Home

Calendar

Sermons

Videos

Articles

About Us

History

Photos

Directions

Contact 

   Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Avaleht
Home
Kalender
Calendar
Jutlused
Sermons
Videod
Videos
Kirjutised
Articles
Teejuhis
Directions
Kontakt
Contact


Õpetaja:  
Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: 
Heino Nurmberg

Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  
Uve Sillat

Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 

 

 

Jutlused - Sermons


Koguduse Teated - juuli 2011 - nr. 4

Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt!

Ap. Pauluse kirjast roomlastele 8. pt. 18. salmist 21. salmini loeme:

"Sest ma arvan, et sellesinase aja kannatused ei ole midagi tulevase auvastu, mis meile peab ilmsiks saama. Sest kogu loodu ootab piksilmi Jumala laste ilmsikssaamist. On ju kogu loodu heidetud kaduvuse alla - mitte vabatahtlikult, vaid allaheitja tahtest - ometi lootuse peale, sest ka kogu loodu ise päästetakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste au vabadusse."

Armas kogudus!

Tänane jutlus räägib meile meie tulevasest aust.

Taevane, igavene elu koos kolmainu Jumalaga, see on iga uskliku kristlase siht ja eesmärk, ei vähem!

Tulevase au nimel kannatavad nüüd veel paljud, vähesed järelejäänud usuinimesed. Kurb on lugeda, et isegi pastorid loobuvad oma kutsetööst, ei jõua enam kannatada. Jeesus ei luba ju lusti ja lillepidu, Jeesus ei luba laiu siledaid asfaltteid nagu ühes eesti luuletuses-laulus.

Jeesus lubab kannatusi, valu, kurbust, rasket eluvõitlust, kitsaid uksi, hädaohte ja vaesust. Kes otsib Jeesuselt mannonarikkust, peab pettuma.

Rikas noormees: "Issand, mis ma peaksin tegema, et ma õndsaks saaksin?"

"Müü oma vara maha ja jaga vaestele" vastas Jeesus.

"Ei, kurb on lahkuda suure pingutuse ja vaevaga kokku kraabitud mammonast" mõtles noormees ja lahkus Jumala juurest.

Jeesus ütles sellepeale: "Enne läheb kaamel läbi nõelasilma, kui rikas taevariiki pääseb!"

Armas sõber, siin nad siis on, meie sellesinase aja kannatused, majandus, sotsiaalsed, ärilised ja teabmisveel kannatused. Vähe on jäänud jumalariigile ustavaid inimesi. Kirikus peetakse statistikat. Kirikute liikmeskond on vähenemas. Ristiinimesi ahvatletakse Jumalast eemale magusaelu lubadustega, roosade ja lillade unistustega. Selline on maailma, Euroopa ja ka Eesti kiriku olukord.

Kuid, armas kogudus! Ole õnnelik! Ole väga rõõmus ja Su süda olgu rõõmus ja kerge, sest.... Sina oled jäänud USTAVAKS. Jäänud kindlaks liberaalse - mugava elu ja infomüraühiskonna keeristormides. Sa oled koos Jeesusega ja see ongi kõige tähtsam. Jumal näeb seda, et sa kannatad. Jumal näeb ja aitab sind, sa ei ole kunagi üksi ja sa ei ole kannatamas mitte igavesti. Sina saad igavese elu.

See, kes loobub oma usust, oma kutsumusest, kes hülgab Jeesuse... nende kohta on ka Piiblis palju kirjutatud...

Apostel Paulus ütleb, et inimene mõistetakse õigeks täiesti muidu Jumala armust ja usu kaudu Jeesusesse Kristusesse. See väljendus "usu kaudu" tähendab, et me usume, et Jumal on tõepoolest selline nagu Jeesus seda kirjeldab, ja et Jumal ootab Temast eemaldunud inimlapsi tagasi koju - Tema armastuse soojusesse.

Võib tekkida küsimus, et kuidas me teame, et Jumal on selline ja kohtleb inimesi selliselt?

Vastuseks:
Jeesus ise tunnistas, et Jumal on armuline Jumal. See ongi, mida õigeksmõistmine usu kaudu tähendab... "sest kogu loodu ise päästetakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste au vabadusse."

Kaduvuse orjus... surm, meid päästetakse surmast!
Jumala laste au vabadusse... Igavene elu koos Jumalaga.

Jeesus oli nii lähedalt seotud Jumalaga. Ta oli Jumal, inimeseks saanud kujus. Jeesus oli üks osa Jumala Kolmainsusest. Ta oli Jumala Poeg. Kogu meie vahekord Jumalaga oleneb meie usust, et Jeesus on Jumala Poeg, meie Lunastaja ja Õnnistegija.

Usu kaudu saame Jumala lasteks, nagu Paulus õpetab: "Sest te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses."

Kristus on toonud sõnumi, et Jumal Taevane Isa on valmis meid tema kadunud tütreid ja kadunud poegi rõõmuga vastu võtma oma Taevariiki, Jumala laste au vabadusse!

Vabadus! Me saame vabaks! Vabaks sellesinase tormava ja meeletu "moodsa aja" kannatustest, vabaks surma piinadest, vabaks patust, vabaks kõigest kurjast, mis meid veel ründab.

Jeesuses on meie elu ja tõeline vabadus! Aamen.

õp. Jüri PalloJUTLUSTE KOGUMIK


2020 - Kaevul

 

2019 - Sina, Petlemm Efrata

2019 - Suurpõgenemise Aastapäev

2019 - Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma Tõusen Üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks

 

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää - praost Enn Auksmann

2017 - Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees - praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus - meie ainus lootus - praost Enn Auksmann

2017 - Kristliku jumalateenistuse juured - praost Enn Auksmann

2017 - Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017 - Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

 

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - "Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut" - praost Enn Auksmann

2016 - "Meie kodupaik asub taevas" - praost Enn Auksmann

2016 - "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann

 

2015 - "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 - "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 - "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 - "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 - "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014 - Jõulutervitused - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - Jaanipäevaks ja Võidupühaks - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud" - praost Enn Auksmann

 

2013 - "Üks Jumala Rahvas Me Oleme" - õp. Allan Taruste - detsember 2013

2013 - "Puhastage usku oma südames" - Enn Auksmann - oktoober 2013

2013 - "Üks Laul" - õp. Jüri Pallo viimane lahkumise jutlus 18 juunil, 2013.

2013 - Vaikne Nädal - Koguduse Teated Nr. 2

 

2012 - Head Uut Aastat 2013

2012 - Päikesetõus - Koguduse Teated - mai 2012 - nr. 3

 

2011 - Jõulu Jutlus ja Tervitus - Koguduse Teated Nr.6

2011 - Surnute Püha Jutlus - Koguduse Teated Nr. 5

2011 - Jutlus Tulevasest Aust - Koguduse Teated Nr. 4

 

 

This page was last edited on November 25, 2015 10:00 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

Vaata salvestatud lugemistArticles

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

Salvestatud jutlusedSermons

 Video Sermons

 Church Events

 English Constitution
& Bylaws

 E.E.L.K.
Facebook

 Resource Links

 

KOGUDUSE TEATED

 

2021

2021-aprill-nr.2

2021-veebruar-nr.1

 

2020

2020-märts-nr.2

2020-veebruar-nr.1


2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                            

© 2011-2021 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg  
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.