Home

Calendar

Sermons

Videos

Articles

About Us

History

Photos

Directions

Contact 

   Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Avaleht
Home
Kalender
Calendar
Jutlused
Sermons
Videod
Videos
Kirjutised
Articles
Teejuhis
Directions
Kontakt
Contact


Õpetaja:  
Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: 
Heino Nurmberg

Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  
Uve Sillat

Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 

 

 

Jutlused - Sermons

Päikesetõus

Koguduse Teated - mai 2012 - nr. 3

Päikesetõus siin maal ei ole erinev Kodu-Eesti omast, mida olen palju kordi vaadelnud oma noore ea päevil. Kuigi aastaajad Kalifornias ei ole markantselt eraldatud nagu kodumaal, on päeva elukäik koidust hämarikuni sama varjundirikas. Päikesetõus on samavõrd inspireeriv. See on ju haaranud luuletajaid, nagu Marie Under, kes kirjutas luuletsükli “Rõõm ühest ilusast päevast”, viimases laulus hommikupäikesest. Siit on ka meie heliloojad leidnud mustreid viisidele, nagu Lüdigi “Koit”, või Aava “Hommik” Juhan Liivi sõnadele, kus karjane läeb karjaga: kill-kall, kill-kall, või paguluses loodud Kännu romantiline hommiku ootamine Kuhl-barsi sõnadega “Kuldne koit ju kumab kaugelt”. Päikesetõus uue päeva algusena on aidanud luua ka niisugust hella pilti, nagu “Pühapäeva hommik”, või Türnpu prohvetlikku elamust tekstile “Kuula — valgusest imelist juttu vestab sügav, salalik öö”. Seda loetelu võiks jätkata veel palju kaugemale.

Meid huvitab aga eriti, et juba väga vanal ajal see osa päevast on jätnud oma meeldivad jäljed piibliraamatu lehekülgedele. Nii leiame näiteks 2. Saamueli raamatu eelviimasest peatükist, kus antakse edasi Taaveti viimased sõnad luulevormis:

“Ta on nagu koit päikesetõusu ajal hommikul ilma pilvedeta,
kui vihma järele tärkab maast haljas rohi” (23:4).

Siin kõneldakse Jumalast hommikuvalgusena, kes maalib maailma värvirikkaks. Otsekui lõuendile. Ta on valgus meie juures, mille paistel loeme kirjasõna. Selles valguses kasvame ja saame rikkamaks usukogemuste poolest. See on meie argi- ja pühapäeva eluvalgus, mis aitab seda päeva elada täidetult heade tegudega.

Päikesetõusu ajal vaatleme selle jumaliku valguse väärtusi. Esiteks, see valgus on muutumatu ning universaalne. Ameerika vaimulik Henry Beecher möödunud sajandist kirjutas: “Päike ei tõuse üksikutele puudele ja lilledele, vaid kogu maailma rõõmuks. Üksik mänd mäenõlvakul lehvitab oma tumedaid oksi ja hüüab: ,Sa oled minu päikene’! Ja väike kannikene väljal tõstab oma sinise karika ja sosistab oma lõhnalise hingega: ,Sa oled minu päikene’! Nii istub Jumal säravana taevas, mitte üksikuile eelistatuile, vaid kõikidele; ja ei ole ühtegi olevust, kes on nii vaene ja nii madal, et ta ei võiks vaadata üles lapselikus usalduses ja ütelda: ,Mu Isa, Sa oled minu’!” See mõttekäik ei vaja kommentaare.

Teiseks, see valgus on tervendav, mitte ainult ihule, vaid ka hingele. Selle valguse all me muutume. Me südame paadunud osad mõranevad ja jumalik seeme hakkab idanema meie hinges. See valgus näitab meile tee igavikukodusse. Hommik ilma pilvedeta on toredaim pilt maailmas!

