Home

Calendar

Sermons

Videos

Articles

About Us

History

Photos

Directions

Contact 

   Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Avaleht
Home
Kalender
Calendar
Jutlused
Sermons
Videod
Videos
Kirjutised
Articles
Teejuhis
Directions
Kontakt
Contact


Õpetaja:  
Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: 
Heino Nurmberg

Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  
Uve Sillat

Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 

 

 

Jutlused - Sermons

Vaikne Nädal
Koguduse Teated - märts 2013 - nr. 2


Palmipuudepühaga algaval vaiksel nädalal peame kirikuis jumalateenistusi, mis seostuvad Jeesuse Kristuse kannatuslooga. Vaikse ehk Suure Nädala sündmused kulmineeruvad Ülestõusmispühaga, mis ongi kristlikus kirikus suurim ja tähtsaim püha ning kannab endas sõnumit: „Elu võit surma üle!" Ülestõusmispüha peeti juba apostlite ajastul. Keiser Konstantinuse ajal aastal 311, mil ristiusk sai lubatud usundiks Rooma Impeeriumis, moodustus kindlalt välja kirikupühade pidamise ring. 40 päeva enne Ülestõusmispühi oli tuhkapäev, millega märgiti ära suure paastu algus. Ühises patukahetsuses ning palves võideldi patu vastu.

Palmipuudepüha. Rahvas lehvitas palmioksi. Jeesus käsib oma jüngritel tuua lähedal asuvast alevist kinniseotud eesel. Jüngrid tegid nõnda. Nad tõid eesli, laotasid oma riided tema selga ja panid Jeesuse sinna istuma. Nii liikus Issand oma jüngrite keskel linna poole. Rahvahulk tundis ta ära ja tervitas: „Hoosianna! Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!" Mark.ev.11:9b. Hoosianna – tervitushüüe, mis tähendab: Aita ometi! Issand aita!

Hapendamata leibade päeval, Suurel Neljapäeval, kogunesid Jeesuse jüngrid ühisele söömaajale. Jeesus kõneleb: „Ma olen südamest igatsenud süüa seda paasat ühes teiega, enne kui ma kannatan. Sest ma ütlen teile, et ma ei söö enam sellest, kuni kõik on täide läinud Jumala riigis." Lk.22:15. „Ja kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas, murdis ja andis neile ning ütles: „Võtke! See on minu ihu." Ja ta võttis karika, tänas ja andis neile ja nad kõik jõid selle seest. Ja ta ütles neile: „See on minu veri, lepingu veri, mis valatakse paljude eest. Tõesti ma ütlen teile: Mina ei joo enam viinapuu viljast kuni selle päevani, mil ma joon uut Jumala riigis." Mark.ev. 14:22-25.

Suurel Reedel mõisteti Jeesus vastavalt rooma seadusele prokuraator Pontius Pilatuse poolt ristisurma. Pealkiri Juutide kuningas märkis surmamõistmise põhjenduse ja selle järgi pidi Jeesus olema poliitilis-messianistliku liikumise algataja. Juutide suurkohus oli esitanud sellekohase kaebuse. Sõdurid viisid Jeesuse Jeruusalemmast välja Kolgata mäele, kus harilikult hukati kurjategijaid. Rasket risti pidi kandma Jeesus ise. Kui nad kohale jõudsid, löödi Jeesus risti. Aga Jeesus ütles: „Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad." Lk. 23:34a. Ristil on ristiusu sõnumis keskne koht. Oma surmaga lunastas Jeesus maailma patud ja oli Vahemees inimeste ja Jumala vahel. See kontakt oli katkenud pattulangemisest alates.

Vaiksel laupäeval Jeesus puhkab hauas. Jumal puhkab oma tööst. Jeesus oli sageli öelnud, et ta kannatab ja sureb ning samas rõhutanud, et ta tõuseb üles. Kirjatundjad kartsid Tema ülestõusmist, pitseeritud haua juurde toodi sõjaväe väesalk valvama. Jeesus Kristus ei ole mitte ainult ristilöödu, vaid ta on ka ülestõusnud elav Issand. Jumal äratas Kristuse surnuist üles ja võttis ta taevasse. Rõõmupäev saabus. Haud oli tühi! Nii andis Jumal Kristuse lunastustööle oma kinnituse. Kristuse ülestõusmises on igavese elu jõud sisse murdnud meie maailma. Kristus on ülestõusnud, Tema elab ja ka meie, kes Temasse usume, saame elama!

Õnnistatud Ülestõusmispühi sulle, armas kogudus! 

Õpetaja Jüri Pallo

 

 


JUTLUSTE KOGUMIK


2020 - Kaevul

 

2019 - Sina, Petlemm Efrata

2019 - Suurpõgenemise Aastapäev

2019 - Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma Tõusen Üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks

 

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää - praost Enn Auksmann

2017 - Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees - praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus - meie ainus lootus - praost Enn Auksmann

2017 - Kristliku jumalateenistuse juured - praost Enn Auksmann

2017 - Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017 - Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

 

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - "Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut" - praost Enn Auksmann

2016 - "Meie kodupaik asub taevas" - praost Enn Auksmann

2016 - "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann

 

2015 - "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 - "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 - "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 - "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 - "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014 - Jõulutervitused - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - Jaanipäevaks ja Võidupühaks - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud" - praost Enn Auksmann

 

2013 - "Üks Jumala Rahvas Me Oleme" - õp. Allan Taruste - detsember 2013

2013 - "Puhastage usku oma südames" - Enn Auksmann - oktoober 2013

2013 - "Üks Laul" - õp. Jüri Pallo viimane lahkumise jutlus 18 juunil, 2013.

2013 - Vaikne Nädal - Koguduse Teated Nr. 2

 

2012 - Head Uut Aastat 2013

2012 - Päikesetõus - Koguduse Teated - mai 2012 - nr. 3

 

2011 - Jõulu Jutlus ja Tervitus - Koguduse Teated Nr.6

2011 - Surnute Püha Jutlus - Koguduse Teated Nr. 5

2011 - Jutlus Tulevasest Aust - Koguduse Teated Nr. 4

 

This page was last edited on November 25, 2015 10:00 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

Vaata salvestatud lugemistArticles

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

Salvestatud jutlusedSermons

 Video Sermons

 Church Events

 English Constitution
& Bylaws

 E.E.L.K.
Facebook

 Resource Links

 

 

KOGUDUSE TEATED

 

2021

2021-aprill-nr.2

2021-veebruar-nr.1

 

2020

2020-märts-nr.2

2020-veebruar-nr.1


2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                            

© 2011-2021 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg  
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.