Home

Calendar

Sermons

Videos

Articles

About Us

History

Photos

Directions

Contact 

   Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Avaleht
Home
Kalender
Calendar
Jutlused
Sermons
Videod
Videos
Kirjutised
Articles
Teejuhis
Directions
Kontakt
Contact


Õpetaja:  
Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: 
Heino Nurmberg

Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  
Uve Sillat

Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 

 

 

Jutlused - Sermons

KRISTUS ON ÜLES TÕUSNUD!
TA ON TÕESTI ÜLES TÕUSNUD!

Koguduse teated 2014 - 2

Kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk… Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist, uudseviljana magamaläinutest. (1Kr 15:14.20)

Ülestõusmispüha on suurim ja tähtsaim kirikupüha. Kui ka, vähemalt tänapäeval ja paljudes paikades, sealhulgas Eestis, mitte väliselt, siis sisuliselt igal juhul. Ülestõsmispüha on nii oluline, et selle kui liikuva püha kuupäev konkreetsel aastal määrab ka selle aasta kõikide teiste liikuvate pühade ajad. Ning lisaks veel:  kristlased pühitsevad Ülestõusmispüha teatud mõttes lausa iganädalaselt. Iga pühapäev on uue nädala esimene päev, Issanda päev, jumaliku loomistöö kaheksas päev, uue loomise algus. Nii nagu ka iga kolmapäev tuletab meelde Jeesuse äraandmist Juuda poolt ning iga reede meie Õnnistegija ristisurma – siit ka vana komme kolmapäeviti ja reedeti paastuda või vähemalt millestki tavapärasest, näiteks lihatoitudest, loobuda.

Miks Ülestõusmispüha – see tähendab Kristuse ülestõusmine surnuist – on niivõrd oluline? Tahan tuua esile kolm põhjust ning neist tulenevat teemaderingi.

Esiteks näitab ja kinnitab Kristuse ülestõusmine, et Ta on tõesti see, kelle me usume Ta olevat, ning Temas on tõeliselt ja täielikult täitunud kõik vanad tõotused.

Alustame päris algusest. Kui esimesed inimesed olid mao ahvatlusel otsustanud Jumala Tema troonilt tõugata ning ise jumalateks hakata, siis andis Looja oma armus inimkonnale lunastuse tõotuse: «Issand Jumal ütles maole: «Ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad.» (1Ms 3:15)

Kõik, mis järgnes, oli sellesama tõotuse kinnitus – ning Jumala inimeseks saanud Pojas, meie Õnnistegijas Jeesuses Kristuses, on need tõotused täidetud. Tuletame meelde, mida ütles apostel Filippus kohe pärast esimest kohtumist Jeesusega: «Me oleme leidnud Tema, kellest on kirjutanud Mooses Seaduses ja Prohvetid!» (Jh 1:45) Sedasama kinnitab ülestõusnud Issand ise oma jüngritele nii Emmause teel kui Jeruusalemmas: «Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema… Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist.» (Lk 24:26.46)

Jumala Poeg on saanud inimeseks ning võtnud enda peale kogu meie, inimeste, osa: Ta on sündinud nagu meie, elanud nagu meie (siiski: ilma patuta!), kannatanud nagu meie (ja paljudest kindlasti rohkemgi veel), surnud, nagu me kõik peame surema (ainult märksa valusamat ja häbiväärsemat surma kui enamus meist). Ta on võtnud enda peale meie patud ja süü. Ta on näidanud, et Jumala armastus läheb lõpuni, kuni viimse eneseandmiseni, nii et meil ei ole vaja karta, nagu sellest armastusest meile ei jätkuks. Ning Tema ülestõusmine surnuist on, nagu öeldud, kinnitanud, et see kõik on tõesti nii.