Looduses ja elus on aga ka vihmaseid päevi. Neiski tuleb elada, töötada ja minna vastu uuele päevale, mis seisab ees. Nendes päevades on mõningaidki raskusi ja muresid, mis takistavad hommikupäikese tervendavat toimet. Kuid “vihma järele tärkab maast haljas rohi” ja ka need päevad on õnnistuseks. Seega ka vihm ja pilved meie elus ei saa meid lülitada välja Jumala valgusest ja nii ilm, prohveti sõnadega, on “helge pärast vihma”.

Jeesus ütleb: “Mina olen maailma valgus.” Ta on uue päeva hommikuvalgus, on eluandev valgus maailmale. Ta on valgus pärast vihma.

Haarakem jumalikku koiduvalgust oma südameisse!

Võtkem sealt kosutust! Kogugem uut elujõudu eelseisvateks päevadeks! Aga laske ka Kristuse eluseemnel idaneda ja tärgata nagu haljal rohul pärast vihma! Selleks olgu Jumala õnnistus teie kõikidega!

Ameerika Hääl, mai 1965

Tänavu oleme mõtteis pühitsenud meie koguduse kauaaegse õpetaja Rein Neggo 94. sünniaastapäeva ja 5. surma-aastapäeva. Siinkohal lugesime õpetaja Neggo Ameerika Hääle raadiomõtisklust mai kuul 1965.a. Oli aeg mil meie kannatav Eesti kodumaa vaevles pimeduses ja Nõukogude okupatsiooni hirmude all. Iga vabast maailmast saabunud julgustav sõna oli kui päikesekiir, mis soojendas eestlase südant. Tol aastal, 1965, ei teadnud me veel millal vabaduspäike
Eesti jaoks tõuseb, kuid me teadsime kindlalt, et kord saabub see päev kindlasti. 47 aastane Rein Neggo oli vaimselt tugev ja usukindel eestlane, kes sisendas eesti rahvale Ameerikas ja kodumaal Eesti vabaduse ja iseseisvuse aadet. Sellest jutustas ka tema raadiomõtisklus Vabaduse Hääles. Päikesetõus – Eesti Vabadus.

Õpetaja Jüri Pallo


 

 


JUTLUSTE KOGUMIK


2020 - Kaevul

 

2019 - Sina, Petlemm Efrata

2019 - Suurpõgenemise Aastapäev

2019 - Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma Tõusen Üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks

 

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää - praost Enn Auksmann

2017 - Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees - praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus - meie ainus lootus - praost Enn Auksmann

2017 - Kristliku jumalateenistuse juured - praost Enn Auksmann

2017 - Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017 - Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

 

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - "Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut" - praost Enn Auksmann

2016 - "Meie kodupaik asub taevas" - praost Enn Auksmann

2016 - "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann

 

2015 - "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 - "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 - "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 - "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 - "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014 - Jõulutervitused - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - Jaanipäevaks ja Võidupühaks - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud" - praost Enn Auksmann

 

2013 - "Üks Jumala Rahvas Me Oleme" - õp. Allan Taruste - detsember 2013

2013 - "Puhastage usku oma südames" - Enn Auksmann - oktoober 2013

2013 - "Üks Laul" - õp. Jüri Pallo viimane lahkumise jutlus 18 juunil, 2013.

2013 - Vaikne Nädal - Koguduse Teated Nr. 2

 

2012 - Head Uut Aastat 2013

2012 - Päikesetõus - Koguduse Teated - mai 2012 - nr. 3

 

2011 - Jõulu Jutlus ja Tervitus - Koguduse Teated Nr.6

2011 - Surnute Püha Jutlus - Koguduse Teated Nr. 5

2011 - Jutlus Tulevasest Aust - Koguduse Teated Nr. 4

 

This page was last edited on November 25, 2015 10:00 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

Vaata salvestatud lugemistArticles

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

Salvestatud jutlusedSermons

 Video Sermons

 Church Events

 English Constitution
& Bylaws

 E.E.L.K.
Facebook

 Resource Links

 

 

KOGUDUSE TEATED

 

2021

2021-aprill-nr.2

2021-veebruar-nr.1

 

2020

2020-märts-nr.2

2020-veebruar-nr.1


2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                            

© 2011-2021 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg  
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.