Home

Calendar

Sermons

Videos

Articles

About Us

History

Photos

Directions

Contact 

   Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Avaleht
Home
Kalender
Calendar
Jutlused
Sermons
Videod
Videos
Kirjutised
Articles
Teejuhis
Directions
Kontakt
Contact


Õpetaja:  
Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: 
Heino Nurmberg

Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  
Uve Sillat

Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 

 

 


Kuum Suvi Kolmkümmend Aastat Tagasi
Koguduse Teated - Juuli 2018, Nr. 4

 

1988. aasta suvi oli kuum. Mitte ainult ilma poolest, kuigi ka seda. Suure osa suvest veetsin ajalooüliõpilasele kohaselt arheoloogilistel väljakaevamistel ja isegi minusugune valgenahk sai seal päris pruuniks. Rääkimata tollest kenast tollal matemaatikat õppinud tudengineiust, kellest aasta hiljem sai mu abikaasa.

Kõik algas muidugi märksa varem, ja nüüd ei räägi ma enam neist väljakaevamistest.  Tagantjärgi võib üsna kindlalt ütelda, et midagi algas juba 1982. aasta mardipäeval, mil suri Leonid Brežnev. Kaks kuud hiljem toimunud pinginaabri 14. sünnipäeval vedasin ühe klassivennaga kihla, et Nõukogude Liit laguneb aastaks 1985. Kaotasin, kuid mitte väga suurelt, ning igaaastaseks rutiiniks kujunenud riiklikud matused Moskvas ainult julgustasid poisikeste lootust.

Kui 1987. aasta kevadel astusid Tartu üliõpilased välja kavandatava fosforiidi-kaevanduse vastu, siis meie, kes olime lõpetamas keskkooli, järgisime nende eeskuju, hoolimata sellest, et meid ähvardati koolist välja visata. Ning kui sama aasta augustikuus levis ei tea kuidas informatsioon Tallinnas Hirvepargis toimuva Molotov-Ribbentropi pakti avalikus-tamist nõudva meeleavalduse kohta, siis olin nüüd juba värskelt immatrikuleeritud ajaloo-üliõpilasena sellegagi lahutamatult kaasas.

Septembris 1987 rajati Akadeemiline Muinsuskaitse Selts ning mõnel pool jõuti muinsuskaitseliikumise kaudu juba nõukogude ajal hävitatud Vabadussõja mälestussammaste taastamiseni või vähemalt langenute haudade korrastamiseni. Olulisima muinsusena, mille kaitsmist rõhutati, oli rahva ajaloolise mälu – ja sealt edasi ajaloolise iseolemise – taastamine.

Just seda eesmärki peeti silmas 1988. aasta kevadistel muinsuskaitsepäevadel Tartus ja sügisel Pärnus. Olen tänulik, et võisin neil ja paljudel teistelgi tol murrangulisel aastal toimunud sündmustel osaleda. Olgu nimetatud vaid maikuised muusikapäevad Tartus, kus esmakordselt kõlasid Alo Mattiiseni viis isamaalist laulu ning lehvisid avalikult sinimustvalged lipud, 4. juunil toimunud Sõltumatu Noortefoorum, 17. juuni rahvakoosolek Tallinna laulu-väljakul, Vabadussõja mälestussamba taasõnnistamine Võrus jaanilaupäeval, 11. septembril samuti Tallinna Lauluväljakul korraldatud Eestimaa Laul, ilmselt suurima osalejatearvuga üritus üldse, millel peetud kõnes nõudis Trivimi Velliste esmakordselt avalikult Eesti iseseisvust ning Heinz Valk hüüdis oma kuulsa "Ükskord me võidame niikuinii!"

Kolmkümmend aastat on kõigest sellest möödunud. On loomulik, et selle aja jooksul on palju muutunud. Kahjuks on selle ajaga ka palju kaotatud.

Paljud on kaotanud usu sellesse, et Eesti riik ja rahvas saavad hakkama ilma suurte ees koogutamata. Paljud leiavad üleüldse, et mõte rahvusriigist on oma aja ära elanud või koguni "ohtlik düstoopia".

Veelgi tõsisem probleem on aga see, et nii mõnigi ei suuda enam eelistada seda, mis on õige, sellele, mis võib tunduda kasulik. Ning isegi "Ükskord me võidame niikuinii!" on kaotanud oma tähenduse, sest ühe võit on teise kaotus ja igaüks vaadaku ise, kuidas hakkama saab…

Kõigest välisest ja isegi rahvuslikust suurem kaotus on seotud aga vaimsega. Kolmkümmend aastat tagasi oli kirik kõiges lahutamatult kaasas mitte ainult vaimulike endi (eriti noorte vaimulike) initsiatiivi ja aktiivsuse tõttu, vaid ka seepärast, et ajaloolise mälu taastamise juures pidas pea kogu rahvas möödapääsmatult oluliseks sideme taastamist oma esivanemate usu ja kirikuga. Tänapäevaks on aga paljud, kes tookord end ristida lasksid ja pidulikult leeritõotused andsid, hakanud kirikusse suhtuma mitte ainult üleolevalt, vaid lausa vaenulikult. Ning Jumala koha on võtnud sisse mammon.

