Home

Calendar

Sermons

Videos

Articles

About Us

History

Photos

Directions

Contact 

   Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Avaleht
Home
Kalender
Calendar
Jutlused
Sermons
Videod
Videos
Kirjutised
Articles
Teejuhis
Directions
Kontakt
Contact


Õpetaja:  
Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: 
Heino Nurmberg

Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  
Uve Sillat

Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 

 

 

Jutlused - Sermons

Puhastage usku oma südames

Koguduse Teated - oktoober 2013 - nr. 5

Ligi veerandsada aastat tagasi, kui olin just asunud õppima usuteadust, lausus ühe 31.oktoobri hommikul meie väiksesse auditooriumisse astunud professor Kalle Kasemaa ilma igasuguse sissejuhatuseta: "Puhastage usku oma südames!"

Neile sõnadele järgnes vabandus, et ta oli loengusse hiljaks jäänud. Nimelt oli professor Kasemaa tulnud bussiga Tartu lähedalt Võnnust, kus asus tema teenitav kogudus, ning ta selgitas oma hilinemist umbes nii:  "Te saate ju aru, et kui üks väike maapastor saabub suurde linna, siis avaneb tema ees nii palju kõikvõimalikke ahvatlusi, ja juba vaateaknaid imetledes unustab ta ära, milleks ta siia üldse tuli."

Kui meie hajameelne professor oli lõpuks suurlinna fluidumist ärganud ja märganud, kui palju juba kell on, kiirustas ta muidugi kohe üles Toompeale. Aga kogemus, mille ta oli saanud, aitas tal vähemalt mingi külje pealt mõista Usupuhastuspüha tähendust, ning just seda ta tahtiski meiega jagada, kui auditooriumi uksest sisse astudes kohe esimese asjana pahvatas: "Puhastage usku oma südames!"

Tõepoolest, seda, mis võib meid eksitada ning juhtida meie tähelepanu kõrvale peamiselt, on lõpmata palju. Küllap just sel põhjusel arutleb ka Martin Luther oma kuulsates üheksakümne viies teesis selle üle, mis on kiriku tõeline aare, tõeline varandus, ning vastab: "Kiriku võtmete meelevald (see tähendab meelevald kahetsejat pattudest lahti mõista või neile, kes püsivad kahetsematuses, nende patud kinnitada - E.A.), mis on kingitud Kristuse teenete läbi, on see aare."  Ja veel: "Kiriku tõeline aare on Jumala kirkuse ja armu püha evangeelium."

Meie usu juurde võib kuuluda rohkesti muudki:  paljud näevad, eriti tänapäeval, kirikus ja kristlikus religioonis eeskätt teatavat kultuurinähtust.  Kõneldakse lugupidavalt kirikukunstist ja -arhitektuurist, kuulatakse hea meelega vaimulikku muusikat, rõhutatakse Piibli tundmise vajalikkust, et mõista euroopaliku kultuuri ajalugu, kirikut tunnustatakse rahva valgustaja ja harijana, ning see kõik ongi täiesti õige.

Või siis peetakse kristlust eeskätt väga olulise sotsiaalse sõnumi kandjaks ning sellele vastava eluviisi eestvedajaks:  ja tõepoolest, kirik ongi olnud läbi aegade eeskujuks vaeste, hüljatute, haigete ja kannatajate eest hoolitsemisel, vangide lunastamisel, näljaste ning januste toitmisel ja jootmisel.

Nii võib olla muudki, mida kristliku kiriku puhul hinnatakse ja tähtsaks peetakse, kasvõi see, et ta on olnud paljude võõral maal elavate inimeste jaoks rahvusliku identiteedi hoidja. Või – nagu praegusel ajal samuti päris sageli võib kuulda – peab kristlik usk õpetama inimesi õigesti, ja mis peaasi, edukalt, elus toime tulema.

