Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

 

Jutlused - Sermons

Päikesetõus

Koguduse Teated - mai 2012 - nr. 3

Päikesetõus siin maal ei ole erinev Kodu-Eesti omast, mida olen palju kordi vaadelnud oma noore ea päevil. Kuigi aastaajad Kalifornias ei ole markantselt eraldatud nagu kodumaal, on päeva elukäik koidust hämarikuni sama varjundirikas. Päikesetõus on samavõrd inspireeriv. See on ju haaranud luuletajaid, nagu Marie Under, kes kirjutas luuletsükli “Rõõm ühest ilusast päevast”, viimases laulus hommikupäikesest. Siit on ka meie heliloojad leidnud mustreid viisidele, nagu Lüdigi “Koit”, või Aava “Hommik” Juhan Liivi sõnadele, kus karjane läeb karjaga: kill-kall, kill-kall, või paguluses loodud Kännu romantiline hommiku ootamine Kuhl-barsi sõnadega “Kuldne koit ju kumab kaugelt”. Päikesetõus uue päeva algusena on aidanud luua ka niisugust hella pilti, nagu “Pühapäeva hommik”, või Türnpu prohvetlikku elamust tekstile “Kuula — valgusest imelist juttu vestab sügav, salalik öö”. Seda loetelu võiks jätkata veel palju kaugemale.

Meid huvitab aga eriti, et juba väga vanal ajal see osa päevast on jätnud oma meeldivad jäljed piibliraamatu lehekülgedele. Nii leiame näiteks 2. Saamueli raamatu eelviimasest peatükist, kus antakse edasi Taaveti viimased sõnad luulevormis:

“Ta on nagu koit päikesetõusu ajal hommikul ilma pilvedeta,
kui vihma järele tärkab maast haljas rohi” (23:4).

Siin kõneldakse Jumalast hommikuvalgusena, kes maalib maailma värvirikkaks. Otsekui lõuendile. Ta on valgus meie juures, mille paistel loeme kirjasõna. Selles valguses kasvame ja saame rikkamaks usukogemuste poolest. See on meie argi- ja pühapäeva eluvalgus, mis aitab seda päeva elada täidetult heade tegudega.

Päikesetõusu ajal vaatleme selle jumaliku valguse väärtusi. Esiteks, see valgus on muutumatu ning universaalne. Ameerika vaimulik Henry Beecher möödunud sajandist kirjutas: “Päike ei tõuse üksikutele puudele ja lilledele, vaid kogu maailma rõõmuks. Üksik mänd mäenõlvakul lehvitab oma tumedaid oksi ja hüüab: ,Sa oled minu päikene’! Ja väike kannikene väljal tõstab oma sinise karika ja sosistab oma lõhnalise hingega: ,Sa oled minu päikene’! Nii istub Jumal säravana taevas, mitte üksikuile eelistatuile, vaid kõikidele; ja ei ole ühtegi olevust, kes on nii vaene ja nii madal, et ta ei võiks vaadata üles lapselikus usalduses ja ütelda: ,Mu Isa, Sa oled minu’!” See mõttekäik ei vaja kommentaare.

Teiseks, see valgus on tervendav, mitte ainult ihule, vaid ka hingele. Selle valguse all me muutume. Me südame paadunud osad mõranevad ja jumalik seeme hakkab idanema meie hinges. See valgus näitab meile tee igavikukodusse. Hommik ilma pilvedeta on toredaim pilt maailmas!

Looduses ja elus on aga ka vihmaseid päevi. Neiski tuleb elada, töötada ja minna vastu uuele päevale, mis seisab ees. Nendes päevades on mõningaidki raskusi ja muresid, mis takistavad hommikupäikese tervendavat toimet. Kuid “vihma järele tärkab maast haljas rohi” ja ka need päevad on õnnistuseks. Seega ka vihm ja pilved meie elus ei saa meid lülitada välja Jumala valgusest ja nii ilm, prohveti sõnadega, on “helge pärast vihma”.

Jeesus ütleb: “Mina olen maailma valgus.” Ta on uue päeva hommikuvalgus, on eluandev valgus maailmale. Ta on valgus pärast vihma.

Haarakem jumalikku koiduvalgust oma südameisse!

Võtkem sealt kosutust! Kogugem uut elujõudu eelseisvateks päevadeks! Aga laske ka Kristuse eluseemnel idaneda ja tärgata nagu haljal rohul pärast vihma! Selleks olgu Jumala õnnistus teie kõikidega!

Ameerika Hääl, mai 1965

Tänavu oleme mõtteis pühitsenud meie koguduse kauaaegse õpetaja Rein Neggo 94. sünniaastapäeva ja 5. surma-aastapäeva. Siinkohal lugesime õpetaja Neggo Ameerika Hääle raadiomõtisklust mai kuul 1965.a. Oli aeg mil meie kannatav Eesti kodumaa vaevles pimeduses ja Nõukogude okupatsiooni hirmude all. Iga vabast maailmast saabunud julgustav sõna oli kui päikesekiir, mis soojendas eestlase südant. Tol aastal, 1965, ei teadnud me veel millal vabaduspäike
Eesti jaoks tõuseb, kuid me teadsime kindlalt, et kord saabub see päev kindlasti. 47 aastane Rein Neggo oli vaimselt tugev ja usukindel eestlane, kes sisendas eesti rahvale Ameerikas ja kodumaal Eesti vabaduse ja iseseisvuse aadet. Sellest jutustas ka tema raadiomõtisklus Vabaduse Hääles. Päikesetõus – Eesti Vabadus.

Õpetaja Jüri Pallo


 

 


JUTLUSTE KOGUMIK


2019 - Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma Tõusen Üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks

 

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää - praost Enn Auksmann

2017 - Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees - praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus - meie ainus lootus - praost Enn Auksmann

2017 - Kristliku jumalateenistuse juured - praost Enn Auksmann

2017 - Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017 - Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

 

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - "Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut" - praost Enn Auksmann

2016 - "Meie kodupaik asub taevas" - praost Enn Auksmann

2016 - "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann

 

2015 - "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 - "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 - "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 - "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 - "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014 - Jõulutervitused - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - Jaanipäevaks ja Võidupühaks - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud" - praost Enn Auksmann

 

2013 - "Üks Jumala Rahvas Me Oleme" - õp. Allan Taruste - detsember 2013

2013 - "Puhastage usku oma südames" - Enn Auksmann - oktoober 2013

2013 - "Üks Laul" - õp. Jüri Pallo viimane lahkumise jutlus 18 juunil, 2013.

2013 - Vaikne Nädal - Koguduse Teated Nr. 2

 

2012 - Head Uut Aastat 2013

2012 - Päikesetõus - Koguduse Teated - mai 2012 - nr. 3

 

2011 - Jõulu Jutlus ja Tervitus - Koguduse Teated Nr.6

2011 - Surnute Püha Jutlus - Koguduse Teated Nr. 5

2011 - Jutlus Tulevasest Aust - Koguduse Teated Nr. 4

 

This page was last edited on November 25, 2015 10:00 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

 

KOGUDUSE TEATED

 


2019

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.