Kui taastati Vabadussõjas või Sinimägedes langenute haudu, siis oli kirik kohal, et viia läbi mälestusteenistusi. Kui avati Vabadussõja mälestusmärke, kutsuti kirikuõpetajad neid õnnistama. Kui mälestati küüditatuid ja nõukogude võimu poolt tapetuid, siis pöörduti sellekski täiesti loomulikult kiriku poole. Isegi sellises väga praktilises asjas nagu sünnijärgse Eesti kodakondsuse tõestamine saadi abi kirikult, sellest rääkimata, kui palju jahu, riisi, moosi, riideid ja šokolaadi kiriku kaudu abivajajatele jagati.

 

 

Kristlik kirik oli sel pöördelisel ajal paljudele – näiteks mulle, kes ma tulin täiesti kirikuvõõrast perekonnast ja keskkonnast – asendamatuks lootuse ja uue alguse märgiks. Täpselt nii, nagu kirik olema peabki. Ja probleem ei olegi mitte niivõrd selles, et praeguseks järjest laiemalt leviv põlgus kiriku suhtes väljendab äärmist tänamatust, vaid pigem selles, et kui inimestel ei ole enam taolist lootuse ja uue alguse majakat, siis on nad kaotanud midagi enamat kui vaid ühe ajaloolise mälu pidepunktidest. Nad on kaotanud inimeseks olemise vaimse, see tähendab igavikulise mõõtme, mis ulatub mitte ainult üle aegade, vaid ajast igavikku.

Meenutan viimasel ajal tihti neid kolmekümne aasta taguseid sündmusi. Enamasti heldimuse ja tänulikkusega, aga ka teatava kurbuse või koguni kahetsusega. See oli mu noorusaeg ja seepärast eriliselt kallis ning tagasipöördumatu. Aga see oli midagi rohkemat. Oma kuumusele vaatamata oli kogu see aasta – või need aastad – nagu üks imeliselt värske ja vähemalt mõneks ajaks lõputuna tundunud kevad, mis tõi kaasa uue elu ja hingamise. Midagi vähemalt mingil määral võrreldavat sellega, mida Jumal pakub meile Kristuses: uus algus – iga päev!

Olen tänulik, et olen võinud elada nii erilisel ajal. Ja veelgi tänulikum, et kõik minu ajad on Jumala käes. Jumala käes on ka meie riik ja rahvas – kui me ainult ei unustaks seda ega Teda.

"Tervenda meie maa!" laulsid Eesti noored kristlased kolmkümmend aastat tagasi. See palve on nüüd, kolmkümmend aastat hiljem, vähemalt sama aktuaalne.

Õpetaja Enn Auksmann

 

 


JUTLUSTE KOGUMIK


2020 - Kaevul

 

2019 - Sina, Petlemm Efrata

2019 - Suurpõgenemise Aastapäev

2019 - Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma Tõusen Üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks

 

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää - praost Enn Auksmann

2017 - Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees - praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus - meie ainus lootus - praost Enn Auksmann

2017 - Kristliku jumalateenistuse juured - praost Enn Auksmann

2017 - Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017 - Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

 

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - "Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut" - praost Enn Auksmann

2016 - "Meie kodupaik asub taevas" - praost Enn Auksmann

2016 - "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann

 

2015 - "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 - "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 - "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 - "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 - "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014 - Jõulutervitused - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - Jaanipäevaks ja Võidupühaks - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud" - praost Enn Auksmann

 

2013 - "Üks Jumala Rahvas Me Oleme" - õp. Allan Taruste - detsember 2013

2013 - "Puhastage usku oma südames" - Enn Auksmann - oktoober 2013

2013 - "Üks Laul" - õp. Jüri Pallo viimane lahkumise jutlus 18 juunil, 2013.

2013 - Vaikne Nädal - Koguduse Teated Nr. 2

 

2012 - Head Uut Aastat 2013

2012 - Päikesetõus - Koguduse Teated - mai 2012 - nr. 3

 

2011 - Jõulu Jutlus ja Tervitus - Koguduse Teated Nr.6

2011 - Surnute Püha Jutlus - Koguduse Teated Nr. 5

2011 - Jutlus Tulevasest Aust - Koguduse Teated Nr. 4

 

 

This page was last edited on July 19, 2018 09:10 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

Vaata salvestatud lugemistArticles

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

Salvestatud jutlusedSermons

 Video Sermons

 Church Events

 English Constitution
& Bylaws

 E.E.L.K.
Facebook

 Resource Links

 

 

KOGUDUSE TEATED

 

2021

2021-aprill-nr.2

2021-veebruar-nr.1

 

2020

2020-märts-nr.2

2020-veebruar-nr.1


2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                            

© 2011-2021 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg  
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.