Kõike seda ei tohi alahinnata, rääkimata selle alavääristamisest. Küll aga tuleb endale aeg-ajalt meelde tuletada, et kõik see ei ole peamine. Peamine, kiriku tõeline aare – ja sellest tulenevalt ka tema tõeline kutsumus – on, Martin Lutheri sõnadega öeldes, Jumala kirkuse ja armu püha evangeelium.

Milles see seisneb?  Kõige lühemalt kokkuvõetuna, Jeesuse ja Tema armastatud jüngri, püha Johannese, sõnu kasutades: "Nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et Tal oleks igavene elu.  Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et Ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm Tema läbi päästetaks ... Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me Tema läbi elaksime.  Selles on armastus – ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et Tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest." (Jh 3:16-17; 1Jh 4:9-10)

See ongi Jumala kirkuse ja armu püha evangeelium. See ongi kiriku tõeline aare ja meie kristliku usku tuum – ning just selle endale taas meelde tuletamiseks ja tõeliselt teadvustamiseks on meile antud Usupuhastuspüha, kingib Jumal meile taas ja taas võimaluse, professor Kasemaa sõnu kasutades, puhastada usku oma südames.

Aga pangem tähele:  kristlik usk ei ole mitte ainult teoreetiline tõekspidamine, vaid ka sellele vastav elu. Just sellest tunnistab ka Martin Luther, öeldes eelviimases oma üheksakümne viiest teesist: "Kristlasi peab julgustama olema valmis järgima oma Pead, Kristust, läbi kannatuste, surma ja põrgu."

Jumal kingib meile Kristuses kõik, Ta kingib meile iseennast.  Mis oleks Talle meelepärasem kui see, et järgiksime kõiges Kristust ning kingiksime Kristuse läbi Talle oma südame, mis on puhastatud Tema kirkuse ja armu evangeeliumi läbi!

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja

 

 

 

 


JUTLUSTE KOGUMIK


2020 - Kaevul

 

2019 - Sina, Petlemm Efrata

2019 - Suurpõgenemise Aastapäev

2019 - Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma Tõusen Üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks

 

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää - praost Enn Auksmann

2017 - Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees - praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus - meie ainus lootus - praost Enn Auksmann

2017 - Kristliku jumalateenistuse juured - praost Enn Auksmann

2017 - Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017 - Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

 

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - "Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut" - praost Enn Auksmann

2016 - "Meie kodupaik asub taevas" - praost Enn Auksmann

2016 - "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann

 

2015 - "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 - "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 - "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 - "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 - "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014 - Jõulutervitused - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - Jaanipäevaks ja Võidupühaks - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud" - praost Enn Auksmann

 

2013 - "Üks Jumala Rahvas Me Oleme" - õp. Allan Taruste - detsember 2013

2013 - "Puhastage usku oma südames" - Enn Auksmann - oktoober 2013

2013 - "Üks Laul" - õp. Jüri Pallo viimane lahkumise jutlus 18 juunil, 2013.

2013 - Vaikne Nädal - Koguduse Teated Nr. 2

 

2012 - Head Uut Aastat 2013

2012 - Päikesetõus - Koguduse Teated - mai 2012 - nr. 3

 

2011 - Jõulu Jutlus ja Tervitus - Koguduse Teated Nr.6

2011 - Surnute Püha Jutlus - Koguduse Teated Nr. 5

2011 - Jutlus Tulevasest Aust - Koguduse Teated Nr. 4

 

This page was last edited on November 25, 2015 10:00 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

Vaata salvestatud lugemistArticles

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

Salvestatud jutlusedSermons

 Video Sermons

 Church Events

 English Constitution
& Bylaws

 E.E.L.K.
Facebook

 Resource Links

 

 

KOGUDUSE TEATED

 

2021

2021-aprill-nr.2

2021-veebruar-nr.1

 

2020

2020-märts-nr.2

2020-veebruar-nr.1


2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                            

© 2011-2021 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg  
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.