Home

Calendar

Sermons

Videos

Articles

About Us

History

Photos

Directions

Contact 

   Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Avaleht
Home
Kalender
Calendar
Jutlused
Sermons
Videod
Videos
Kirjutised
Articles
Teejuhis
Directions
Kontakt
Contact


Õpetaja:  
Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: 
Heino Nurmberg

Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  
Uve Sillat

Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 

 

 

 

SINA, PETLEMM EFRATA

Koguduse Teated - detsember, 2019, Nr. 6

 

"Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu: teile on täna Taaveti linnas sündinud Õnnistegija, kes on Issand Kristus!" (Lk 2:10-11) 

Minu lapsepõlves valitsesid meie peres üsna ranged reeglid, millest päris mitmed olid seotud söögilauakommetega. Neist esimene ja tähtsaim oli see, et võimalust mööda sõi kogu perekond alati koos – vähemalt üks kord päevas. Teine, minu ja mu õe jaoks tõenäoliselt kõige raskem, oli meie isa soov, et lapsed söögilaua ääres ei räägiks. Ning kolmas, ilmselt paljudele tuttav, et taldrik tuleb korralikult tühjaks süüa. 

Mu isal oli veel üks reegel või õigemini komme: kui laua peale oli pudenenud leivapuru, siis ei lubanud ta seda ära pühkida, vaid korjas kõik leivatükikesed peopesale ja pani suhu. Sest leiba ei tohi mitte kunagi ära visata! 

Sarnane komme oli mu vanaisal: kui leivatükk juhtus kogemata põrandale kukkuma, siis tõstis ta selle üles, palus andeks ja andis leivale suud – kuna "leib on Kristuse Ihu". See "teoloogiliselt ebakorrektne" rahvatarkus käis ka kõige tavalisema musta leiva kohta, ja on mu meelest äärmiselt kõnekas. 

Evangeeliumid jutustavad meile, kuidas Jeesus, nähes ennast kuulama tulnud tuhandeid inimesi, kellel ei olnud midagi süüa, toitis neid vaid viie odraleiva ja paari kalakesega. Ning kuidas pärast seda, kui kõik olid kõhud täis saanud, korjasid Tema jüngrid kokku kaksteist korvitäit ülejääke. See ei ole mitte ainult jutustus Jeesuse jumalikust meelevallast ega võimest teha imesid. See on tunnustäht, mis kõneleb midagi hoopis enamat nii Jeesuse kui meie kohta. 

Võiksime öelda, et meie olemegi need viis leiba ja kaks kala – oma viie meelega, Jumala näo järgi ja Tema sarnasena meheks ja naiseks looduna. Jeesuse jüngrid võisid ju mõelda, et viis leiba ja kaks kala ei ole mitte midagi, ja nii võib mõni arvata ka inimese kohta, ent see ei ole tõsi. Iga inimene on mõõtmatult väärtuslik, nii Jumala kui – loodetavasti! – ka teiste inimeste silmis. 

Siiski on see midagi peaaegu kaduvväikest – nii need viis leiba ja kaks kala tuhandete inimeste toitmiseks kui üks pisike inimhing ja isegi kogu miljarditesse ulatuv inimkond ilmaruumi ja Jumala enda kõiksuse ees. 

Aga mitte ainult seda. Me oleme tõepoolest kaduv-väikesed, kuna ilma Jumala imelise, muutva puudutuseta, oleksime tõeliselt kadund, nagu ekslejad lõputus kõrbes. Kõrbes, kus liiva ja kivide asemel ümbritseb meid küll terve hulk teisi inimesi – aga kellest me paraku ei hooli rohkem kui liivast oma jalanõudes või kivirägastikust, mis meid meie teekonnal komistama sunnib.

Inimkond on nagu kõrbesse eksinud rändur, ilma leiva ja veeta, veinist ja muust paremast rääkimata. Ilma abita, ilma igasuguse pääsemislootuseta. Meie patt, meie isekus on see kõrb, mis lahutab meid elava veega oaasist – meie Loojast ja tõelisest elust ja ka teiste inimeste südameist. 