Teine põhjus, miks sõnum Kristuse ülestõusmisest on nii tähtis, seisneb selles, et seeläbi kinnitab Ta oma meelevalda nii elu kui surma üle. Ta ütleb: «Ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald seda jälle võtta.» (Jh 10:17-18) Nagu ütleb püha Paulus: «Kui Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine, siis te olete alles oma pattudes. Nii on siis ka hukkunud need, kes on Kristuses magama läinud… Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist, uudseviljana magamaläinutest… Surm on neelatud võidusse Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel… Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!» (1Kr 15:17-18.20.54-55.57)

See tähendab, et Jumala armastusele lootes ei ole meil vaja enam surma karta. Kristus on ka meie ülestõusmine ja elu, kui me Temasse usume (Jh 11:25), Temas oleme ka meie vabastatud surmahirmu orjapõlvest (Hb 2:15). Me ei pea enam kurvastama nagu need, kellel ei ole lootust, sest meil on lootus ning me teame ja usume, et «Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos Temaga on läinud magama» (1Ts 4:13-14).

Ja kolmandaks: Kristuse ülestõusmine on tõepoolest uue loomise algus – juba siin elus. Püha Paulus ütleb, et nii, nagu me oleme koos Kristusega ristimises surnud ja maha maetud, nii peame koos Temaga surnuist üles äratatuna käima uues elus (Rm 6:4). Me ei pea elama enam mitte patu, kurja ega surma orjadena, vaid Jumala laste vabaduses ja õiguses. Veel püha Paulust tsiteerides: «Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel… Kui Kristus, teie elu, saab avalikuks, siis saate ka teie koos Temaga avalikuks kirkuses… Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega… Aga üle kõige selle olgu armastus – see on täiuslik side!» (Kl 3:1.4.12.14) Meie elu – meie uus, Jumala armastusest täidetud elu – peab olema nüüd selleks tunnistuseks, mis kuulutab kogu maailmas rõõmusõnumit Kristuse ülestõusmisest.

Issand on üles tõusnud! Ta on tõesti üles tõusnud! Nõnda on ristiinimesed üksteist läbi aastasadade tervitanud. Saagu Tema ülestõusmise vägi avalikuks ka meie elus!

Praost Enn Auksmann

 

 

 


JUTLUSTE KOGUMIK


2020 - Kaevul

 

2019 - Sina, Petlemm Efrata

2019 - Suurpõgenemise Aastapäev

2019 - Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma Tõusen Üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks

 

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää - praost Enn Auksmann

2017 - Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees - praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus - meie ainus lootus - praost Enn Auksmann

2017 - Kristliku jumalateenistuse juured - praost Enn Auksmann

2017 - Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017 - Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

 

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - "Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut" - praost Enn Auksmann

2016 - "Meie kodupaik asub taevas" - praost Enn Auksmann

2016 - "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann

 

2015 - "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 - "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 - "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 - "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 - "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014 - Jõulutervitused - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - Jaanipäevaks ja Võidupühaks - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud" - praost Enn Auksmann

 

2013 - "Üks Jumala Rahvas Me Oleme" - õp. Allan Taruste - detsember 2013

2013 - "Puhastage usku oma südames" - Enn Auksmann - oktoober 2013

2013 - "Üks Laul" - õp. Jüri Pallo viimane lahkumise jutlus 18 juunil, 2013.

2013 - Vaikne Nädal - Koguduse Teated Nr. 2

 

2012 - Head Uut Aastat 2013

2012 - Päikesetõus - Koguduse Teated - mai 2012 - nr. 3

 

2011 - Jõulu Jutlus ja Tervitus - Koguduse Teated Nr.6

2011 - Surnute Püha Jutlus - Koguduse Teated Nr. 5

2011 - Jutlus Tulevasest Aust - Koguduse Teated Nr. 4

 

This page was last edited on November 25, 2015 10:00 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

Vaata salvestatud lugemistArticles

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

Salvestatud jutlusedSermons

 Video Sermons

 Church Events

 English Constitution
& Bylaws

 E.E.L.K.
Facebook

 Resource Links

 

 

KOGUDUSE TEATED

 

2021

2021-aprill-nr.2

2021-veebruar-nr.1

 

2020

2020-märts-nr.2

2020-veebruar-nr.1


2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                            

© 2011-2021 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg  
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.