taas jaksu edasi minna, sest lootus annab meile jõu ja meelekindluse. Taas: mitte lootus iseendale, vaid lootus jõuda eesmärgile, lootus Jumalale, kes on meile meie eesmärgi kinkinud, kes ei eksita ega peta, kes ei jäta meid kunagi maha, vaid kelle peale võime alati usalduses toetuda. 

Armastus on meie võrdpildi puhul aga see tegelik teekäimine, ilma milleta me ka suurima usu ja kindlaima lootuse olemasolule vaatamata iialgi eesmärgile ei jõuaks. See on too õige seesmine meeleparandus, millest kõneleb Martin Luther oma teesides – pahameel, isegi viha patu vastu ning väljakannatamatu soov, lausa vajadus sellest välja ja sellele vastu astuda. See on too mõistlik jumalateenistus ning elav, püha ja Jumalale meelepärane ohver, milleks apostel Paulus meid üles kutsub ning mis nõuab meilt mitte ainult hoidumist ümbritseva maailma sarnaseks saamisest, vaid meele uuendamise teel teiseks muutumist. 

Olen seda vahel selgitanud järgmise lihtsa, käepärase näitega. Võtke üks parajalt paks raamat, pange see püstiselt lauale seisma ning toetage oma nimetissõrm kergelt selle vastu. Te tunnete vaid raamatu pinda, aga mitte teie sõrmele mõjuvat jõudu. Kui te nüüd raamatut veidi enda poole kallutate, esialgu kümme, siis kakskümmend kraadi, mõjub teie sõrmele järjest tugevam jõud. Umbes neljakümne viie kraadi puhul muutub kalle juba nii suureks, et teil on raske raamatut tasakaalus hoida, see hakkab libisema ja viimaks te kaotate selle üle kontrolli. See oleks nüüd, apostel Pauluse sõnu kasutades, selle maailma sarnaseks saamine, s.t meid ümbritsevale mõtte- ja eluviisile järele andmine. 

 

 

Mis juhtub aga siis, kui tahame nüüd vastupidiselt toimida? Kõigepealt peame raamatu laualt üles kergitama. See ei olegi alati niisama lihtne, nagu ka selle üha ülespoole lükkamine: raamat võib olla raske, võib kippuda eest ära libisema. Mida kõrgemale oleme raamatu tõstnud, mida suuremaks muutub nurk laua pinna suhtes, seda kergem on meie sõrmel raamatut lükata, kuni see viimaks taas püsti seisab. Aga see ei ole veel kõik: nüüd peame tegema veel ühe viimase pingutuse, et too raamat meil müürina ees ei oleks. Et vabastada vaateväli, peame lükkama veidi tugevamini kui see jõud, millega raamat mõjutab meie sõrme, ja alles siis, kui oleme teinud selle jõupingutuse, avaneb meie ees taas vaba silmapiir, lootus, mis kutsub meid astuma eesmärgi poole. 

Armastus ei saa olla passiivne. Armastus tähendab tööd, armastus tähendab enese andmist ja panustamist – nii, nagu suurim Armastus on ennast panustanud ja andnud, meie eest ristile minnes. Armastus vajab nii usku kui lootust, aga sama kehtib ka teistipidi: ilma armastuseta on usk ja lootus viljatud. 

Usk, lootus ja armastus, need kolm Jumala poolt meile kingitud suurimat armuandi, annavad meile tahte ja jõu lahkuda Egiptuse orjapõlvest ning rännata Tõotatud Maa poole isegi läbi katsumuste kõrbe; ütelda lahti patust ja kurjast ning püüelda kõigist takistustest, kõigist kurja kiusatustest hoolimata oma igavese eesmärgi, hingede õndsuse poole (1Pt 1:9).

Õpetaja Enn Auksmann

Image courtesy of pixabay.com

 

 


 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

 

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on October 18, 2018 07:06 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

 

KOGUDUSE TEATED

 

2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.