Muidugi me suudame midagi oma olukorra parandamiseks ära teha, vähemalt näiliselt. Me püüame elada vastavalt üldiselt omaks võetud ja heaks kiidetud ideaalidele, teha head, armastada oma ligimest, ehitada paremat maailma… aga sellest ei piisa. Ja see ongi meie tragöödia: me peame püüdlema parima, täiuslikkuse poole, me ei saa teisiti, see kuulub meie inimeseks olemise juurde, aga samal ajal teame päris selgelt, et omaenda jõu varal me ei saavuta seda iialgi. 

Ainus väljapääs on Jumala sekkumine. Jumala sekkumine Jeesuses Kristuses, selleks, et päästa patused ning taastada inimkonna algne olukord õndsas jumalanägemises ja täiuslikus armastuses. 

Nagu Jeesus kasutas kord ühelt poisikeselt saadud viit leiba ja kaht kalakest, nii kasutab Jumal inimeseks saades meie inimlikkust selleks, et ilmutada oma päästvat armu ning ohverdada oma lepitav armastus meie, oma patuste ja katkiste laste eest. 

Jumala igavene Poeg, tõeline Eluleib, on taevast alla tulnud, et saada üheks meie hulgast, et päästa meid hukatusest, mille oleme ära teeninud, ja et kinkida meile igavene elu. Just see on põhjus, miks me tähistame jõule, meie Õnnistegija sündimist, kes tuli kui tõeline Eluleib ilmale ei kuskil mujal kui Petlemmas – linnas, mille nimi tähendab tõlkes Leiva Maja. 

Olgu meil kõigil osa Issanda sündimise püha õnnistusest ning saagu Tema, meie ainus Õnnistegija, meist igaühele tõelise rõõmu allikaks ja igavese elu leivaks.

Öpetaja Enn Auksmann

 

 


JUTLUSTE KOGUMIK


2020 - Kaevul

 

2019 - Sina, Petlemm Efrata

2019 - Suurpõgenemise Aastapäev

2019 - Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma Tõusen Üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks

 

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää - praost Enn Auksmann

2017 - Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees - praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus - meie ainus lootus - praost Enn Auksmann

2017 - Kristliku jumalateenistuse juured - praost Enn Auksmann

2017 - Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017 - Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

 

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - "Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut" - praost Enn Auksmann

2016 - "Meie kodupaik asub taevas" - praost Enn Auksmann

2016 - "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann

 

2015 - "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 - "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 - "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 - "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 - "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014 - Jõulutervitused - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - Jaanipäevaks ja Võidupühaks - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud" - praost Enn Auksmann

 

2013 - "Üks Jumala Rahvas Me Oleme" - õp. Allan Taruste - detsember 2013

2013 - "Puhastage usku oma südames" - Enn Auksmann - oktoober 2013

2013 - "Üks Laul" - õp. Jüri Pallo viimane lahkumise jutlus 18 juunil, 2013.

2013 - Vaikne Nädal - Koguduse Teated Nr. 2

 

2012 - Head Uut Aastat 2013

2012 - Päikesetõus - Koguduse Teated - mai 2012 - nr. 3

 

2011 - Jõulu Jutlus ja Tervitus - Koguduse Teated Nr.6

2011 - Surnute Püha Jutlus - Koguduse Teated Nr. 5

2011 - Jutlus Tulevasest Aust - Koguduse Teated Nr. 4

 

 

This page was last edited on January 24, 2020 09:33 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

Vaata salvestatud lugemistArticles

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

Salvestatud jutlusedSermons

 Video Sermons

 Church Events

 English Constitution
& Bylaws

 E.E.L.K.
Facebook

 Resource Links

 

 

KOGUDUSE TEATED

 

2021

2021-aprill-nr.2

2021-veebruar-nr.1

 

2020

2020-märts-nr.2

2020-veebruar-nr.1


2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                            

© 2011-2021 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg  
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.