Home

Calendar

Sermons

Videos

Articles

About Us

History

Photos

Directions

Contact 

   Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Avaleht
Home
Kalender
Calendar
Jutlused
Sermons
Videod
Videos
Kirjutised
Articles
Teejuhis
Directions
Kontakt
Contact


Õpetaja:  
Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: 
Heino Nurmberg

Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  
Uve Sillat

Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 

 

 


Ülevoolavad Tänus ja Armastuses
Koguduse Teated - Juuli 2018, Nr. 4

 

“Te ju teate meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et Tema, kuigi Ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks Tema vaesusest.” (2Kr 8:9)

Apostel Paulus kirjutas need sõnad Korintose kristlastele, julgustades neid tegema korjandust Jeruusalemma koguduse heaks. Pauluse soov oli, et kõik annetused oleksid vabatahtlikud, teisalt aga oli tema jaoks enesestmõistetav, et tõeline kristlane ei saa jätta võimalust mööda aitamata neid, kes kannatavad puudust.

Apostli peamiseks argumendiks siin on Kristuse enda eeskuju: Tema, kes oli rikas, sai vaeseks, et meie võiksime seeläbi rikkaks saada.

Mida Paulus sellega silmas peab? Kindlasti mitte seda, nagu oleks Kristus pärit inimlikult rikkast või isegi jõukast keskkonnast. Vastupidi, Jeesuse sünnilugu näitab meile midagi hoopis muud: Ta tuleb ilmale loomalaudas ning kui vanemad lähevad templisse Tema eest ohvreid tooma, siis on neil anda ainult vaestele inimestele ettenähtud ohvriande.

Jeesuse kasuisa oli puusepp, Jeesus ise õppis ja pidas sedasama ametit – ning seegi näitab, et tegemist ei olnud mitte koorekihi, vaid lihtsate tööinimeste perega.

Millist rikkust apostel Paulus siis Jeesusest kõneldes silmas peab? Kahtlemata seda, mis kuulub Talle kui Jumala Pojale. Me ütleme Nikaia usutunnistuses: “[Meie usume] ühteainsasse Issandasse Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud Pojasse, kes Isast on sündinud enne kõiki aegu, Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast.”

Jumal on rikas kõige poolest. Võime koguni öelda, et selle sõna tõelises mõttes on Jumal ainus rikas, kuna kõik kuulub Temale, samal ajal kui ka kõige rikkamad inimeste hulgast üksnes kasutavad neile osaks saanud rikkusi, ja sedagi vaid ajutiselt, maksimaalselt sajakonna aasta vältel – aga mis on sada aastat võrreldes igavikuga?!

 

 

Ainus tõeliselt rikas on Jumal – ja Jeesus on Jumal. Tema tõelisest rikkusest kõneldes peame eelöeldust aga veelgi kaugemale minema: Jumala rikkus ei seisne mitte ainult ega isegi mitte peamiselt selles, et Talle – ja ainult Talle – kuulub kõik, mis Ta on loonud, vaid Tema tõeline rikkus on Temas eneses.

Jumal ei ole mitte ainult elu allikas, vaid Ta on elu ise. Jumal on olemine ise, headus ise, kõik mõeldav hüve ise, armastus ise, igavik ise. Jumal on, Pühakirja sõnu kasutades, kõik kõiges – ja Jeesus Kristus on tõeline Jumal, kelles elab kõik jumalik täius ihulikult.

Seesama ainus tõeliselt rikas on saanud vaeseks – meie pärast! Apostel Paulus ütleb:  “Kristus Jeesus, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks.” (Fl 2:5-7)

Ta tegi seda selleks, et meie Tema vaesusest rikkaks saaksime: Jumala ainusündinud Poeg andis iseennast, et meie, kadunud ja hukkamõistetud inimlapsed, päriksime Jumalaga lepitatuna Tema laste seisuse ning võiksime taas osaleda jumaliku elu ja olemise, Jumala headuse ja armastuse, Tema igaviku imelises rikkuses.

Apostel Peetrus ütleb: “[Jeesuse, meie Issanda] jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, Tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese kirkuse ja väärikusega.” (2Pt 1:3) Ning apostel Paulus lisab: “Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas Tema meie kõikide eest, kuidas Ta ei peaks siis koos Pojaga meile kõike muud kinkima?” (Rm 8:31-31)

Kõige selle, nii “kõige muu” kui iseäranis Jumala ainusündinud Poja eest on meie kohus mitte ainult viimse hingetõmbeni siin maailmas, vaid igavesti Jumalat kiita ja tänada. Kui toome Jumalale tänu igapäevase leiva või iga-aastase viljasaagi eest, siis olgu seegi vääristatud lakkamatu tänuga Tema päästva armu ja lunastuse eest.

Ärgu olgu meie tänu mitte ainult huulte, vaid ka tegude vili, mis muuhulgas tuleb esile ka hoolitsuses nende eest, kes kannatavad puudust, nagu apostel Paulus tuletas meelde Korintose kogudusele: “Nagu te olete ülevoolavad usult ja sõnalt ja tunnetuselt ja innukuselt ja meie armastuselt teie vastu, olge ülevoolavad ka armastustöös.” (2Kr 8:7)

Õpetaja Enn Auksmann

 


JUTLUSTE KOGUMIK


2020 - Kaevul

 

2019 - Sina, Petlemm Efrata

2019 - Suurpõgenemise Aastapäev

2019 - Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma Tõusen Üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks

 

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää - praost Enn Auksmann

2017 - Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees - praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus - meie ainus lootus - praost Enn Auksmann

2017 - Kristliku jumalateenistuse juured - praost Enn Auksmann

2017 - Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017 - Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

 

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - "Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut" - praost Enn Auksmann

2016 - "Meie kodupaik asub taevas" - praost Enn Auksmann

2016 - "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann

 

2015 - "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 - "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 - "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 - "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 - "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014 - Jõulutervitused - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - Jaanipäevaks ja Võidupühaks - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud" - praost Enn Auksmann

 

2013 - "Üks Jumala Rahvas Me Oleme" - õp. Allan Taruste - detsember 2013

2013 - "Puhastage usku oma südames" - Enn Auksmann - oktoober 2013

2013 - "Üks Laul" - õp. Jüri Pallo viimane lahkumise jutlus 18 juunil, 2013.

2013 - Vaikne Nädal - Koguduse Teated Nr. 2

 

2012 - Head Uut Aastat 2013

2012 - Päikesetõus - Koguduse Teated - mai 2012 - nr. 3

 

2011 - Jõulu Jutlus ja Tervitus - Koguduse Teated Nr.6

2011 - Surnute Püha Jutlus - Koguduse Teated Nr. 5

2011 - Jutlus Tulevasest Aust - Koguduse Teated Nr. 4

 

 

This page was last edited on July 19, 2018 09:10 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

Vaata salvestatud lugemistArticles

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

Salvestatud jutlusedSermons

 Video Sermons

 Church Events

 English Constitution
& Bylaws

 E.E.L.K.
Facebook

 Resource Links

 

 

KOGUDUSE TEATED

 

2021

2021-aprill-nr.2

2021-veebruar-nr.1

 

2020

2020-märts-nr.2

2020-veebruar-nr.1


2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                            

© 2011-2021 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg  
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.